Лаборатория питань транcферу технологій, інноваційної діяльності та інтеллектуальної власності

Завідувач лабораторії


Трихліб Володимир Андрійович
к.х.н., с.н.с.
тел. +380 (44) 594 01 47
e-mail: trykhlib@ispe.kiev.ua ; trykhlib@gmail.com
Посилання на профіль в сколарі: Google.Scholar.Profile
Посилання на профіль в скопус: Scopus.Profile
Наукові інтереси:
Розробка нормативної документації і патентів на сорбційні матеріали на основі активованого вугілля, неорганічних матеріалів та сорбентів комплексної дії. Впровадження розробок Інституту в промисловість, виставкова діяльність

Лабораторію трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, як структурний підрозділ відділу № 1 Інституту, створено у 2008 році за розпорядженням Президії НАН України від 16.01.2008 р. № 15, наказ по Інституту від 04.02.2008 р. № 10. Лабораторія здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, рішень Президії НАН України, статуту Інституту, положення про підрозділ, наказів директора Інституту та рішень Вченої ради Інституту. У лабораторії працює 4 cпівробітники, з них 2 кандидати наук.

Основні результати діяльності

  • підтримується чинність патентів на винаходи та корисні моделі, розроблені в Інституті;
  • проводяться патентні дослідження по науковим напрямкам Інституту;
  • підтримується чинність технічних умов на продукцію, розроблену в Інституті;
  • підготовлено проекти нормативної та регламентної документації досліджень гемо- і ентеросорбентів на основі кокосового вугілля «КАРБОН» та титаносилікатних іонітів;
  • експонати Інституту були неодноразово представлено на різноманітних міжнародних і вітчизняних виставкових заходах;

Патентна діяльність Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України.

З моменту заснування у лютому 1991 року Інститут сорбції та проблем ендоекології Національної академії наук України (далі  Інститут) є володарем 119 патентів на винаходи та корисні моделі.

Перелік всіх  патентів Інституту (по матеріалам спеціалізованої БД «Винаходи (корисні моделі) в Україні»)

Перелік чинних патентів Інституту (по матеріалам спеціалізованої БД «Винаходи (корисні моделі) в Україні»)