Про Інститут

Сорбенти і каталізатори вже давно посіли чільне місце в наукових та прикладних розробках, пов’язаних із створенням та промисловим освоєнням високих технологій одержання, виділення і очищення речовин в біології, фармації і харчовій промисловості, в екології, в радіохімії і атомній техніці і, нарешті, в енергозбереженні і еферентній медицині.
Наукові інтереси співробітників нашого інституту, який створено 20 років тому, охоплюють не лише передові напрями сорбційної науки, але й пов’язані з ними суміжні області матеріалознавства, захисту довкілля, енергозбереження та медицини. Найбільша увага при цьому приділяється створенню нетрадиційних методів синтезу та дослідженням, перш за все, вуглецевих сорбентів медичного призначення та високоселективних неорганічних іонітів, а також каталізаторів реакцій переносу електронів та протонів.
Вперше в світовій практиці розроблено і освоєно прості, економічні та ефективні золь-гель методи і технологію безперервних процесів виробництва сферично гранульованих неорганічних іонітів, змішаних оксидних каталізаторів та термостійких твердих кислот.
Запропоновано і теоретично обґрунтовано механізми впливу гетероатомів на сорбційні, каталітичні та електрохімічні властивості активованого вугілля. Розроблено серію вуглецевих і вуглець-мінеральних сорбентів медичного призначення та сорбуючих харчових і кормових біодобавок. Це дозволяє вирішувати проблеми детоксикації організму, проводити ефективну профілактику та лікування широкого спектру захворювань та отруєнь і нормалізацію багатьох патологічних станів. Сформульовано і всебічно підтверджено концепцію використання сорбентів для екологічного захисту організму (ендоекологія).

Основні етапи організаційного становлення та розвитку Інституту 

Наукові розробки по сорбентах та каталізаторах починались в Україні ще в 20-30-ті роки, а потім активно розвивались в 60-70-х  роках минулого століття в Інституті фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського АН УРСР, зокрема за участю декількох кадрових працівників нинішнього Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України.
В 1979 році група з 13 співробітників, до складу якої входили доктор хімічних наук В.В. Стрелко, кандидати  хімічнихнаук: М.Т. Картель, В.М. Бєляков та інші, перейшли з Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського АН УРСР до Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського АН УРСР(ІЗНХ). На основі цієї групи було організовано спочатку лабораторію, а потім відділ сорбції та тонкого неорганічного синтезу, який далі трансформувався у однойменне Відділення при ІЗНХ. Організації Відділення передувало створення за ініціативою та за безпосередньою участю професора В.В. Стрелка Спеціального конструкторсько-технологічного бюро, яке було націлене на виробництво і випуск сорбентів для тонких хімічних технологій, екології та медицини.
Дослідження, які було виконано в рамках Відділення і СКТБ, зокрема, позитивні результати робіт по застосуваннюмедичних сорбентів для захисту від наслідків радіаційних опромінень ліквідаторів в зоні роботи Чорнобильської АЕС, сталиосновою для організації у січні 1991року Інституту сорбції та проблем ендоекології АН УРСР  (Розпорядження РМ УРСР №7від 11.01.91 року, постанова Президії АН УРСР №36 від 05.02.91 року). Директором Інституту було призначено члена-кореспондента АН  УРСР В.В. Стрелка (1995 року був обраний академіком НАН України за спеціальністю “Хімія адсорбентів і адсорбція”), який він очолював увпродовж  26 років.  Зараз він призначений Радником при дирекції Інституту.
Згідно постанови РМ УРСР №228 від 23.08.90 року Інститут сорбції та проблем ендоекології було включено до переліку об’єктів АН УРСР, будівництво яких проводилось за рахунок коштів Мінчорнобилю. 1997 року було збудовано та здано в експлуатацію першу чергу цього будівництва: лабораторно-технологічний корпус (5000 м2); в подальші роки добудовано 1200 м2.
Зараз в Інституті працює 120 співробітників, серед яких 78 наукових співробітників. В структурі Інституту – 6 наукових відділів, чотири з яких очолюють члени Національної академії наук України: академік В.В. Стрелко та члени-кореспонденти В.В. Брей, В.О. Зажигалов,  Б.Ю. Корнілович.
У грудні 2017 року директором Інституту призначено члена-кореспондента НАН України Володимира Вікторовича Брея після того, як він був вибраний на загальних зборах ІСПЕ НАН України.