Організація та забезпечення освітнього процесу

Освітньо-наукові програми з підготовки доктора філософії зі спеціальності Хімія:

Навчальні плани:

Навчальні дисципліни:

Відгуки, рецензії на освітньо-наукову програму:

Протокол зустрічі з стейкхолдерами:

Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності: