З глибоким сумом сповіщаємо,
що 26 серпня 2021 року на 72-му році пішов із життя вчений-хімік член-кореспондент НАН України
Борис Юрійович Корнілович.

З глибоким сумом сповіщаємо, що 26 серпня 2021 року на 72-му році пішов із життя вчений-хімік член-кореспондент НАН України Борис Юрійович Корнілович.

Доктор хімічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, член-кореспондент НАН України Борис Юрійович Корнілович народився 15 серпня 1950 р. в Києві.

Після закінчення Київського політехнічного інституту з 1973 до 2007 р. працював в Інституті колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, зокрема у 1988–2007 рр. – заступником директора з наукової роботи. З 2008 р. завідував кафедрою хімічної технології НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», а також відділом екологічної хімії Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України.

Б.Ю. Корнілович був одним із провідних фахівців у галузі колоїдної хімії та хімії поверхні силікатів, сорбції, хімії навколишнього середовища і розроблення нових методів очищення рідких середовищ і дисперсних систем від неорганічних токсикантів. Основними напрямами його наукової діяльності було встановлення фізико-хімічних закономірностей міжфазного розподілу радіонуклідів і важких металів різної хімічної природи (цезію, стронцію, урану та інших) у процесах співосадження, адсорбції та іонного обміну; створення нових неорганічних матеріалів для видалення токсикантів із рідких середовищ і розроблення комплексних технологій очищення забруднених вод і ґрунтів. Він отримав принципово нові практичні результати зі створення наукових основ нових технологій очищення радіоактивно забруднених природних і стічних вод. Зокрема, дав фізико-хімічне обґрунтування застосування широкого спектру сучасних методів водоочищення для видалення із забруднених вод радіоактивних домішок різного радіонуклідного складу і на його основі розробив технологічні схеми, що дають змогу очищувати як природні, так і стічні води. Розроблені ним природоохоронні технології апробовані та використовуються на підприємствах ядерно-паливного комплексу України.

Основні результати Б.Ю. Корніловича відображено у понад 450 наукових працях у провідних міжнародних і вітчизняних журналах. Він був керівником низки міжнародних наукових проєктів, зокрема проєктів Агенції із захисту навколишнього середовища США (2010–2016 рр.).

Борис Юрійович працював до останніх днів свого життя, а його життєвий шлях може слугувати взірцем для представників різних поколінь наукової спільноти.

Друзі, колеги й учні Бориса Юрійовича з глибокою вдячністю й шаною пам’ятатимуть його непересічну постать і внесок у розвиток вітчизняної та світової науки.

Прощання відбудеться 30 серпня о 12:00 біля 4-го корпусу Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” за адресою проспект Перемоги 37 та о 13:00 на Байковому цвинтарі за адресою вул. Байкова 16.