Результат атестації інституту

За результатами державної атестації наукових установ Інститут Сорбції та Проблем Ендоекології НАН України віднесено до I кваліфікаційної групи з оцінкою 4,35. (додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.12.2020р №1528