Цільова програма наукових досліджень НАН України «Нові функціональні речовини і матеріали хімічного виробництва»

16 грудня 2020 року відбулася наукова звітна сесія цільова програми наукових досліджень НАН України «Нові функціональні речовини і матеріали хімічного виробництва»на якій представлено дві доповіді від нашого інституту:

Зажигалов В.О., Сачук О.В., Діюк О.А., Бражник Д.В.

МЕХАНО- ТА СОНОХІМІЧНИЙ СИНТЕЗИ НАНОКОМПОЗИТІВ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ

Малєтін Ю., Стрижакова Н., Зелінський С., Гоба В., Лисенко А., Гоженко О., Малетін А.

МІКРОХВИЛЬОВА ОБРОБКА АКТИВНОГО ВУГІЛЛЯ, ЩО ПРИЗВОДИТЬ ДО МОДИФІКАЦІЇ НАНОПОРУВАТОЇ СТРУКТУРИ І ПОВЕРХНІ