Звітна наукова сесія

9 грудня 2021р відбудеться звітна наукова сесія Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України у малому конференц – залі.

Початок – 10.30

ПРОГРАМА

ЗАКЛЮЧНІ ТА ПРОМІЖНІ ЗВІТИ ЗА ВІДОМЧОЮ ТА КОНКУРСНОЮ ТЕМАТИКОЮ

д.х.н. І.В. Романова

«Фундаментальні засади створення спеціалізованих сорбентів для потреб приладобудування, медицини та захисту довкілля», 2017-2021, тема 38НТ.

чл.-кор. НАН України Ю.А. Малєтін

«Фізико-хімічні основи гібридних електрохімічних систем з наноструктурними електродами для енергозберігаючих пристроїв підвищеної питомої потужності», 2020-2024, тема 43НТ

«Модифікація нанопоруватої структури і поверхні вугільних електродів для використання в системах енергонакопичення», 2019-2021, договір 11-21

«Розробка накопичувачів електричної енергії для підвищення ефективності альтернативних джерел живлення, а також для використання в гібриднотранспорті та електротранспорті», 2020-2024, договір 17-21

чл.-кор. НАН України В.О. Зажигалов

«Розвиток альтернативних методів одержання нанорозмірних оксидних каталізаторів і композитів на основі Mo, Ti, Zr, Nb та Sn», 2018-2022, тема 40НТ

«Механо- та сонохімічний синтези нанорозмірних складних оксидів – перспективних каталізаторів та функціональних матеріалів», 2019-2021, договір 13-21

чл.-кор. НАН України В.В. Брей

«Каталітична конверсія моноцукрів у хімічні продукти широкого застосування», 2017-2021, тема 39НТ.

«Розробка ефективних каталізаторів для актуальних хімічних процесів переробки переважно поновлюваної сировини», 2021-2023, тема 27П.

к.т.н. Н.В. Сич

«Сорбційні матеріали з агропромислових відходів для охорони довкілля», 2020-2021, тема 42НТ

НАУКОВІ ДОПОВІДІ

«Cтворення та застосування біосорбційних композитів для знешкодження екотоксикатнів», к.т.н. А.Ю. Хохлов

«Синтез та каталітичні властивості змішаних оксидів на основі елементів III-IV груп», к.х.н. С.В. Прудіус

«Фотоактивні матеріали на основі модифікованого діоксиду титану: властивості та перспективи використання у процесах екологічного каталізу», к.х.н. Т.О. Халявка

«Іоніти на основі гідратованих оксидів та фосфатів Mg, Ca, Fe, Al, Ti, Zr для очищення води», к.х.н. І.З Журавльов