Blog Right Sidebar

19.12.2017

Директором ІСПЕ НАН України призначено чл.-кор. НАН України Володимира Вікторовича Брея

У грудні 2017 р. директором ІСПЕ НАН України призначено чл.-кор. НАН України Володимира Вікторовича Брея , що був вибраний на загальних зборах Інституту.

Post Types, Standard Posts
21.03.2018

Наукова конференція молодих вчених ІСПЕ НАН України відкрилася.

ПЕРШИЙ ДЕНЬ Організаційний комітет конференції к.х.н., Шаранда М. Є., к.ф.-м.н. Зелінський С. О., м.н.с. Сачук О.В., м.н.с. Санжак О.В.   21 березня 2018р. (середа), 10:30. Відкриття конференції 10:30 Директор Інституту чл.-кор. В.В. Брей   Сорбція та тонкий неорганічний синтез Голова – к.х.н. О.І. Закутевский   10:45 ЦИТРАТНИЙ МЕТОД ОДЕРЖАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ОКСИДНИХ МАТЕРІАЛІВ І.В. Романова   […]

Без рубрики
22.03.2018

Наукова конференція молодих вчених ІСПЕ НАН України. Другий день.

 22 березня 2018р., 10:30.   Каталіз і каталізатори Голова – к.х.н.  М. Є Шаранда   10:30 СИНТЕЗ, ВЛАСТИВОСТІ VPO КАТАЛІЗАТОРІВ ДЛЯ ПРОЦЕСІВ ПАРЦІАЛЬНОГО ОКИСНЕННЯ ЕТАНУ ДО ЕТИЛЕНУ ТА БУТАНУ ДО МАЛЕЇНОВОГО АНГІДРИДУ       О.А. Діюк   11:00 СИНТЕЗ НОВИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ СПОЛУК ТИТАНУ І НІОБІЮ       Ф.А. Азімов   11:30 СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ VPO […]

Без рубрики
15.04.2018

Перелік всіх патентів Інституту

(по матеріалам спеціалізованої БД «Винаходи (корисні моделі) в Україні»).   1 СПОСІБ ІММОБІЛІЗАЦІЇ HА ВУГЛЕЦЕВМІСНИЙ HОСІЙ АМІНОВМІСНИХ БІОЛОГІЧHО АКТИВHИХ СПОЛУК Патент України (на 20 р.) | в кошик  | патент не діє (11) Номер патенту: 10481 (21) Номер заявки:  93101013 (22) Дата подання заявки:  16.04.1993 (24) Дата, з якої є чинними права:  12.11.1999 (51) МПК (2006): C12N 11/00 (72) Винахідник:  Коваль Нінель Михайлівна […]

Без рубрики