Експериментально-виробнича база

Основні напрямки діяльності:

• відпрацювання і оптимізація технологічних процесів, які розробляються в Інституті;
• пілотна апробація та впровадження науково-дослідних розробок Інституту;
• випуск укрупнених партій експериментальних зразків сорбційних матеріалів для вирішення завдань хімічної промисловості, сільського господарства, захисту від забруднення оточуючого середовища;
• напрацювання експериментальних зразків сорбентів медичного призначення і сорбційних матеріалів для біотехнологій;
• розробка новітніх технологій одержання високоякісних різновидів активованого вугілля, включаючи:
– розробку процесів синтезу сорбційних матеріалів на основі антрациту і сировини рослинного походження;
– виготовлення експериментальних зразків нанопоруватого вугільного матеріалу для виготовлення суперконденсаторів.

Ris 1 po t

Розподілення об’єму пор по радіусах для зразків активованого вугілля з антрациту

 

В експериментальну дільницю входять два відділення:

 • відділення виготовлення активованого вугілля має в своєму складі дві печі типу “киплячий шар”, які виготовлені з жаростійкого матеріалу і працюють при температурах до 10000С. Це дає можливість одержувати активоване вугілля високої якості без сторонніх домішок;
• відділення відмивки сорбентів виготовляє первинні експериментальні зразки сорбентів медичного призначення та високочисте вугілля для суперконденсаторів.

Ris 2 po t