Упровадження нової технології виробництва пропіленоксиду

Фахівцям інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України спільно з ТОВ “Виробнича група Техінсервіс” та ТОВ “Карпатнафтохім” розроблено нову НРРОа технологію одержання пропіленоксиду з пропілену та пероксиду водню. Суть нової технології полягає в заміні токсичного метанолу як розчинника в реакції епоксидування пропілену на доступний ацетонітрил, використанні запропонованого каталізатора T/S-1, триреакторного блока з роздільним поданням пероксиду водню, абсорбера для насичення азеотропного ацетонітрилу пропіленом, застосуванні моноетаноламіну замість токсичного гідразингідрату для глибокого очищення товарного пропіленоксиду.

За участі вчених на території ТОВ “Карпатнафтохім” спроєктовано та здійснено запуск пілотної установки потужністю 2 тис. тонн/рік, розробленої на базі НРРОа технології. Надалі заплановано організувати виробництво пропіленоксиду обсягом 130 тис. тонн/рік.

Пропіленоксид – один із багатотонажних продуктів органічного синтезу, річний випуск якого в світі становить майже 8 млн тонн. Його використовують у синтезі олігомерів, потрібних для виробництва жорстких і гнучких поліуретанових пін, що забезпечують тепло- і звукоізоляційні властивості матеріалів будівельної галузі, м’яких меблів тощо, а також для виробництва пропіленгліколю та плюроників.