З глибоким сумом сповіщаємо, що 5 січня цього року пішов з життя видатний вчений, засновник нашого інституту, академік НАН України СТРЕЛКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧСТРЕЛКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ
Заслужений діяч науки і техніки України,
лауреат Державної премії СРСР в галузі науки і техніки,
академік НАН України,
доктор хімічних наук, професор

23.09.1937 – 05.01.2021

Володимир Васильович Стрелко  народився 23 вересня 1937 року на Чернігівщині в смт. Любеч. Після закінчення в 1959р. Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка навчався в аспірантурі Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського АН УРСР, а після її закінчення працював на посадах молодшого і старшого наукового співробітника та завідувача відділу. В 1963 р. захистив кандидатську, а в 1974 р. – докторську дисертацію. Саме в цьому Інституті розкрилися талант і науковий потенціал В.В. Стрелка як ученого, лідера та організатора, здатного вирішувати сучасні наукові і практичні завдання.

В 1979 р. за рішенням Президії АН УРСР В.В. Стрелка з групою співробітників переведено до Інституту загальної та неорганічної хімії АН УРСР, де він очолив відділ сорбції та тонкого неорганічного синтезу, а згодом Відділення з аналогічною назвою. Період роботи в ІЗНХ АН УРСР був порівняно недовгим, але плідним. В цей час В.В. Стрелко стає лауреатом Державної премії СРСР в галузі науки і техніки (1979), отримує звання професора (1983), обирається членом-кореспондентом АН УРСР (1988),  в 1995 р. стає дійсним членом (академіком) Національної академії наук України.

За ініціативою В.В. Стрелка Уряд України в 1991 р. прийняв рішення про створення нового академічного Інституту – Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України. Його директором з моменту створення і на протязі 26 років був В.В. Стрелко.  

В.В.Стрелко – автор більш ніж 1000 наукових праць, в тому числі 7 книг та біля 300 авторських свідоцтв і патентів. Серед його учнів – 32 кандидати і 3 доктори наук, двох з котрих було обрано до Національної академії наук України. Його наукова школа визнана не тільки в Україні, але в багатьох  країнах світу.

З В.В. Стрелком нерозривно пов’язана ціла епоха становлення і розвитку вітчизняної науки про адсорбцію та адсорбенти на базі оксидних і вуглецевих матеріалів, значення якої неможливо переоцінити. Для В.В. Стрелка, як вченого з широким світоглядом, було характерне загострене відчуття та  усвідомлення глобальних проблем людства. Насамперед це стосується екології навколишнього середовища та ендоекології людини і тварин, медичних і біологічних проблем лікування хвороб, обумовлених  забрудненням довкілля і здатних призвести до катастрофічних наслідків.

Доктор хімічних наук, професор, академік НАН України В.В. Стрелко – заслужений діяч науки і техніки України (1998), кавалер ордена Ярослава Мудрого V ступеня (2008) та лауреат премії імені О.І. Бродського НАН України (2010) 

Володимир Васильович працював до останніх днів свого життя. Був Почесним директором ІСПЕ НАН України. Пройдений ним шлях є взірцем для представників різних поколінь наукової спільноти. Друзі, колеги та учні Володимира Васильовича з глибокою вдячністю і шаною пам’ятатимуть його непересічну постать та внесок у розвиток української науки.