Конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників в Інституті сорбції та проблем ендоекології НАН України

Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України (далі Інститут) оголошує конкурс на заміщення вакантної посади: завідувача лабораторії «Екологічної хімії», старшого наукового співробітника відділу окислювальних гетерогенно-каталітичних процесів, молодшого наукового співробітника комплексної контрольно-аналітичної лабораторії .

Документи для участі у конкурсі приймаються з 18 січня 2022р. до 18 лютого 2022 р. відділом кадрів Інституту.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі (далі – кандидати), подають (особисто або поштою) такі документи:

1. Кандидати, які не є працівниками Інституту:

  1. письмову заяву на ім’я директора Інституту про участь у конкурсі;
  2. копію документа, що посвідчує особу;
  3. заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
  4. автобіографію;
  5. копію трудової книжки (за наявності);
  6. копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
  7. перелік наукових праць, опублікованих впродовж останніх п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях; патенти на мвинахід, що пройшли кваліфікаційну експертизу;
  8. письмову згоду на обробку персональних даних.

2. Кандидати, які працюють в Інституті, подають лише заяву про участь у конкурсі.

Кандидати за бажанням можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації, свого бачення розвитку наукових досліджень на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

Вимоги до учасників конкурсу.

На заміщення вакантних посад: завідувача лабораторії та старшого наукового співробітника може претендувати доктор наук або доктор філософії (кандидат наук); молодшого наукового співробітника – доктор філософії (кандидат наук) або особа, що має освіту другого (магістерського) рівня.

Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України житлом не забезпечує.

Останній строк подання заяв та документів для участі в конкурсі – 18 лютого 2022 р.

Контактні дані особи, яка уповноважена для надання роз’яснень щодо конкурсу:

Мелешевич Світлана Іванівна
тел.:+38 (044) 594 02 40;
email.:melesh@ispe.kiev.ua

Адреса прийняття документів:

03164, м. Київ, вул Генерала Наумова,13,

відділ кадрів Інституту, тел. +38 (044) 594 02 43.