Наукова конференція молодих вчених ІСПЕ НАН України. Другий день.

 22 березня 2018р., 10:30.

 

Каталіз і каталізатори

Голова – к.х.н.  М. Є Шаранда

 

  1. 10:30 СИНТЕЗ, ВЛАСТИВОСТІ VPO КАТАЛІЗАТОРІВ ДЛЯ ПРОЦЕСІВ ПАРЦІАЛЬНОГО ОКИСНЕННЯ ЕТАНУ ДО ЕТИЛЕНУ ТА БУТАНУ ДО МАЛЕЇНОВОГО АНГІДРИДУ

      О.А. Діюк

 

  1. 11:00 СИНТЕЗ НОВИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ СПОЛУК ТИТАНУ І НІОБІЮ

      Ф.А. Азімов

 

  1. 11:30 СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ VPO КАТАЛІЗАТОРІВ ОКИСНЕННЯ Н-ПЕНТАНУ ДО ФТАЛЕВОГО АНГІДРИДУ

      О.В. Кізюн

 

  1. 12:00 КАТАЛІТИЧНИЙ СИНТЕЗ ЕТИЛЛАКТАТУ І МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ НА ОСНОВІ ГЛІЦЕРИНУ

      А.М.  Милін

 

Перерва 12:30 – 14:00

 

Каталіз і каталізатори

Голова – м.н.с. О.А. Діюк

 

  1. 14:00 МЕХАНОХІМІЧНИЙ ТА УЛЬТРАЗВУКОВИЙ СИНТЕЗИ СПОЛУК НА ОСНОВІ ОКСИДІВ Zn, Ce і Mo

      О.В.Сачук

 

  1. 14:30 ОДЕРЖАННЯ ФОТОКАТАЛІЗАТОРІВ НА ОСНОВІ ДІОКСИДУ ТИТАНУ, СІРКИ І ВУГЛЕЦЮ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЇХНІХ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ І ФОТОКАТАЛІТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ

      М. В.  Бондаренко

 

  1. 14:50 ВПЛИВ ДОМІШОК АЗОТУ НА ВЛАСТИВОСТІ НАНЕСЕНИХ ФОТОКАТАЛІЗАТОРІВ НА ОСНОВІ ТіО2

       О.В.  Санжак

 

  1. 15:10 МЕХАНОХІМІЧНЕ ТА МІКРОХВИЛЬОВЕ МОДИФІКУВАННЯ ОСАДЖЕНОГО ДІОКСИДУ ОЛОВА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЙОГО ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ

      М.М. Самсоненко

 

 Загальна дискусія