30 років Інституту сорбції та проблем ендоекології (ІСПЕ) НАН України

11 січня 2021 року виповнюється  30 років Інституту сорбції та проблем ендоекології (ІСПЕ) НАН України.

Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України було створено 11 січня  1991 року на базі Відділення сорбції і тонкого неорганічного синтезу та спеціального конструкторсько-технологічного бюро з експериментальним виробництвом Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України (розпорядження Ради міністрів УРСР від 11.01.1991, №7). Директором Інституту було призначено академіка НАН України В.В. Стрелка, який очолював Інститут впродовж  26 років.  До останніх днів життя він був Почесним директором та Радником при дирекції Інституту.

Згідно постанови Ради Міністрів УРСР №228 від 23.08.90 року Інститут  було включено до переліку об’єктів АН УРСР, будівництво яких проводилось за рахунок коштів Мінчорнобилю. В 1997 році було  здано в експлуатацію першу чергу цього будівництва: лабораторно-технологічний корпус (5000 м2); в подальші роки прийнято в експлуатацію 4300 м2.

Інститут посідає провідні позиції у світовій науці по синтезу, вивченню та практичному застосуванню спеціалізованих вуглецевих, неорганічних, композиційних сорбентів та каталізаторів. В активі Інституту – неорганічні іоніти для глибокої очистки складних розчинів від небажаних домішок, насамперед, від важких металів і широкого спектру радіонуклідів; нові різновиди індивідуальних та гібридних вуглецевих сорбентів для енергонакопичувальних систем, сорбенти медичного застосування, а також селективні каталізатори для переробки відновлювальної сировини.

Наукова діяльність Інституту полягає у розвитку фундаментальних досліджень у галузі фізичної хімії, зокрема, з питань адсорбції, каталізу, медичних аспектів розробки та використання сорбційних методів та технологій, проблем збереження довкілля, енергонакопичувальних технологій. 

На даний момент наукова діяльність ІСПЕ НАН України зосереджена на таких наукових напрямах:

 • теорія селективної сорбції, наукові основи синтезу сорбентів з заданими властивостями;
 • розробка спеціалізованих сорбентів, а також сорбційних методів і технологій для медицини (ендоекологія) та охорони навколишнього середовища;
 • створення нетрадиційних каталізаторів і каталітичних процесів переважно на основі використання відновлювальної сировини;
 • дисперсні матеріали для енергонакопичувальних систем.

Традиційним для Інституту є практична направленість його наукових досліджень, зокрема, на створення вуглецевих сорбентів медичного призначення, неорганічних іонообмінників для вилучення радіонуклідів та важких металів, ефективних каталізаторів для актуальних процесів переробки поновлювальної сировини, суперконденсаторів та гібридних електрохімічних систем.

За останні роки найважливішими є наступні науково-технічні розробки:

 • МЕДИЦИНА
  Вуглецевий гемосорбент «Карбон» нового покоління для виведення уремічних токсинів з організму пацієнтів з хронічною нирковою недостатністю. Проведено медико-біологічну оцінку та клінічні випробування сорбційних колонок для очищення крові поза організмом «ГЕМОСБЕЛ-К», споряджених вуглецевим гемосорбентом  «КАРБОН».
 • ЕКОЛОГІЯ
  –  Оксидні сорбенти для вилучення іонів важких металів і радіонуклідів (137Cs, 90Sr, 238Pu, 239Pu, 240Pu, 241Am, U(VI)).
  – Сорбційно-коагуляційний метод очистки рідких радіоактивних відходів, який апробовано на об’єкті «Укриття».
  – Дослідно-промисловий проникний реакційний бар’єр для запобігання радіоактивного забруднення підземних вод на хвостосховищі відходів уранового виробництва СГЗК в м. Жовті Води (спільно з ДП Укр НДПРІ промтехнології Міністерства енергетики та вугільної промисловості України)
 • ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
  – Нові технології одержання етилацетату, н-бутанолу та 1,1-діетоксиетану з біоетанолу та новий НРРОа процес одержання пропілен оксиду (спільно з ТОВ «Виробнича група Техінсервіс»). В червні 2020 року проведено запуск НРРОа установки (2000 тон ПО/рік) на ТОВ «Карпатнафтохім» в м. Калуш.
  – Нетрадиційні способи (механохімія, сонохімія, іонна імплантація) одержання нових високоефективних каталізаторів окиснення органічних сполук та домішок органічних речовин у воді.
 • ЕНЕРГЕТИКА
  Універсальні накопичувачі електроенергії: суперконденсатори та їх гібриди з акумуляторами, що забезпечують високу питому потужність до 25 кВт/кг з низькою тепловтратою.
 • СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
  Біосорбційний композит «Грандетокс» для очищення ґрунту від пестицидів, який апробовано в польових умовах на посівах кукурудзи та цукрового буряка.

На сьогодні Інститут має досить потужний науковий колектив: 6 докторів наук, в тому числі 3 члени-кореспонденти НАН України,  та 31 кандидат наук. Поряд з авторитетними вченими працюють талановиті молоді науковці, які неодноразово одержували наукові гранти на проведення наукових досліджень та закордонні стажування, стипендії Президента України та НАН України. Інститут має свій профіль у Web of Science та власний сайт ispe.kiev.ua.

Про оригінальність наукових досліджень Інституту свідчать  наукові публікації в високо рейтингових міжнародних наукових журналах, отримані міжнародні та вітчизняні патенти.

За результатами державної атестації наукових установ у 2020 році Інститут віднесено до першої кваліфікаційної групи з рейтинговою оцінкою 4.35.

Вчені Інституту підтримують плідні творчі стосунки з колегами багатьох українських вузів та академічних установ, відомими науковими центрами та фірмами ближнього та далекого зарубіжжя. Роботи проводяться у формі координації спільних досліджень за основними науковими напрямами Інституту із залученням обдарованої молоді – студентів і аспірантів.

Інститут має ліцензію (наказ Міністерства освіти і науки від 06.07.2018р. №1369-л.) і здійснює підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю «Хімія», спеціалізація «Фізична хімія»

Зараз одним  з головним завдань для Інституту є збереження наукового кадрового складу. Це стосується як висококваліфікованих науковців, так і молоді.