Список наукових розробок, що були передані до Українського інститут науково-технічної експертизи та інформації (УкрІНТЕІ) для експертизи та відбору до участі в стратегічній сесії «Технології, інновації та бізнес»

Український інститут науково-технічної експертизи та інформації (УкрІНТЕІ) організує проведення Cтратегічної сесії «Технології, інновації та бізнес», яку планується провести з 5 по 9 жовтня 2019р. у п’ятизірковому готелі регіону Кемер, Туреччина.

Детальну інформацію щодо конференції можна знайти за посиланням http://www.uintei.kiev.ua

Список розробок

 • Сорбент для вилучення іонів важких металів і радіонуклідів на основі осаджених на силікагелі метал-заміщених форм фосфатів цирконію.
 • Вдосконалення поруватої структури промислового мікропоруватого вугілля.
 • Модифіковані нанопоруваті вуглецеві матеріали для технологій енергозбереження.
 • Спосіб одержання нанодисперсного титанату барію.
 • Спосіб одержання нанодисперсного молібдату цинку.

Відбудеться  захист дисертації МИЛІНА АРТУРА МИКОЛАЙОВИЧА

«09» листопада 2018 р. о 10.00 годині

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.220.01 в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря   НАН України

відбудеться  захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук

м.н.с. відділу №10 «Гетерогенного кислотно-основного каталізу» МИЛІНА АРТУРА МИКОЛАЙОВИЧА  

під назвою «КАТАЛІТИЧНИЙ СИНТЕЗ ЕТИЛЛАКТАТУ І МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ НА ОСНОВІ ГЛІЦЕРИНУ»

   (02.00.13 – нафтохімія та вуглехімія).

Відбудеться захист кандидатської дисертації м.н.с. відділу №3  САЧУК О.В. 

«18» жовтня 2018 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.210.01 відбудеться  захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук м.н.с. відділу №3 «Окислювальних гетерогенно-каталітичних процесів» САЧУК ОЛЕНИ ВОЛОДИМИРІВНИ під назвою “ВПЛИВ МЕХАНОХІМІЧНОЇ ТА УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ОБРОБОК НА ВЛАСТИВОСТІ БІНАРНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ОКСИДІВ   Zn, Ce та Mo”   (02.00.04 – фізична хімія).

Захист буде проведений в Інституті хімії поверхні ім. О.O. Чуйка НАН України за адресою: 03164, Київ, вул. Генерала Наумова, 17.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту хімії поверхні ім. О.O. Чуйка НАН України (03164, Київ, вул. Генерала Наумова, 17).

16th Polish-Ukrainian Symposium Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and Their Technological Applications

28-31 серпня 2018 р. в Любліні в Університеті ім. Марії Кюрі-Склодовської відбувся 16th Polish-Ukrainian Symposium Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and Their Technological Applications.  http://www.thomascat.info/Symposium.htm

Інститут  сорбції та проблем ендоекології НАН України є одним з організаторів цього Симпозіуму.

Доповіді  на Симпозіумі було представлено за такою тематикою:

і) human health and enviromental protection (здоров’я людини та охорона навколишнього середовища)

іі) ion exchange and chomatography (іонний обмін та хроматографія)

ііі)  theoretical problems of adsorption and colloid chemistry (теоретичні проблеми адсорбції та колоїдної хімії)

 1. iv) adsorption and adsorbents (адсорбція та адсорбенти)
 2. v) catalysis and catalysts ( каталіз та каталізатори)

В опублікованому збірнику тез Симпозіуму  представлено 196 доповідей ( 39 усних та 154 постерних).

З  України були представлені доповіді  з академічних інститутів НАН України:  Інститут сорбції та проблем ендоекології, Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка, Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В.Думанського,  Інститут фізичної хімії ім.Л.В. Писаржевського, Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії та Університетів з Києва, Львова, Одеси, Харкова, Сіверськодонецька, Чернівців, Полтави, Ужгорода, Дніпра ).

  Цьогоріч  на Симпозіумі  Інститутом сорбції та проблем ендоекології було представлено 14 тез доповідей.  Безпосередньо прийняли участь у роботі Симпозіуму 6 співробітників Інституту: д.х.н., чл.- кор. НАН України В.В. Брей, провід.н.с, к.х.н. В.В. Сидорчук, ст.н.с, к.х.н. І.З.Журавльов, ст.н.с, к.х.н.  С.В. Халамейда, ст.н.с., к.х.н. І.А. Ковальчук, м.н.с – О.Бащак.

Представлені усні доповіді:

 • Examples on catalytic conversion of bioalcohols and C6 carbohydrates – Volodymyr Brei
 • Adsorption of inorganic and organic arsenic from aqueous solutions by APTES modified montmorillonite  – Iryna Kovalchuk
 • Synthesis  of Al-pillared  clays modified by nanoscale zero-valent iron for uranium  ion removal – Oleksandra Baschak

 

Постери:

 

 1. Synthesis of Al-pillared  clays modified by nanoscale zero-valent iron for uranium  ion removal – O.E. Baschak, I.A. Kovalchuk, B.Yu. Kornilovych
 2. Examples on catalytic conversion of bioalcohols and C6 carbohydrates – V.V Brei
 3. The influence of mechanochemical treatment on the properties of CeO2MoO3 system – O.A. Diyuk, V.A. Zazhigalov, O.V. Sachuk, O.Yu. Posudievskyy, I.V. Bacherikova, S.M. Shcherbakov, Z. Sawlowicz, A.K. Melnyk
 4. Modification of tin phosphate porous structure using mechanochemical, microwave and hydrothermal treatments – S. Khalameida, V. Sydorchuk, J. Skubiszewska-Ziȩba, B. Charmas
 5. Isomerization of glucose into fructose over MgO-ZrO2 catalyst – S.I. Levytska, V.V. Brei
 6. Acrylic acid synthesis via aldol condensation method using B-P-V-W-Ox catalysts with different supports – R.V. Nebesnyi, Z.G. Pikh, V.V. Sydorchuk, S.V. Khalameida, I.I. Shpyrka, K.V. Zavalii
 7. Conversion of  D-fructose into ethyl lactate over SnO2/Al2O3 catalyst- S.V.Prudius, V.V.Brei
 8. The study of reduction of CeO2-MoO3 systems after ultrasonic and mechanochemical treatment- O.V. Sachuk, V.A. Zazhigalov, N.V. Diyuk, I.V. Bacherikova, L.S. Kuznetsova, S.M. Shcherbakov, M.M. Tsyba
 9. Photocatalytic properties of Cu-containing activated carbons prepared from sulfo-resins – J. Skubiszewska-Ziȩba, K. Kucio, B. Charmas, V. Sydorchuk, S. Khalameida
 10. Physicochemical and photocatalytic properties of mixed perovskites PrCoxFe 1- xO3 – V. Sydorchuk, O. Zakutevskyy, I. Lutsyuk, O. Pekinchak, Ya. Vakhula, L.Vasylechko
 11. Adsorption of inorganic and organic arsenic from aqueous solutions by APTES modified montmorillonite – V.Yu. Tobilko, L.M. Spasonova, I.A. Kovalchuk, B.Yu. Kornilovych, Yu.M.Kholodko
 12. Vapour-phase condensation of ethyl lactate into lactide over SnO2/SiO2 catalyst – A. Varvarin, S. Leviytska, A. Mylin, V. Brei
 13. Titanium silacates precipitated on the rice husk biochar as sorbents for the extractions of cesium and strontium radioisotope ions – I. Zhuravlev, V.V. Strelko
 14. Disposable filter for purification on the contaminated natural water in outdoor conditions –  I. Zhuravlev, V.V. Strelko, V. Trychlib

 

 

 

 

 

Доповідь О.Бащак як молодого вченого відмічена кращою та відзначена нагородою  

 

 

 

 

 

 

 

 

Організаційним комітетом Симпозіуму було прийняте рішення про проведення наступного 17-го Українсько-Польського Симпозіуму в Україні в 2020 або 2021 році.

 

 

ІСПЕ НАН України оголошує набір до аспірантури

Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України оголошує набір до аспірантури на 2018 рік за спеціальністю 102-Хімія, спеціалізація – фізична хімія

Інститут має Ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні (наказ МОН України від 06.07.2018 №1369 – л)

Прийом документів – до 10 вересня 2018 р.

Вступні випробуванняспеціальність; іноземна мова; презентація дослідницької програми з наукової спеціальності.

Документи, які подають вступники до аспірантури:
1. Заява на ім’я директора Інституту.
2. Копія диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації).
3. Копія додатка до диплому про вищу освіту.
4. Копія паспорта та ідентифікаційного коду
5. Особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, завірений за місцем роботи (для непрацюючих випускників ВНЗ – відділом кадрів Інституту).
6. Медична довідка про стан здоров’я за формою №086/о.
7. Список опублікованих наукових праць і винаходів, відбитки опублікованих статей/тез (за наявності);
8. Рекомендація Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності).
9. 3 кольорові фотокартки (3х4 см).

Під час подання заяви вступник предявляє особисто оригінали таких документів:
– паспорт;
– військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
– документ державного зразка про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

За довідками звертайтесь: 
Тел. (044) 452-93-29 – учений секретар Інституту Мелешевич Світлана Іванівна
E-mail: melesh@ispe.kiev.ua

 

Директором ІСПЕ НАН України призначено чл.-кор. НАН України Володимира Вікторовича Брея

У грудні 2017 р. директором ІСПЕ НАН України призначено чл.-кор. НАН України Володимира Вікторовича Брея , що був вибраний на загальних зборах Інституту. Продовжувати читання Директором ІСПЕ НАН України призначено чл.-кор. НАН України Володимира Вікторовича Брея