Blog

15.04.2018

ТЕСТ ЛПТТІДІВ

Лаборатория питань транcферу технологій,

інноваційної діяльності та інтеллектуальної власності

 

Завідувач лабораторії

Trehleb-b
Трихліб Володимир Андрійович

 

 

Телефон: + 38 (044) 409 08 11
E — mail: trykhlib@ispe.kiev.ua;
                trychlib@voliacable.сom

 

 

 

Лабораторія як структурний підрозділ відділу №1 Інституту була утворена у 2008 році за розпорядженням Президії НАН України від 16.01.08 № 15. Вона здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, рішень Президії НАН України, статуту Інституту, положення про підрозділ, наказів директора Інституту та рішень Вченої ради Інституту. У лабораторії працює 5 співробітників.

 

Напрямки та основні результати діяльності

За період діяльності лабораторії:

• разом із співробітниками Інституту підготовлено та заявлено 14 винаходів (у тому числі 9 винаходів на корисні моделі);
• підтримувалась чинність патентів на винаходи та корисні моделі, розроблені в Інституті;
• проведені патентні дослідження по науковим напрямкам, міжнародним темам та програмам Інституту (21 звіт);
• щорічно проводився бухгалтерський облік нематеріальних активів Інституту;
• підтримувалась чинність технічних умов на продукцію, розроблену в Інституті;
• підготовлено проекти нормативної та регламентної документації досліджень гемо- і ентеросорбентів на основі кокосового вугілля «КАРБОН» та титаносилікатних іонітів;
• експонати Інституту були представлені з відзнакою на 32 тематичних виставках («Барвиста Україна», «Наука-виробницту», «Високі технології», «Нанотехнології», «Міжнародний форум фармацевтичної індустрії Фармкомплекс» та ін.);
• Інститут приймав участь у підготовці організованого Київською міською державною адміністрацією першого Київськомого інвестиційного форума (29 березня 2012) з проектом «Організація виробництва гемо- та ентеросорбентів»;
• підготовлені та передані до Головного управління економіки та інвестицій КМДА вихідні дані для розробки бізнес-плану на створення виробництва новітніх сорбуючих препаратів на базі Інституту, що мають велике значення для практичної медицини як столиці, так і України в цілому.

 

Перелік чинних патентів Інституту (по матеріалам спеціалізованої БД «Винаходи (корисні моделі) в Україні»)

Перелік всіх іншіх  патентів Інституту (по матеріалам спеціалізованої БД «Винаходи (корисні моделі) в Україні»)

Без рубрики
About vluk