Організація та забезпечення освітнього процесу

Освітньо-наукові програми з підготовки доктора філософії зі спеціальності Хімія:

Навчальні плани:

Навчальні дисципліни:

Відгуки, рецензії на освітньо-наукову програму:

Протокол щодо ОНП:

Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності:

ПРОГРАМА
дистанційного візиту експертної групи
під час проведення акредитаційної експертизи з використанням технічних засобів відеозв’язку
за спеціальністю «102 Хімія»
освітньої програми «Фізична хімія» (ID у ЄДЕБО 27573)
за третім рівнем вищої освіти (справа № 2198/АС-21)
у Інституті сорбції та проблем ендоекології Національної академії наук України
з 22 грудня по 24 грудня 2021 року
(відповідно до наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти № 1981-Е від 9 грудня 2021 року)