Лабораторія екологічної хімії

Завідувач лабораторіїКовальчук Ірина Андріївна
доктор хімічних наук, ст. досл.
тел. +380 (44) 594 13 75
факс. +380 (44) 594 02 38
e-mail: kowalchukiryna@gmail.com
Посилання на профіль в сколарі: Google.Scholar.Profile
Посилання на профіль в скопус: Scopus.Profile

Наукові інтереси:
Вивчення закономірностей процесів очищення поверхневих і підземних вод, забруднених сполуками важких металів та радіонуклідами з використанням композиційних сорбентів на основі шаруватих силікатів.

Лабораторію 1/1 екологічної хімії, як структурний підрозділ відділу № 1 Інституту, створено у 2021 році, наказ по Інституту № 14 від 02.02.2021. Керівник лабораторії д.х.н., ст. досл. І.А. Ковальчук В лабораторії працює 5 спеціалістів, з них 1 доктор наук та 2 кандидати наук.

Основні наукові напрямки

• Сорбційне вилучення неорганічних та органічних токсикантів із водних розчинів;
• Біосорбція і біодеструкція токсичних органічних (пестициди, нафтопродукти) і неорганічних сполук іммобілізованими мікроорганізмами;
• Синтез та дослідження композиційних сорбентів на основі шаруватих силікатів для очищення грунтів, поверхневих та підземних вод від важких металів та радіонуклідів.

Провідні співробітники лабораторії


Хохлова Людмила Йосипівна
с.н.с., к.х.н.
тел: +380 (44) 594 02 40
факс: +380 (44) 594 02 38
e-mail: khokhlova.lyudmila@gmail.com
Посилання на профіль в сколар:Google.Scholar.Profile
Посилання на профіль в скопус: Scopus.Profile
Область наукових інтересів
Дослідження взаємозв’язку сорбційного зв’язування і деструктивних властивостей біосорбційних комплексів на основі сорбентів різного походження з іммобілізованими мікроорганізмами-деструкторами забруднювачів довкілля.
 
Хохлов Андрій Вікторович
ст.н.с., к.т.н.
тел: +380 (44) 594 02 40
факс: +380 (44) 594 02 38
e-mail: techsorb@ukr.net
Посилання на профіль в сколар: Google.Scholar.Profile
Посилання на профіль в скопус: Scopus.Profile
Область наукових інтересів
Вивчення іммобілізації біомаси на поверхні сорбційних матеріалів та закономірностей вилучення ними забруднювачів довкілля (нафта, пестициди)

Найважливіші наукові досягнення

 • Встановлено закономірності одержання модифікованих природних сорбентів на основі шаруватих силікатів для очищення радіоактивно забруднених вод від природних радіонуклідів, у т.ч. урану.
 • Встановлено  фізико-хімічні закономірності селективної адсорбції сполук важких металів та радіонуклідів композиційними сорбентами на основі природних глинистих мінералів.
 • Розроблено технології очищення підземних вод від сполук урану та важких металів за допомогою проникних реакційно-здатних бар’єрів. Ефективність застосування проникних реакційних бар’єрів підтверджена дослідно-промисловою перевіркою в  українському центрі урановидобувної та переробної промисловості  –  місті Жовті Води.
 • Запропоновано технологію очищення ґрунтових і водних екосистем від нафти, нафтопродуктів, пестицидів шляхом створення високоефективних біосорбційних комплексів, в яких мікроорганізми-деструктори забруднювачів закріплені на сорбентах-носіях.
 • Визначено оптимальні умови одержання сорбенту-носія на основі піролізату хвойних порід деревини для іммобілізації нафтоокислюючої біоти. Нафтопоглинальний біосорбент деструктивної дії типу «БАРС» застосовано на нафтовидобувних підприємствах та при знешкодженні розливів нафти. Одержано міжнародний сертифікат якості на біосорбент «БАРС».
 • Створено біосорбційний препарат «Агродетокс» на основі композиції сорбційного матеріалу рослинного походження та природної асоціації мікроорганізмів для очищення ґрунтів від пестицидів різного типу. Проведено дослідно-промислові випробування біосорбційної технології. Ступінь деструкції забруднювача протягом вегетаційного періоду гарантує відновлення родючості грунтів, одержання екологічно чистої та якісної сільськогосподарської продукції, очищення вод меліоративних систем, усунення накопичення агрохімічних забруднювачів ґрунту.
 • Розроблено технологію одержання високоефективних композиційних сорбентів на основі рослинної сировини для вилучення екотоксикантів (іонів важких металів, нафтопродуктів та  радіонуклідів із об’єктів навколишнього середовища).
 • Запропоновано технології отримання комбінованих  сорбентів на основі біогумусу для регулювання  процесів вирощування  екологічно чистої сільськогосподарської продукції без використання  мінеральних добрив.

Список найважливіших публікацій за останні 5 років

 1. Kornilovych B., Wireman M., Ubaldini S., Guglietta D., Koshik Yu., Caruso B., Kovalchuk I. Uranium Removal from Groundwater by Permeable Reactive Barrier with Zero-Valent Iron and Organic Carbon Mixtures: Laboratory and Field Studies // Metals. – 2018. – 8, 408. – P. 1-15; doi:10.3390/met8060408.
 2. Tobilko V.Yu., Spasonova L.M., Kovalchuk I.A., Kornilovych B.Yu., Kholodko Yu.M. Adsorption of Uranium (VI) from Aqueous Solutions by Amino-functionalized Clay Minerals // Colloids Interfaces. – 2019. – N 3 (41) ; DOI: doi:10.3390/colloids3010041 www.mdpi.com/journal/colloids
 3. Ковальчук І.А., Лагута А.М. Корнілович Б.Ю., Тoбілко В.Ю. Органофілізовані шаруваті силікати для видалення сполук урану (VI) з мінералізованих вод // Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2020. – № 2. – С. 215-227. doi: 10.15407/hftp11.02.215.
 4. Kornilovych B., Kovalchuk I., Tobilko V., Ubaldini S. Uranium Removal from Groundwater and Wastewater Using Clay-Supported Nanoscale Zero-Valent Iron // Metals. – 2020. – 10, 1421. – P. 1-12. https://doi.org/10.3390/met10111421.
 5. Хохлов А.В., Хохлова Л.Й., Титаренко М.В. Розробка біосорбційних композитів деструктивного типу для очищення грунтів, забруднених пестицидами. Nauka innov. 2020. 16(3). C. 69-80. https://doi.org/10.15407/scin16.03.069 .
 6. Khokhlov A.V. Development of technology for manufacture of biosorbent of destructive type based on of wood biochar // Journal Acta Ecologica Sinica. – No. 1-2. – 2019. – P.261-269, DOI: https://doi.org/10.1016/j.chnaes.2019.09.002
 7. Khokhlov A.V., Strelko V.V., Khokhlova L.I. The creation and sorption and destructive properties of bioactive carbon sorbents for petroleum // Chemistry & Chemical Technology. – 2018. – Vol.12, No.3. – pp. 337-340.
 8. Khokhlov A.V., Titarenko M.V., Khokhlova L.I. Biosorption complex for cleaning of oil-polluted sandy soils // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2018. – № 3 (41). – С.18-21.