Інститут Сорбції та Проблем Ендоекології

Заснований у січні 1991 року Інститут є провідною науковою установою по синтезу, вивченню та практичному застосуванню спеціалізованих вуглецевих, неорганічних, композиційних сорбентів та каталізаторів. В активі Інституту – неорганічні іоніти для глибокої очистки складних розчинів від важких металів і широкого спектру радіонуклідів; біосорбційні композитні сорбенти для очищення ґрунту від пестицидів; селективні каталізатори для переробки відновлювальної сировини та нові каталітичні процеси; нові вуглецеві електродні матеріали для суперконденсаторів та їх гібридів з акумуляторами. Ряд розробок Інституту спрямовано на зміцнення обороноздатності нашої країни.

Основні етапи організаційного становлення та розвитку Інституту

Наукові розробки по сорбентах та каталізаторах починались в Україні ще в 20-30-ті роки, а потім активно розвивались в 60-70-х роках минулого століття в Інституті фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського АН УРСР, зокрема за участю декількох кадрових працівників нинішнього Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України.
В 1979 році група з 13 співробітників, до складу якої входили доктор хімічних наук В.В. Стрелко, кандидати хімічних наук: М.Т. Картель, В.М. Бєляков та інші, перейшли з Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського АН УРСР до Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського АН УРСР(ІЗНХ). На основі цієї групи було організовано спочатку лабораторію, а потім відділ сорбції та тонкого неорганічного синтезу, який далі трансформувався у однойменне Відділення при ІЗНХ. Організації Відділення передувало створення за ініціативою та за безпосередньою участю професора В.В. Стрелка Спеціального конструкторсько-технологічного бюро, яке було націлене на виробництво і випуск сорбентів для тонких хімічних технологій, екології та медицини.

Дослідження, які було виконано в рамках Відділення і СКТБ, зокрема, позитивні результати робіт по застосуванню медичних сорбентів для захисту від наслідків радіаційних опромінень ліквідаторів в зоні роботи Чорнобильської АЕС, стали основою для організації у січні 1991року Інституту сорбції та проблем ендоекології АН УРСР (Розпорядження РМ УРСР №7від 11.01.91 року, постанова Президії АН УРСР №36 від 05.02.91 року). Директором Інституту було призначено члена-кореспондента АН  УРСР В.В. Стрелка (1995 року був обраний академіком НАН України за спеціальністю “Хімія адсорбентів і адсорбція”), який він очолював упродовж  26 років. У грудні 2017 року директором Інституту призначено члена-кореспондента НАН України Володимира Вікторовича Брея після того, як він був вибраний на загальних зборах ІСПЕ НАН України.

Зараз в Інституті працює 105 співробітників, серед яких 51 науковий співробітник, в тому числі 5 докторів та 26 кандидатів наук.

В структурі Інституту – 4 наукові відділи, три з яких очолюють члени Національної академії наук України:  члени-кореспонденти В.В.Брей, В.О.Зажигалов, Ю.А. Малєтін.

В 2021 році Інститут урочисто відзначив 30-річчя з дня заснування Інституту (детально захід висвітлено в розділі «Новини»).

В нинішній складний воєнний час Інститут продовжує працювати і вносити свій вклад в обороноздатність нашої держави.