Список наукових розробок, що були передані до Українського інститут науково-технічної експертизи та інформації (УкрІНТЕІ) для експертизи та відбору до участі в стратегічній сесії «Технології, інновації та бізнес»

Український інститут науково-технічної експертизи та інформації (УкрІНТЕІ) організує проведення Cтратегічної сесії «Технології, інновації та бізнес», яку планується провести з 5 по 9 жовтня 2019р. у п’ятизірковому готелі регіону Кемер, Туреччина.

Детальну інформацію щодо конференції можна знайти за посиланням http://www.uintei.kiev.ua

Список розробок

  • Сорбент для вилучення іонів важких металів і радіонуклідів на основі осаджених на силікагелі метал-заміщених форм фосфатів цирконію.
  • Вдосконалення поруватої структури промислового мікропоруватого вугілля.
  • Модифіковані нанопоруваті вуглецеві матеріали для технологій енергозбереження.
  • Спосіб одержання нанодисперсного титанату барію.
  • Спосіб одержання нанодисперсного молібдату цинку.