Науково-технічні розробки

Зроблено в Україні. 

Інститут сорбції та проблем ендоекології Національної Академії наук України.

 

 

Активоване вугілля з поновлюваної сировини для вилучення йонів важких металів

Розроблено спосіб одержання активованого вугілля для вилучення йонів металів з водних розчинів. Для одержання активованого вугілля використовують поновлювану сировину – лігносульфонат. Спосіб включає активування фосфатною кислотою лігносульфонату. Активоване вугілля має розвинену мікро-мезопорувату структуру з питомою поверхнею 900 м2/г та об’ємом мікропор 0,31 см3/г і мезопор 0,34 см3/г. Велика кількість поверхневих груп 1,9 ммоль/г забезпечує 100% вилучення йонів міді при рН > 2 з водного розчину при вмісті міді 64 мг/г.