Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників в Інституті сорбції та проблем ендоекології НАН України

Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України (далі Інститут) оголошує конкурс на заміщення вакантних посад: завідувача лабораторії літій-іонних акумуляторів і спеціальних покриттів; старшого наукового співробітника лабораторії літій-іонних акумуляторів і спеціальних покриттів; наукового співробітника  відділу нанорозмірних вуглецевих матеріалів для акумулювання енергії.

Документи для участі у конкурсі приймаються з 22 січня 2024р.по 22 лютого 2024 р. відділом кадрів Інституту.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі (далі – кандидати), подають (особисто або поштою) такі документи:

  1. Кандидати, які не є працівниками Інституту:
  • письмову заяву на ім’я директора Інститутупро участь у конкурсі;
  • копію документа, що посвідчуєособу;
  • заповнену особову картку (анкету)встановленого зразка;
  • автобіографію;
  • копію трудової книжки (занаявності);
  • копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців абовійськовозобов’язаних);
  • перелік наукових праць, опублікованих впродовж останніх п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фаховихвиданнях; патенти на мвинахід, що пройшли кваліфікаційну експертизу;
  • письмову згоду на обробку персональнихданих.
  1. Кандидати, які працюють в Інституті, подають лише заяву про участь у конкурсі.

Кандидати за бажанням можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації, свого бачення розвитку наукових досліджень на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

Вимоги до учасників конкурсу.

На заміщення вакантних посад: завідувача лабораторії та старшого наукового співробітника може претендувати доктор наук або доктор філософії (кандидат наук);  наукового співробітника – доктор філософії (кандидат наук) або особа, що має освіту другого (магістерського) рівня.

Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України житлом не забезпечує.

Останній строк подання заяв та документів для участі в конкурсі – 22 лютого 2024 р.

Контактні дані особи, яка уповноважена для надання роз’яснень щодо конкурсу: Мелешевич Світлана Іванівна тел.:+38 (044) 594 02 40; електронна пошта: melesh@ispe.kiev.ua

Адреса прийняття документів: 03164, м. Київ, вул Генерала Наумова,13, відділ кадрів Інституту, тел. +38 (044) 594 02 43.

Адреса веб-сайту Інституту: www.ispe.kiev.ua

Дата офіційної публікації: 22.01.2024р.