100-річчя від дня народження чл.-кор. НАН України В.М.Власенка

16 вересня 2021 року в великому конференц-залі Інституту відбулося розширене засідання Вченої ради, присвячене 100-річчю від дня народження Василя Михайловича Власенка – видатного українського вченого, фундатора наукового напряму «екологічний каталіз», члена-кореспондента НАН України, заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, премії ім. Л.В. Писаржевського АН УРСР, премії Ради Міністрів СРСР, кавалера орденів «Знак пошани» та «За заслуги».

Захід відкрив директор Інституту  член-кореспондент НАН України Володимир Вікторович Брей, який у своєму вступному слові привітав присутніх в залі членів Відділення хімії НАН України, колег та рідних з цією знаменною датою і відзначив, що до 100-річчя з дня народження В.М. Власенка Інститут видав бібліографію з нарисом про його життєвий і науковий шлях. Автором цього чудового нарису є кандидат хімічних наук Ніна Василівна Власенко. Також, у свіжому номері №31 збірника «Каталіз та нафтохімія» розміщено інформацію про науковий шлях В.М. Власенка.

Змістовну доповідь про життя та діяльність В.М. Власенка зробив його аспірант, а нині член-кореспондент НАН України, провідний науковий співробітник Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського  НАН України Сергій Олександрович Соловйов.

Академік – секретар Відділення хімії НАН України, академік НАН України Микола Тимофійович Картель у свої спогадах підкреслив, що В.М. Власенко є одним із фундаторів каталітичного напряму в країні. Він перший у світі сформулював і розвинув у практичному використанні новий науковий напрямі – «екологічний каталіз», який зараз має світове визнання.

Завідувач відділу каталітичних окисно-відновних процесів  Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського  НАН України член-кореспондент НАН України Світлана Микитівна Орлик відмітила, що в 80-90 роки минулого століття їй довелося працювати у відділі гетерогенного каталізу за тематикою наукового напряму «екологічний каталіз», який в Інституті очолював В.М. Власенко. Серез наукових робіт В.М. Власенка на особливу увагу заслуговують його монографії «Каталитическая очистка газов», «Экологический катализ».

Завідувач відділу каталітичних синтезів на основі одновуглецевих молекул Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського  НАН України член-кореспондент НАН України Петро Євгенович Стрижак акцентував увагу присутніх на той факт, «…що пам’ять про  людину живе тоді,  коли про неї говорять, а пам’ять про вченого живе не тільки, коли про нього говорять, а й тоді, коли читають його праці». Саме розуміючи це, В.М. Власенко в останні роки свого життя докладав чимало зусиль на підготовку та публікацію монографії «Экологический катализ». В. М. Власенко той вчений, який від пробірки до заводської прохідної проходив весь шлях для практичної реалізації запронованих ним різноманітних хімічних процесів та технологій.

Своїми спогадами також поділилися доктор хімічних наук Юрій Васильович Білокопитов (ІФХ ім. Л.В. Писаржевського НАН України) та доктор хімічних наук Юрій Олександрович Тарасенко  (ІХП ім. О.О. Чуйка НАН України).

Віддаючи належну шану засновнику наукового напряму «екологічний каталіз» Василю Михайловичу Власенку, увазі присутніх було запропоновано короткі наукові повідомлення:

«Високотемпературне селективне хлорування етилену до вінілхлориду» – член-кореспондент НАН України В.В. Брей

«Альтернативні методи синтезу каталізаторів з погляду зеленої хімії» – член-кореспондент НАН України В.О. Зажигалов

«Конверсія біоетанолу в етилацетат, 1,1-діетоксиетан, н-бутанол на мідьвмісних каталізаторах» – канд. хім. наук М. Є.Шаранда.