Лаборатория питань транcферу технологій, інноваційної діяльності та інтеллектуальної власності

                                     Завідувач лабораторії

Trehleb-b
Трихліб Володимир Андрійович

 

 

Телефон: + 38 (044) 409 08 11
E — mail: trykhlib@ispe.kiev.ua;
                trykhlib@gmail.сom

 

 

 

Патентна діяльність Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України.

З моменту заснування у лютому 1991 року Інститут сорбції та проблем ендоекології Національної академії наук України (далі  Інститут) є володарем 119 патентів на винаходи та корисні моделі.

Перелік всіх  патентів Інституту (по матеріалам спеціалізованої БД «Винаходи (корисні моделі) в Україні»)

Створена за розпорядженням Президії НАН України від 16.01.08 № 15 Лабораторія здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, рішень Президії НАН України, Статуту Інституту, положення про підрозділ, наказів директора Інституту та рішень Вченої ради Інституту.

 

 

Напрямки та основні результати діяльності

Здобутки  лабораторії

 • разом із співробітниками Інституту підготовлено, заявлено та одержано 39 патентів на винаходи та корисні моделі. Наведена гістограма дає уявлення про динаміку отримання патентів Інститутом протягом останніх 10 років;

 • підтримувалась чинність патентів на винаходи та корисні моделі, розроблені в Інституті;

Перелік чинних патентів Інституту (по матеріалам спеціалізованої БД «Винаходи (корисні моделі) в Україні»)

 • проводився річний облік нематеріальних активів Інституту, включаючи патенти на винаходи та корисні моделі;

 • підтримувалась чинність технічних умов на продукцію, розроблену в Інституті;

  • в рамках інноваційної діяльності розробки Інституту експонувались з відзнакою на тематичних виставках, що проходили в м.Києві, в тому числі були представлені вуглецевий гемосорбент нового покоління «КАРБОН», розроблений за інноваційною технологією, та вироби з його використанням

  http://www.nas.gov.ua/text/pdfNews/KARBON_gemosorbent_ISPE.pdf;

  http://www1.nas.gov.ua/svit/Article/Pages/14_3940_1.aspx;

 • патент на корисну модель № 109548 “Спосіб одержання мікро-, мезопористого вуглецевого адсорбенту» (винахідники: В.А.Трихліб, В.Стрелко) було продано в 2016 році ПАТ «ІНФУЗІЯ» (м. Київ) для створення на його базі виробництва з випуску (до 50 тис. штук на рік) гемосорбційних колонок для очищення крові поза організмом людини;

 • поширюючи інноваційну діяльність на інші країни, в 2014 році Інститут виконав комплексний інноваційний проект «Розробка та організація виробництва сорбційних колонок для очищення крові поза організмом» спільно з Білоруським медичним університетом та НВТ «Фармавіт» (м. Мінськ, Республіка Білорусь), який передбачав створення технології та освоєння виробництва експериментальних партій вуглецевого гемосорбенту «КАРБОН» на основі доступної на світовому ринку базової вуглецевої сировини – піролізованої шкаралупи кокосового горіха.

 • при виконанні цього інноваційного проекту було встановлено, що завдяки оригінальному науково-технічному рішенню, гемосорбенти «КАРБОН» мають високорозвинену порувату структуру і, в порівнянні з матеріалами-аналогами підвищену міцність гранул, що виключає можливість потрапляння вуглецевих мікрочасток до кров’яного русла. Питома поверхня гемосорбентів «КАРБОН» знаходиться в діапазоні 1800-2400 м2/г, а діаметр пор можна встановити з інтервалом 2-40 нм. Це дає змогу ефективно виводити з крові під час гемосорбції не лише невеликі молекули (креатинін, уринова кислота, білірубін), але і шкідливі сполуки більш високої молекулярної маси (ліпіди, ліпопротеїнні комплекси, олігопептиди й інші шкідливі середні молекули, білкові та ліпополісахаридні токсини). При цьому формені елементи крові не травмуються, а їх кількість після процедури гемосорбції майже не змінюється. За результатами порівняльних клінічних випробувань гемосорбент «КАРБОН» продемонстрував найбільш виражену серед комерційних вуглецевих гемосорбентів (таких, як ВНИИТУ, ТЭТРА, СКТ-2К, СКН, ГСГД) країн СНД сорбційну ємність і делігандизуючу дію відносно різних класів гідрофобних та гідрофільних метаболітів.

 • використовуючи вуглецевий гемосорбент «КАРБОН», НВТ «Фармавіт» у 2015 році освоїло промислове виробництво масообмінних пристроїв для одноразового використання “ГЕМОСБЕЛ®” марки “К”, призначених для видалення токсичних продуктів і патологічних метаболітів із цільної крові шляхом екстракорпоральної сорбції. – http://farmavit.by