Відзначення 100-річчя з дня народження члена – кореспондента НАН України Василя Михайловича Власенка.

Вчена рада Інституту на засіданні 2 квітня 2021 року прийняла рішення про відзначення у вересні 2021 року 100-річчя з дня народження видатного вченого, фундатора напрямку «екологічний каталіз», доктора хімічних наук, професора, члена – кореспондента НАН України Василя Михайловича Власенка.