Наукова конференція молодих вчених ІСПЕ НАН України відкрилася.

ПЕРШИЙ ДЕНЬ

Організаційний комітет конференції

к.х.н., Шаранда М. Є., к.ф.-м.н. Зелінський С. О., м.н.с. Сачук О.В., м.н.с. Санжак О.В.

 

21 березня 2018р. (середа), 10:30.

Відкриття конференції

10:30 Директор Інституту чл.-кор. В.В. Брей

 

Сорбція та тонкий неорганічний синтез

Голова – к.х.н. О.І. Закутевский

 

  1. 10:45 ЦИТРАТНИЙ МЕТОД ОДЕРЖАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ОКСИДНИХ МАТЕРІАЛІВ

І.В. Романова

 

 

  1. 11:20 БІОСОРБЦІЙНЕ ВИДАЛЕННЯ ІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ Pb2+, Cd2+, Сu2+, Zn2+ ІЗ СКЛАДНИХ СОЛЬОВИХ РОЗЧИНІВ

М.В. Титаренко

 

  1. 11:40 ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОДЕРЖАННЯ ЗАЛІЗОВМІСНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ СОРБЕНТІВ НА ОСНОВІ МОНТМОРИЛОНІТУ

О.Є.  Бащак

 

  1. 12:00

ТВЕРДІ КИСЛОТНІ КАТАЛІЗАТОРИ РЕАКЦІЙ ЕТЕРИФІКАЦІЇ ТА ПЕРЕЕТЕРИФІКАЦІЇ

О.С.  Федоришин

 

Перерва 12:30 – 14:00

 

Нанорозмірні вуглецеві матеріали для акумулювання енергії

Голова – к.ф.-м.н.  С.О. Зелінський

 

  1. 14:00 НОВІ ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ВИМОГИ ДО КОМПОНЕНТІВ СУПЕРКОНДЕНСАТОРІВ

      С.О. Тичина

 

  1. 14:20 ВПЛИВ МЕТОДУ ВИГОТОВЛЕННЯ I СКЛАДУ КОМПОЗИТНИХ ЕЛЕКТРОДІВ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ СУПЕРКОНДЕНСАТОРІВ

Д.М.  Дробний

 

  1. 14:40 МОДИФІКАЦІЯ ПОРУВАТОЇ СТРУКТУРИ ТА ПОВЕРХНІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В СУПЕРКОНДЕНСАТОРАХ

О.В.  Гоженко