Разові спеціалізовані вчені ради

Разова спеціалізована вчена рада (Гес Н.Л.)

Разова спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та
проведення захисту дисертації Гес Наталії Леонідівни “Конверсія
фруктози до алкіллактатів та левулінової кислоти на SnO2 – вмісних
каталізаторах” з галузі знань 10 “Природничі науки” за спецiальнiстю
102 Хiмiя на здобуття ступеня доктора філософії

Голова Ради – д.х.н., член-кореспондент НАН України Малєтін Юрій Андрійович, т.в.о. заступника директора з наукової роботи Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України;

Члени ради:
д.х.н., Романова Ірина Вікторівна, старший науковий співробітник, завідувачка відділу сорбції і тонкого неорганічного синтезу Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України;
к.х.н., Халамейда Світлана В’ячеславівна, старший науковий співробітник
відділу окиснювальних гетерогенно-каталітичних процесів Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України;
д.х.н., професор Патриляк Любов Казимирівна, завідувачка відділу
каталітичного синтезу Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім.
В.П.Кухаря НАН України;
к.х.н., Борисенко Микола Васильович, старший науковий співробітник,
завідувач лабораторії оксидних нанокомпозитів Інституту хімії поверхні ім.
О.О. Чуйка НАН України.

Наказ директора про утворення разової спеціалізованої вченої ради:
№ 119 від 18.12.2023

З матеріалами дисертації можна ознайомитися за посиланнями:

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Кваліфікований підпис здобувача 

Захист дисертації відбувся 28 лютого 2024 р., о 14:00 в Інституті сорбції та проблем ендоекології НАНУ.

З матеріалами відеозапису можна ознайомитися: https://youtube.com/live/nXgyqRjE0eI?feature=share