Центр колективного користування

Центр колективного користування науковим обладнанням 

Центр колективного користування створено в 2012 році з метою найбільш раціонального використання унікального імпульсного спектрометра електронного парамагнітного резонансу BRUKER ELEXSYS E580 FT/CW, та газо-абсорбційного комплексу Autosorb-6

Головні завдання і організація роботи Центру:

Головним завданням Центру є надання науковцям НАН України можливості проводити дослідження на Приладах, який обслуговується кваліфікованим персоналом, здатним підтримувати його в режимі оптимального функціювання, та надавати консультативні послуги.

Порядок надання послуг:

Наукові установи та організації НАН України, які мають потребу в проведенні досліджень на спектрометрі BRUKER ELEXSYS E580 FT/CW чи газо-абсорбційного комплексу Autosorb-6 два рази на рік до 15 січня і до 15 червня подають у письмовому вигляді до Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України заявки на кількість годин, строки та характер досліджень, що потребують використання зазначених приладів.
Реєстрацію переданих зразків та вимірювання їх ЕПР спектрів здійснює оператор ЕПР спектрометра Андрій Мельник, тел. 422-95-62.

Галузі застосування методу електонного парамагнітного резонансу:

Іонізуюче випромінювання:
– Дозиметрія
– Археологічне датування
– Короткоживучі органічні вільні радикали
Фізика:
– Виміри магнітної сприйнятливості
– Перехідні метали, лантаноїди та актиноїди
– Електрони провідності
– Дефекти в кристалах
– Оптичне детектування магнітного резонансу
– Рекомбінація при низьких температурах
Матеріалознавство:
– Деградація барвників та полімерів
– Лазерні матеріали
– Домішки та дефекти твердого тіла
– Новітні магнітні та фероелектричні матеріали
– Нанооб’єкти
– Вільні радикали при корозії
Біологія та медицина:
– Методи спінових міток та спінових зондів
– Вільні радикали у живих тканинах та рідинах
– Антиоксиданти, розсіювачі радикалів
– Ферментативні реакції
– Фотосинтез
-Радикали в біологічних системах на основі кисню та NO
Хімія:
– Кінетика радикальних реакцій
– Спінові пастки
– Каталіз
– Процеси окислення та відновлення
– Бірадикали та триплетні стани молекул

 Опис приладу BRUKER ELEXSYS E580 FT/CW

Ris-1 po txt

Приклад вимірювання методом ЕПР

Ris-2 po txt

Опис газо-абсорбційного комплексу Autosorb-6

Газо-адсорбційний комплекс Autosorb-6 (Quantachrome, USA) є високопродуктивним настільним газо-адсорбційним аналізатором. Використовується для визначення параметрів поруватої структури поруватих та дисперсних матеріалів. Діапазон тисків 5 x 10⁻³-1000 торр. Адсорбати – азот і
будь-який інший неагресивний газ з підходящою охолоджувальною рідиною, включаючи Ar, CO₂, та H₂. Питома поверхня від 0,01 м²/г, верхня межа невідома, мінімальний об’єм – пор -5 x 10⁻⁵ см 3 /г (STP). Діапазон визначення розмірів пор від 1 нм до 500 нм використовуючи N₂ або Ar, від 0.35 нм до
2 нм використовуючи CO₂.