21-22 грудня 2023 року в Інституті відбулася наукова конференція «Актуальні питання сорбції та каталізу».

З вступним словом до співробітників звернувся директор Інституту д.х.н., професор, чл.-кор. НАН України В.В. Брей.

Відзначено учасника бойових дій, інваліда війни к.х.н., н.с. А.М. Миліна Подякою Президії НАН України «За вагомий внесок у захист територіальної цілісності України, безпосередню участь у відсічі збройної агресії РФ, особисту мужність і героїзм»

Виступи учасників конференції:

к.х.н., с.н.с., С.В. Прудіус “Кислотні та   біфункціональні змішані оксиди як каталізатори перетворення поновлювальної сировини”.


к.х.н., н.с., О. В. Кізюн “Вплив механохімічної та ульразвукової обробок оксидних композитів на базі ТіО2 на їхні фізико-хімічні та фотокаталітичні властивості”.


к.х.н., н.с. О.С. Федоришин “Матеріали на основі оксидів мангану для селективного вилучення літію з водних розчинів”.


м.н.с., М.В. Кравченко “Сорбенти для вилучення радіонуклідів та важких металів на основі силікатів цирконію та магнію”.


аспірант  Є.В. Заболотній “Складні оксидні композиції на основі ZnO, синтезовані ультразвуковим та механохімічним методами, їх фізико-хімічні та фотокаталітичні властивості”.


м.н.с.  О.А. Сиволожський “Нанорозмірні вуглецеві матеріали для поглинання та акумулювання енергії”.


пров. інж.  Д.В. Тарновський “Фізико-хімічні властивості неорганічних полімерних матеріалів на основі каоліну”.

Загальна дискусія