НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «Актуальні питання сорбції та каталізу», 21-22.12.2023р.

ПРОГРАМА НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ІСПЕ НАН УКРАЇНИ

Засідання 21.12.2023р., початок – 10:00

Відкриття конференції, вступне слово директора Інституту д.х.н., професора, чл.-кор. НАН України В.В. Брея

Голова – д.х.н., с.н.с. І.В. Романова

10:05 к.х.н., с.н.с., від. №1 І.З. Журавльов Іоніти на основі гідратованих оксидів та фосфатів Mg, Ca, Fe, Al, Ti, Zr для очищення води.

10:30 к.т.н., с.н.с., лаб. №1/1 А.В. Хохлов Cтворення та застосування біосорбційних комплексів для знешкодження екотоксикантів у довкіллі.

11:00  к.х.н., н.с., від. №1 О.С. Федоришин Матеріали на основі оксидів мангану для селективного вилучення літію з водних розчинів.

перерва – 15 хв.

11:45 к.х.н. Ю.В. Шматок  Біфункціональні матеріали для використання у складі Li-іонних акумуляторів високої потужності та для екстракції літію з природних ресурсів.

12:15  м.н.с., від.№1 М.В. Кравченко Сорбенти для вилучення радіонуклідів та важких металів на основі силікатів цирконію та магнію.

Засідання 22.12.2023р., початок – 10:00

Голова – д.х.н., професор, чл.- кор. НАН України В.О. Зажигалов

 10:00 к.х.н., с.н.с., від. №10 С.В. Прудіус  Кислотні та   біфункціональні змішані оксиди як каталізатори перетворення поновлювальної сировини.

10:30   к.х.н., н.с., від. №3 О. В. Кізюн  Вплив механохімічної та ульразвукової обробок оксидних композитів на базі ТіО2 на їхні фізико-хімічні та фотокаталітичні властивості.

11:00 аспірант від. №3 Є.В. Заболотній Складні оксидні композиції на основі ZnO, синтезовані ультразвуковим та механохімічним методами, їх фізико-хімічні та фотокаталітичні властивості.

перерва – 15 хв.

11:45 м.н.с від.№5 О.А. Сиволожський Нанорозмірні вуглецеві матеріали для поглинання та акумулювання енергії.

12:15 пров. інж. від.№1 Д.В. Тарновський Фізико-хімічні властивості неорганічних полімерних матеріалів на основі каоліну.

Загальна дискусія