Комплексна контрольно-аналітична лабораторія

Завідувач лабораторії


Закутевський Олег Ігорович
к.х.н., с.н.с.
тел. +380 (44) 594 01 47
e-mail: zakutevsky@ispe.kiev.ua
Посилання на профіль в сколарі: Google.Scholar.Profile
Посилання на профіль в скопус: Scopus.Profile
Наукові інтереси:
Дослідження закономірностей сорбції іонів U(VI), Cs+, Sr2+, NH4+ та фосфат-іонів з водних розчинів неорганічними і вуглецевими сорбентами

Комплексну контрольно-аналітичну лабораторію, як структурний підрозділ відділу № 1 Інституту, створено у 2008 році, наказ по Інституту від 30.12.2008 р. № 96. Керівник лабораторії к.х.н., с.н.с. Псарьова Т.С. (2008–2017 р.р.), з 2017 р. – к.х.н. Закутевський О.І. В лабораторії працює 5 спеціалістів, з них 1 кандидат наук.

Основні наукові напрямки

  • дослідження сорбційних властивостей синтезованих у відділі №1 іонітів в статичних та динамічних умовах;
  • встановлення наявності та концентрацій токсикантів у розчинах;
  • визначення елементного та кількісного складу твердих речовин.

Найважливіші наукові досягнення:

  • експериментально показано, що ряд синтетичних неорганічних іонітів, синтезованих в Інституті, завдяки високим сорбційним властивостям та здатності до комплексного очищення розчинів від радіоцезію, радіостронцію та урану, перспективні до застосування при дезактивації рідких радіоактивних відходів та технічних розчинів, забруднених ураном та трансурановими елементами;
  • розроблено та вивчено аніоніти, які мають високу селективність до аніонів токсикантів, а саме фосфатів, арсенатів, фторидів, хроматів та ін. Досліджено умови вилучення цих аніонів зі стічних та природних вод.

Лабораторія входить до центру колективного користування приладами НАН України.

Забезпечення лабораторії приладами:

SpectroFotometr UV2450

Спектрофотометр UV-2450 –Shimadzu з приставкою ISR-240A, призначений для виміру поглинання, пропускання або відбиття при фіксованій довжині хвилі та при скануванні у діапазоні хвиль 190–900 нм.


RenrgenFluoresAnaliz Elvax

 Рентгено-флуоресцентний аналізатор Elvaх для експресного якісного і кількісного аналізу хімічних елементів від Cl (атомний номер Z=17) до U (Z=92) у широкому діапазоні концентрацій.


DvopromSpektrom AA-6300

Двопроменевий атомно-абсорбційний спектрометр AA-6300 Shimadzu для автоматичного визначення до 20 елементів у єдиному циклі вимірів. Експрес-зміна печі і полум’я