Перелік чинних патентів Інституту

(по матеріалам спеціалізованої БД «Винаходи (корисні моделі) в Україні»)

 

1.СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ СОРБЕНТУ — КОРМОВОЇ ДОБАВКИ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ ВМІСТУ РАДІОНУКЛІДІВ ЦЕЗІЮ В ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА Патент України (на 20 р.)
(11) Номер патенту: 14865
(21) Номер заявки: 96093524
(22) Дата подання заявки: 11.09.1996
(24) Дата, з якої є чинними права: 16.04.2001

(51) МПК (2006): B01J 20/30 (2006.01), B01J 39/00, G21F 9/12 (2006.01)
(72) Винахідник: Стрєлко Володимир Васильович (UA); Марданенко Валентина Карпівна (UA); Яценко Валентина Василівна (UA); Богданов Григорій Олександрович (UA); Патриляк Надія Михайлівна (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 16.04.2001, бюл. № 3/2001

 

2. СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ВИСОКООКТАНОВИХ ВУГЛЕВОДНІВ Патент на корисну модель

(11) Номер патенту: 35731
(21) Номер заявки: u200714113
(22) Дата подання заявки: 17.12.2007
(24) Дата, з якої є чинними права: 10.10.2008

(51) МПК (2006): C07C 2/00
(72) Винахідник: Брей Володимир Вікторович (UA); Кріль Андрій Анатолієвич (UA); Шаранда Михайло Євстафійович (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 10.10.2008, бюл. № 19/2008

 

3. СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЗМІШАНОГО ОКСИДУ ЦИРКОНІЮ ТА КРЕМНІЮ Патент на корисну модель

(11) Номер патенту: 37173
(21) Номер заявки: u200804472
(22) Дата подання заявки: 09.04.2008
(24) Дата, з якої є чинними права: 25.11.2008

(51) МПК: B01J 21/06 (2006.01)
(72) Винахідник: Брей Володимир Вікторович (UA); Мележик Олександр Васильович (UA); Прудіус Світлана Володимирівна (UA); Бодюл Наталія Сергіївна (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 25.11.2008, бюл. № 22/2008

 

4. СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ФЕРОЦІАНІДВМІСНОГО СОРБЕНТУ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДИ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ РОЗЧИНІВ ВІД РАДІОНУКЛІДІВ Патент України (на 20 р.)

(11) Номер патенту: 39755
(21) Номер заявки: 2001020771
(22) Дата подання заявки: 02.02.2001
(24) Дата, з якої є чинними права: 17.01.2005

(51) МПК: B01J 20/30 (2006.01), B01J 20/02 (2006.01), C02F 1/28 (2006.01)
(72) Винахідник: Стрелко Володимир Васильович (UA); Марданенко Валентина Карпівна (UA); Патриляк Надія Михайлівна (UA); Яковлєв Валерій Іванович (UA); Псарьова Тетяна Сергіївна (UA); Закутевський Олег Ігоревич (UA); Шапошнікова Тетяна Олексіївна (UA); Мільграндт Володимир Георгійович (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 17.01.2005, бюл. № 1/2005

 

5. СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ СОРБЕНТУ СФЕРИЧНОЇ ГРАНУЛЯЦІЇ НА ОСНОВІ ФОСФАТУ ТИТАНУ Патент України (на 20 р.)

(11) Номер патенту: 40389
(21) Номер заявки: 2000127601
(22) Дата подання заявки: 27.12.2000
(24) Дата, з якої є чинними права: 15.11.2004

(51) МПК: B01J 20/30 (2006.01), B01J 20/02 (2006.01), C01B 25/37 (2006.01)
(72) Винахідник: Стрелко Володимир Васильович (UA); Яковлєв Валерій Іванович (UA); Зайцева Ганна Олександрівна (UA); Каніболоцький Валентин Арсентійович (UA); Киливник Юрій Миколайович (UA); Лагута Валентин Миколайович (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 15.11.2004, бюл. № 11/2004

 

6.АДСОРБУЮЧИЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ДЕКОРПОРАЦІЇ РАДІОНУКЛІДІВ ТА ІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ З ОРГАНІЗМУ «ПЕКТОПАЛ» Патент України (на 20 р.)

(11) Номер патенту: 42137
(21) Номер заявки: 99031452
(22) Дата подання заявки: 16.03.1999
(24) Дата, з якої є чинними права: 17.11.2003

(51) МПК (2006): A61K 35/02 (2006.01), A61K 31/732 (2006.01), A61K 33/34 (2006.01), A61P 39/00
(72) Винахідник: Стрєлко Володимир Васильович (UA); Марданенко Валентина Карпівна (UA); Хайнаков Сергій Андрійович (UA); Картель Микола Тимофійович (UA); Мільграндт Володимир Георгійович (UA); Александрова Валентина Степанівна (UA); Патриляк Надія Михайлівна (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 17.11.2003, бюл. № 11/2003

 

7. СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ НЕОРГАНІЧНИХ ФОСФАТВМІСНИХ ІОНІТІВ Патент України (на 20 р.)

(11) Номер патенту: 42299
(21) Номер заявки: 2000127588
(22) Дата подання заявки: 27.12.2000
(24) Дата, з якої є чинними права: 17.01.2005

(51) МПК (2006): B01J 39/00, B01J 20/30 (2006.01), C02F 1/42 (2006.01)
(72) Винахідник: Каніболоцький Валентин Арсентійович (UA); Журавльов Ігор Захарович (UA); Стрелко Володимир Васильович (UA); Мелешевич Світлана Іванівна (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 17.01.2005, бюл. № 1/2005

 

8. КОМПОЗИЦІЙНИЙ ЕНТЕРОСОРБЕНТ «КАРБОВЕРМ» ДЛЯ ДЕКОРПОРАЦІЇ РАДІОНУКЛІДІВ І ТОКСИНІВ З ОРГАНІЗМУ ТВАРИН
Патент України (на 20 р.)

(11) Номер патенту: 42992
(21) Номер заявки: 2000106101
(22) Дата подання заявки: 30.10.2000
(24) Дата, з якої є чинними права: 15.10.2004

(51) МПК: B01J 20/04 (2006.01), B01J 20/10 (2006.01), B01J 20/16 (2006.01), B01J 20/20 (2006.01), A61K 33/06 (2006.01), A61K 33/44 (2006.01)
(72) Винахідник: Стрелко Володимир Васильович (UA); Марданенко Валентина Карпівна (UA); Патриляк Надія Михайлівна (UA); Мільграндт Володимир Георгійович (UA); Чижевський Ігор Вікторович (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 15.10.2004, бюл. № 10/2004

 

9. СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ОЦТОВОЇ КИСЛОТИ Патент на корисну модель

(11) Номер патенту: 45526
(21) Номер заявки: u200906564
(22) Дата подання заявки: 23.06.2009
(24) Дата, з якої є чинними права: 10.11.2009

(51) МПК (2009): C07C 53/00, C07C 53/08 (2006.01)
(72) Винахідник: Брей Володимир Вікторович (UA); Шаранда Михайло Євстафієвич (UA); Прудіус Світлана Володимирівна (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 10.11.2009, бюл. № 21/2009

 

10. СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ТИТАНОСИЛІКАТНОГО ІОНООБМІННИКА Патент на корисну модель

(11) Номер патенту: 48457
(21) Номер заявки: u200805920
(22) Дата подання заявки: 07.05.2008
(24) Дата, з якої є чинними права: 25.03.2010

(51) МПК (2009): C01B 33/20 (2006.01), C01B 33/26 (2006.01), C01B 37/00, C01B 39/00
(72) Винахідник: Каленчук Валентина Григорівна (UA); Мелешевич Світлана Іванівна (UA); Каніболоцький Валентин Арсентійович (UA); Стрелко Володимир Васильович (UA); Олексієнко Ольга Володимирівна (UA); Патриляк Надія Михайлівна (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 25.03.2010, бюл. № 6/2010

 

11. СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ НАНОСТРУКТУРОВАНОГО ФУНКЦІОНАЛІЗОВАНОГО ВУГІЛЛЯ Патент на корисну модель

(11) Номер патенту: 51239
(21) Номер заявки: u200913812
(22) Дата подання заявки: 29.12.2009
(24) Дата, з якої є чинними права: 12.07.2010

(51) МПК (2009): C01B 31/00
(72) Винахідник: Пузій Олександр Михайлович (UA); Піддубна Ольга Іванівна (UA); Рейниш Катерина Анатоліївна (UA); Циба Микола Миколайович (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 12.07.2010, бюл. № 13/2010

 

12. СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ НАНОРОЗМІРНОГО ОДНОРІДНОПОРУВАТОГО ФУНКЦІОНАЛІЗОВАНОГО ВУГІЛЛЯ З КИСЛИМИ ПОВЕРХНЕВИМИ ГРУПАМИ Патент на корисну модель

(11) Номер патенту: 57597
(21) Номер заявки: u201008308
(22) Дата подання заявки: 05.07.2010
(24) Дата, з якої є чинними права: 10.03.2011

(51) МПК: C01B 31/08 (2006.01), C01B 31/12 (2006.01)
(72) Винахідник: Пузій Олександр Михайлович (UA); Піддубна Ольга Іванівна (UA); Рейниш Катерина Анатоліївна (UA); Циба Микола Миколайович (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 10.03.2011, бюл. № 5/2011

 

13. СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ТИТАНОСИЛІКАТНОГО ІОНООБМІННИКА Патент на корисну модель

(11) Номер патенту: 66489
(21) Номер заявки: u201106247
(22) Дата подання заявки: 19.05.2011
(24) Дата, з якої є чинними права: 10.01.2012

(51) МПК (2012.01): B01J 20/00, C01B 33/00, C01B 37/00, C01B 39/00
(72) Винахідник: Стрелко Володимир Васильович (UA); Мелешевич Світлана Іванівна (UA); Каніболоцький Валентин Арсентійович (UA); Олексієнко Ольга Володимирівна (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 10.01.2012, бюл. № 1/2012

 

14. СПОСІБ ОЧИЩЕННЯ ПІДЗЕМНОЇ ВОДИ ВІД РОЗЧИНЕНОГО УРАНУ Патент на корисну модель

(11) Номер патенту: 67937
(21) Номер заявки: u201109779
(22) Дата подання заявки: 08.08.2011
(24) Дата, з якої є чинними права: 12.03.2012

(51) МПК: C02F 3/34 (2006.01), G21F 9/04 (2006.01)
(72) Винахідник: Корнілович Борис Юрійович (UA); Гвоздяк Петро Ілліч (UA); Маковецький Олександр Лаврович (UA); Ковальчук Ірина Андріївна (UA); Хлопась Ольга Олександрівна (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 12.03.2012, бюл. № 5/2012

 

15.УСТАНОВКА ДЛЯ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОЇ ОБРОБКИ ВУГЛЕЦЕВМІСНИХ МАТЕРІАЛІВ Патент України (на 20 р.)
(11) Номер патенту: 75936
(21) Номер заявки: 2004020793
(22) Дата подання заявки: 04.02.2004
(24) Дата, з якої є чинними права: 15.06.2006

(51) МПК: C01B 31/10 (2006.01), B01J 20/30 (2006.01)
(72) Винахідник: Картель Микола Тимофійович (UA); Стрелко Володимир Васильович (UA); Денисович Василь Олексійович (UA); Сич Наталія Володимирівна (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 15.06.2006, бюл. № 6/2006

 

16.СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЕТИЛОВИХ ЕСТЕРІВ ЖИРНИХ КИСЛОТ НА ЗМІШАНОМУ МgO-ZrO2 ОКСИДІ З ДОБАВКОЮ АМІНІВ Патент на корисну модель

(11) Номер патенту: 76234
(21) Номер заявки: u201207641
(22) Дата подання заявки: 21.06.2012
(24) Дата, з якої є чинними права: 25.12.2012

(51) МПК (2012.01): C11C 3/00, C11C 3/10 (2006.01)
(72) Винахідник: Брей Володимир Вікторович (UA); Левицька Світлана Іванівна (UA); Шістка Дмитро Валентинович (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 25.12.2012, бюл. № 24/2012

 

17. СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ТИТАНОСИЛІКАТНОГО ІОНООБМІННИКА Патент України (на 20 р.)

(11) Номер патенту: 76786
(21) Номер заявки: 20040503453
(22) Дата подання заявки: 07.05.2004
(24) Дата, з якої є чинними права: 15.09.2006

(51) МПК (2006): C01B 33/20 (2006.01), C01B 33/36 (2006.01), C01G 23/00
(72) Винахідник: Каніболоцький Валентин Арсентійович (UA); Мелешевич Світлана Іванівна (UA); Стрелко Володимир Васильович (UA); Каленчук Валентина Григорівна (UA); Шенк Ніна Іванівна (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 15.09.2006, бюл. № 9/2006

 

18. СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ТИТАНСИЛІКАТНОГО ІОНООБМІННИКА Патент України (на 20 р.)

(11) Номер патенту: 76886
(21) Номер заявки: 20041210609
(22) Дата подання заявки: 23.12.2004
(24) Дата, з якої є чинними права: 15.09.2006

(51) МПК (2006): C01B 33/20 (2006.01), C01B 33/26 (2006.01), C01B 33/36 (2006.01), C01B 37/00, C01B 39/00
(72) Винахідник: Мелешевич Світлана Іванівна (UA); Каленчук Валентина Григорівна (UA); Каніболоцький Валентин Арсентійович (UA); Шенк Ніна Іванівна (UA); Стрелко Володимир Васильович (UA); Псарьова Тетяна Сергіївна (UA); Закутевський Олег Ігоревич (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 15.09.2006, бюл. № 9/2006

 

19. СПОСІБ УТИЛІЗАЦІЇ АКТИВНОГО ВУГІЛЛЯ Патент України (на 20 р.)

(11) Номер патенту: 77564
(21) Номер заявки: a200501457
(22) Дата подання заявки: 17.02.2005
(24) Дата, з якої є чинними права: 15.12.2006

(51) МПК: B01J 20/34 (2006.01), C01B 31/08 (2006.01)
(72) Винахідник: Ставицька Світлана Сафонівна (UA); Стрелко Володимир Васильович (UA); Картель Микола Тимофійович (UA); Петренко Тетяна Петрівна (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 15.12.2006, бюл. № 12/2006

 

20. СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ СОРБУЮЧОЇ ДОБАВКИ З ВІДХОДІВ ПЕРЕРОБКИ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ Патент України (на 20 р.)

(11) Номер патенту: 78108
(21) Номер заявки: a200502862
(22) Дата подання заявки: 29.03.2005
(24) Дата, з якої є чинними права: 15.02.2007

(51) МПК: B01J 20/04 (2006.01), B01J 20/22 (2006.01), B01J 20/32 (2006.01), C02F 1/28 (2006.01), B01J 20/30 (2006.01)
(72) Винахідник: Миронюк Таміла Іванівна (UA); Ніколайчук Аліна Анатоліївна (UA); Картель Микола Тимофійович (UA); Купчик Лідія Андріївна (UA); Стрелко Володимир Васильович (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 15.02.2007, бюл. № 2/2007

 

21. СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ АЕРОСИЛОГЕЛЮ Патент України (на 20 р.)

(11) Номер патенту: 78922
(21) Номер заявки: a200509604
(22) Дата подання заявки: 13.10.2005
(24) Дата, з якої є чинними права: 25.04.2007

(51) МПК: C01B 33/16 (2006.01), C01B 33/158 (2006.01)
(72) Винахідник: Сидорчук Володимир Васильович (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 25.04.2007, бюл. № 5/2007

 

22. ПРЕПАРАТ З ВЛАСТИВОСТЯМИ ГЕРОПРОТЕКТОРА-АНТИОКСИДАНТА Патент України (на 20 р.)

(11) Номер патенту: 79710
(21) Номер заявки: a200603545
(22) Дата подання заявки: 03.04.2006
(24) Дата, з якої є чинними права: 10.07.2007

(51) МПК (2006): C07C 55/10 (2006.01), A61K 36/736 (2006.01), A61P 17/18 (2006.01), A61P 39/06 (2006.01), A61P 43/00
(72) Винахідник: Ніколайчук Аліна Анатоліївна (UA); Денисович Василь Олексійович (UA); Картель Микола Тимофійович (UA); Пострелко Валентин Михайлович (UA); Купчик Лідія Андріївна (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 10.07.2007, бюл. № 10/2007

 

23. АДСОРБЦІЙНИЙ ПРЕПАРАТ «КАРБОКСИКАМ» ТА СПОСІБ ЙОГО ОДЕРЖАННЯ Патент України (на 20 р.)

(11) Номер патенту: 80423
(21) Номер заявки: 20041008781
(22) Дата подання заявки: 27.10.2004
(24) Дата, з якої є чинними права: 25.09.2007

(51) МПК (2006): B01J 20/20 (2006.01), A61K 33/00, A61K 33/44 (2006.01), A61K 36/03 (2006.01), C01B 31/16 (2006.01)
(72) Винахідник: Стрелко Володимир Васильович (UA); Картель Микола Тимофійович (UA); Ставицька Світлана Сафонівна (UA); Петренко Тетяна Петрівна (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 25.09.2007, бюл. № 15/2007

 

24. АДСОРБЦІЙНИЙ ПРЕПАРАТ НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ І ПЕЛОЇДУ ТА СПОСІБ ЙОГО ОДЕРЖАННЯПатент України (на 20 р.)

(11) Номер патенту: 84246
(21) Номер заявки: a200800847
(22) Дата подання заявки: 24.01.2008
(24) Дата, з якої є чинними права: 25.09.2008

(51) МПК (2006): A61K 33/06 (2006.01), A61K 33/34 (2006.01), A61K 33/44 (2006.01), A61K 35/10 (2006.01), B01J 20/20 (2006.01), A61P 1/00, A61P 17/00
(72) Винахідник: Ставицька Світлана Сафонівна (UA); Стрелко Володимир Васильович (UA); Картель Микола Тимофійович (UA); Петренко Тетяна Петрівна (UA); Прокопенко Віталій Анатолійович (UA); Нікіпелова Олена Михайлівна (UA); Вікарчук Валентина Михайлівна (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 25.09.2008, бюл. № 18/2008

 

25. СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ВУГЛЕЦЕВОГО АДСОРБЕНТА З ВІДХОДІВ ПОЛІЕТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТУ Патент України (на 20 р.)

(11) Номер патенту: 84806
(21) Номер заявки: a200706527
(22) Дата подання заявки: 11.06.2007
(24) Дата, з якої є чинними права: 25.11.2008

(51) МПК (2006): B09B 3/00, B01J 20/30 (2006.01), B29B 17/00, C01B 31/08 (2006.01), C01B 31/10 (2006.01), C08J 11/04 (2006.01), C08J 11/10 (2006.01)
(72) Винахідник: Сич Наталія Володимирівна (UA); Картель Микола Тимофійович (UA); Трофименко Світлана Іванівна (UA); Циба Микола Миколайович (UA); Ніколайчук Антоніна Дмитрівна (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 25.11.2008, бюл. № 22/2008

 

26. СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ГІДРОКСИДІВ АБО ОКСИДІВ ПОЛІВАЛЕНТНИХ МЕТАЛІВ Патент України (на 20 р.)

(11) Номер патенту: 85863
(21) Номер заявки: a200608249
(22) Дата подання заявки: 24.07.2006
(24) Дата, з якої є чинними права: 10.03.2009

(51) МПК (2009): B01J 20/06 (2006.01), B01J 20/30 (2006.01), B01J 21/00
(72) Винахідник: Каніболоцький Валентин Арсентійович (UA); Мелешевич Ірина Костянтинівна (UA); Килівник Юрій Миколайович (UA); Яковлєв Валерій Іванович (UA); Стрелко Володимир Васильович (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 10.03.2009, бюл. № 5/2009

 

27. СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ГІДРОКСИДІВ АБО ОКСИДІВ ПОЛІВАЛЕНТНИХ МЕТАЛІВ Патент України (на 20 р.)

(11) Номер патенту: 85881
(21) Номер заявки: a200613224
(22) Дата подання заявки: 14.12.2006
(24) Дата, з якої є чинними права: 10.03.2009

(51) МПК (2009): B01J 20/06 (2006.01), B01J 20/30 (2006.01), B01J 21/00
(72) Винахідник: Чепурна Ірина Костянтинівна (UA); Каніболоцький Валентин Арсентійович (UA); Яковлєв Валерій Іванович (UA); Килівник Юрій Миколайович (UA); Стрелко Володимир Васильович (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 10.03.2009, бюл. № 5/2009 .

 

28. СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ КАТАЛІЗАТОРА Патент України (на 20 р.)

(11) Номер патенту: 86610
(21) Номер заявки: a200608163
(22) Дата подання заявки: 20.07.2006
(24) Дата, з якої є чинними права: 12.05.2009

(51) МПК (2009): B01J 37/00, B01J 37/02 (2006.01), B01J 37/04 (2006.01), B01J 37/08 (2006.01), B01J 21/02 (2006.01), B01J 21/16 (2006.01), B01J 31/02 (2006.01), B01J 23/04 (2006.01), B01J 23/74 (2006.01), B01J 23/78 (2006.01), B01D 53/00
(72) Винахідник: Денисович Василь Олексійович (UA); Мосягин Андрій Володимирович (UA); Картель Микола Тимофійович (UA); Прохоренко Олена Володимирівна (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 12.05.2009, бюл. № 9/2009

 

29. СПОСІБ ПЕРЕЕТЕРИФІКАЦІЇ СПИРТАМИ ОЛІЙ І/АБО ЖИРІВ БІОЛОГІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ Патент України (на 20 р.)

(11) Номер патенту: 101360
(21) Номер заявки: a201011513
(22) Дата подання заявки: 28.09.2010
(24) Дата, з якої є чинними права: 25.03.2013

(51) МПК: C11C 3/10 (2006.01)
(72) Винахідник: Стрелко Володимир Васильович (UA); Денисович Василь Олексійович (UA); Федоришин Олександр Сергійович (UA); Широков Дмитро Олексійович (UA); Миронюк Таміла Іванівна (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 25.03.2013, бюл. № 6/2013