Перелік чинних патентів Інституту

(по матеріалам спеціалізованої БД «Винаходи (корисні моделі) в Україні»)

 

1.СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ СОРБЕНТУ — КОРМОВОЇ ДОБАВКИ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ ВМІСТУ РАДІОНУКЛІДІВ ЦЕЗІЮ В ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА Патент України (на 20 р.)
(11) Номер патенту: 14865
(21) Номер заявки: 96093524
(22) Дата подання заявки: 11.09.1996
(24) Дата, з якої є чинними права: 16.04.2001

(51) МПК (2006): B01J 20/30 (2006.01), B01J 39/00, G21F 9/12 (2006.01)
(72) Винахідник: Стрєлко Володимир Васильович (UA); Марданенко Валентина Карпівна (UA); Яценко Валентина Василівна (UA); Богданов Григорій Олександрович (UA); Патриляк Надія Михайлівна (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 16.04.2001, бюл. № 3/2001

 

2. СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ВИСОКООКТАНОВИХ ВУГЛЕВОДНІВ Патент на корисну модель

(11) Номер патенту: 35731
(21) Номер заявки: u200714113
(22) Дата подання заявки: 17.12.2007
(24) Дата, з якої є чинними права: 10.10.2008

(51) МПК (2006): C07C 2/00
(72) Винахідник: Брей Володимир Вікторович (UA); Кріль Андрій Анатолієвич (UA); Шаранда Михайло Євстафійович (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 10.10.2008, бюл. № 19/2008

 

3. СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЗМІШАНОГО ОКСИДУ ЦИРКОНІЮ ТА КРЕМНІЮ Патент на корисну модель

(11) Номер патенту: 37173
(21) Номер заявки: u200804472
(22) Дата подання заявки: 09.04.2008
(24) Дата, з якої є чинними права: 25.11.2008

(51) МПК: B01J 21/06 (2006.01)
(72) Винахідник: Брей Володимир Вікторович (UA); Мележик Олександр Васильович (UA); Прудіус Світлана Володимирівна (UA); Бодюл Наталія Сергіївна (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 25.11.2008, бюл. № 22/2008

 

4. СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ФЕРОЦІАНІДВМІСНОГО СОРБЕНТУ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДИ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ РОЗЧИНІВ ВІД РАДІОНУКЛІДІВ Патент України (на 20 р.)

(11) Номер патенту: 39755
(21) Номер заявки: 2001020771
(22) Дата подання заявки: 02.02.2001
(24) Дата, з якої є чинними права: 17.01.2005

(51) МПК: B01J 20/30 (2006.01), B01J 20/02 (2006.01), C02F 1/28 (2006.01)
(72) Винахідник: Стрелко Володимир Васильович (UA); Марданенко Валентина Карпівна (UA); Патриляк Надія Михайлівна (UA); Яковлєв Валерій Іванович (UA); Псарьова Тетяна Сергіївна (UA); Закутевський Олег Ігоревич (UA); Шапошнікова Тетяна Олексіївна (UA); Мільграндт Володимир Георгійович (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 17.01.2005, бюл. № 1/2005

 

5. СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ СОРБЕНТУ СФЕРИЧНОЇ ГРАНУЛЯЦІЇ НА ОСНОВІ ФОСФАТУ ТИТАНУ Патент України (на 20 р.)

(11) Номер патенту: 40389
(21) Номер заявки: 2000127601
(22) Дата подання заявки: 27.12.2000
(24) Дата, з якої є чинними права: 15.11.2004

(51) МПК: B01J 20/30 (2006.01), B01J 20/02 (2006.01), C01B 25/37 (2006.01)
(72) Винахідник: Стрелко Володимир Васильович (UA); Яковлєв Валерій Іванович (UA); Зайцева Ганна Олександрівна (UA); Каніболоцький Валентин Арсентійович (UA); Киливник Юрій Миколайович (UA); Лагута Валентин Миколайович (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 15.11.2004, бюл. № 11/2004

 

6.АДСОРБУЮЧИЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ДЕКОРПОРАЦІЇ РАДІОНУКЛІДІВ ТА ІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ З ОРГАНІЗМУ «ПЕКТОПАЛ» Патент України (на 20 р.)

(11) Номер патенту: 42137
(21) Номер заявки: 99031452
(22) Дата подання заявки: 16.03.1999
(24) Дата, з якої є чинними права: 17.11.2003

(51) МПК (2006): A61K 35/02 (2006.01), A61K 31/732 (2006.01), A61K 33/34 (2006.01), A61P 39/00
(72) Винахідник: Стрєлко Володимир Васильович (UA); Марданенко Валентина Карпівна (UA); Хайнаков Сергій Андрійович (UA); Картель Микола Тимофійович (UA); Мільграндт Володимир Георгійович (UA); Александрова Валентина Степанівна (UA); Патриляк Надія Михайлівна (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 17.11.2003, бюл. № 11/2003

 

7. СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ НЕОРГАНІЧНИХ ФОСФАТВМІСНИХ ІОНІТІВ Патент України (на 20 р.)

(11) Номер патенту: 42299
(21) Номер заявки: 2000127588
(22) Дата подання заявки: 27.12.2000
(24) Дата, з якої є чинними права: 17.01.2005

(51) МПК (2006): B01J 39/00, B01J 20/30 (2006.01), C02F 1/42 (2006.01)
(72) Винахідник: Каніболоцький Валентин Арсентійович (UA); Журавльов Ігор Захарович (UA); Стрелко Володимир Васильович (UA); Мелешевич Світлана Іванівна (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 17.01.2005, бюл. № 1/2005

 

8. КОМПОЗИЦІЙНИЙ ЕНТЕРОСОРБЕНТ «КАРБОВЕРМ» ДЛЯ ДЕКОРПОРАЦІЇ РАДІОНУКЛІДІВ І ТОКСИНІВ З ОРГАНІЗМУ ТВАРИН
Патент України (на 20 р.)

(11) Номер патенту: 42992
(21) Номер заявки: 2000106101
(22) Дата подання заявки: 30.10.2000
(24) Дата, з якої є чинними права: 15.10.2004

(51) МПК: B01J 20/04 (2006.01), B01J 20/10 (2006.01), B01J 20/16 (2006.01), B01J 20/20 (2006.01), A61K 33/06 (2006.01), A61K 33/44 (2006.01)
(72) Винахідник: Стрелко Володимир Васильович (UA); Марданенко Валентина Карпівна (UA); Патриляк Надія Михайлівна (UA); Мільграндт Володимир Георгійович (UA); Чижевський Ігор Вікторович (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 15.10.2004, бюл. № 10/2004

 

9. СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ОЦТОВОЇ КИСЛОТИ Патент на корисну модель

(11) Номер патенту: 45526
(21) Номер заявки: u200906564
(22) Дата подання заявки: 23.06.2009
(24) Дата, з якої є чинними права: 10.11.2009

(51) МПК (2009): C07C 53/00, C07C 53/08 (2006.01)
(72) Винахідник: Брей Володимир Вікторович (UA); Шаранда Михайло Євстафієвич (UA); Прудіус Світлана Володимирівна (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 10.11.2009, бюл. № 21/2009

 

10. СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ТИТАНОСИЛІКАТНОГО ІОНООБМІННИКА Патент на корисну модель

(11) Номер патенту: 48457
(21) Номер заявки: u200805920
(22) Дата подання заявки: 07.05.2008
(24) Дата, з якої є чинними права: 25.03.2010

(51) МПК (2009): C01B 33/20 (2006.01), C01B 33/26 (2006.01), C01B 37/00, C01B 39/00
(72) Винахідник: Каленчук Валентина Григорівна (UA); Мелешевич Світлана Іванівна (UA); Каніболоцький Валентин Арсентійович (UA); Стрелко Володимир Васильович (UA); Олексієнко Ольга Володимирівна (UA); Патриляк Надія Михайлівна (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 25.03.2010, бюл. № 6/2010

 

11. СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ НАНОСТРУКТУРОВАНОГО ФУНКЦІОНАЛІЗОВАНОГО ВУГІЛЛЯ Патент на корисну модель

(11) Номер патенту: 51239
(21) Номер заявки: u200913812
(22) Дата подання заявки: 29.12.2009
(24) Дата, з якої є чинними права: 12.07.2010

(51) МПК (2009): C01B 31/00
(72) Винахідник: Пузій Олександр Михайлович (UA); Піддубна Ольга Іванівна (UA); Рейниш Катерина Анатоліївна (UA); Циба Микола Миколайович (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 12.07.2010, бюл. № 13/2010

 

12. СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ НАНОРОЗМІРНОГО ОДНОРІДНОПОРУВАТОГО ФУНКЦІОНАЛІЗОВАНОГО ВУГІЛЛЯ З КИСЛИМИ ПОВЕРХНЕВИМИ ГРУПАМИ Патент на корисну модель

(11) Номер патенту: 57597
(21) Номер заявки: u201008308
(22) Дата подання заявки: 05.07.2010
(24) Дата, з якої є чинними права: 10.03.2011

(51) МПК: C01B 31/08 (2006.01), C01B 31/12 (2006.01)
(72) Винахідник: Пузій Олександр Михайлович (UA); Піддубна Ольга Іванівна (UA); Рейниш Катерина Анатоліївна (UA); Циба Микола Миколайович (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 10.03.2011, бюл. № 5/2011

 

13. СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ТИТАНОСИЛІКАТНОГО ІОНООБМІННИКА Патент на корисну модель

(11) Номер патенту: 66489
(21) Номер заявки: u201106247
(22) Дата подання заявки: 19.05.2011
(24) Дата, з якої є чинними права: 10.01.2012

(51) МПК (2012.01): B01J 20/00, C01B 33/00, C01B 37/00, C01B 39/00
(72) Винахідник: Стрелко Володимир Васильович (UA); Мелешевич Світлана Іванівна (UA); Каніболоцький Валентин Арсентійович (UA); Олексієнко Ольга Володимирівна (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 10.01.2012, бюл. № 1/2012

 

14. СПОСІБ ОЧИЩЕННЯ ПІДЗЕМНОЇ ВОДИ ВІД РОЗЧИНЕНОГО УРАНУ Патент на корисну модель

(11) Номер патенту: 67937
(21) Номер заявки: u201109779
(22) Дата подання заявки: 08.08.2011
(24) Дата, з якої є чинними права: 12.03.2012

(51) МПК: C02F 3/34 (2006.01), G21F 9/04 (2006.01)
(72) Винахідник: Корнілович Борис Юрійович (UA); Гвоздяк Петро Ілліч (UA); Маковецький Олександр Лаврович (UA); Ковальчук Ірина Андріївна (UA); Хлопась Ольга Олександрівна (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 12.03.2012, бюл. № 5/2012

 

15.УСТАНОВКА ДЛЯ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОЇ ОБРОБКИ ВУГЛЕЦЕВМІСНИХ МАТЕРІАЛІВ Патент України (на 20 р.)
(11) Номер патенту: 75936
(21) Номер заявки: 2004020793
(22) Дата подання заявки: 04.02.2004
(24) Дата, з якої є чинними права: 15.06.2006

(51) МПК: C01B 31/10 (2006.01), B01J 20/30 (2006.01)
(72) Винахідник: Картель Микола Тимофійович (UA); Стрелко Володимир Васильович (UA); Денисович Василь Олексійович (UA); Сич Наталія Володимирівна (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 15.06.2006, бюл. № 6/2006

 

16.СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЕТИЛОВИХ ЕСТЕРІВ ЖИРНИХ КИСЛОТ НА ЗМІШАНОМУ МgO-ZrO2 ОКСИДІ З ДОБАВКОЮ АМІНІВ Патент на корисну модель

(11) Номер патенту: 76234
(21) Номер заявки: u201207641
(22) Дата подання заявки: 21.06.2012
(24) Дата, з якої є чинними права: 25.12.2012

(51) МПК (2012.01): C11C 3/00, C11C 3/10 (2006.01)
(72) Винахідник: Брей Володимир Вікторович (UA); Левицька Світлана Іванівна (UA); Шістка Дмитро Валентинович (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 25.12.2012, бюл. № 24/2012

 

17. СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ТИТАНОСИЛІКАТНОГО ІОНООБМІННИКА Патент України (на 20 р.)

(11) Номер патенту: 76786
(21) Номер заявки: 20040503453
(22) Дата подання заявки: 07.05.2004
(24) Дата, з якої є чинними права: 15.09.2006

(51) МПК (2006): C01B 33/20 (2006.01), C01B 33/36 (2006.01), C01G 23/00
(72) Винахідник: Каніболоцький Валентин Арсентійович (UA); Мелешевич Світлана Іванівна (UA); Стрелко Володимир Васильович (UA); Каленчук Валентина Григорівна (UA); Шенк Ніна Іванівна (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 15.09.2006, бюл. № 9/2006

 

18. СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ТИТАНСИЛІКАТНОГО ІОНООБМІННИКА Патент України (на 20 р.)

(11) Номер патенту: 76886
(21) Номер заявки: 20041210609
(22) Дата подання заявки: 23.12.2004
(24) Дата, з якої є чинними права: 15.09.2006

(51) МПК (2006): C01B 33/20 (2006.01), C01B 33/26 (2006.01), C01B 33/36 (2006.01), C01B 37/00, C01B 39/00
(72) Винахідник: Мелешевич Світлана Іванівна (UA); Каленчук Валентина Григорівна (UA); Каніболоцький Валентин Арсентійович (UA); Шенк Ніна Іванівна (UA); Стрелко Володимир Васильович (UA); Псарьова Тетяна Сергіївна (UA); Закутевський Олег Ігоревич (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 15.09.2006, бюл. № 9/2006

 

19. СПОСІБ УТИЛІЗАЦІЇ АКТИВНОГО ВУГІЛЛЯ Патент України (на 20 р.)

(11) Номер патенту: 77564
(21) Номер заявки: a200501457
(22) Дата подання заявки: 17.02.2005
(24) Дата, з якої є чинними права: 15.12.2006

(51) МПК: B01J 20/34 (2006.01), C01B 31/08 (2006.01)
(72) Винахідник: Ставицька Світлана Сафонівна (UA); Стрелко Володимир Васильович (UA); Картель Микола Тимофійович (UA); Петренко Тетяна Петрівна (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 15.12.2006, бюл. № 12/2006

 

20. СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ СОРБУЮЧОЇ ДОБАВКИ З ВІДХОДІВ ПЕРЕРОБКИ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ Патент України (на 20 р.)

(11) Номер патенту: 78108
(21) Номер заявки: a200502862
(22) Дата подання заявки: 29.03.2005
(24) Дата, з якої є чинними права: 15.02.2007

(51) МПК: B01J 20/04 (2006.01), B01J 20/22 (2006.01), B01J 20/32 (2006.01), C02F 1/28 (2006.01), B01J 20/30 (2006.01)
(72) Винахідник: Миронюк Таміла Іванівна (UA); Ніколайчук Аліна Анатоліївна (UA); Картель Микола Тимофійович (UA); Купчик Лідія Андріївна (UA); Стрелко Володимир Васильович (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 15.02.2007, бюл. № 2/2007

 

21. СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ АЕРОСИЛОГЕЛЮ Патент України (на 20 р.)

(11) Номер патенту: 78922
(21) Номер заявки: a200509604
(22) Дата подання заявки: 13.10.2005
(24) Дата, з якої є чинними права: 25.04.2007

(51) МПК: C01B 33/16 (2006.01), C01B 33/158 (2006.01)
(72) Винахідник: Сидорчук Володимир Васильович (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 25.04.2007, бюл. № 5/2007

 

22. ПРЕПАРАТ З ВЛАСТИВОСТЯМИ ГЕРОПРОТЕКТОРА-АНТИОКСИДАНТА Патент України (на 20 р.)

(11) Номер патенту: 79710
(21) Номер заявки: a200603545
(22) Дата подання заявки: 03.04.2006
(24) Дата, з якої є чинними права: 10.07.2007

(51) МПК (2006): C07C 55/10 (2006.01), A61K 36/736 (2006.01), A61P 17/18 (2006.01), A61P 39/06 (2006.01), A61P 43/00
(72) Винахідник: Ніколайчук Аліна Анатоліївна (UA); Денисович Василь Олексійович (UA); Картель Микола Тимофійович (UA); Пострелко Валентин Михайлович (UA); Купчик Лідія Андріївна (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 10.07.2007, бюл. № 10/2007

 

23. АДСОРБЦІЙНИЙ ПРЕПАРАТ «КАРБОКСИКАМ» ТА СПОСІБ ЙОГО ОДЕРЖАННЯ Патент України (на 20 р.)

(11) Номер патенту: 80423
(21) Номер заявки: 20041008781
(22) Дата подання заявки: 27.10.2004
(24) Дата, з якої є чинними права: 25.09.2007

(51) МПК (2006): B01J 20/20 (2006.01), A61K 33/00, A61K 33/44 (2006.01), A61K 36/03 (2006.01), C01B 31/16 (2006.01)
(72) Винахідник: Стрелко Володимир Васильович (UA); Картель Микола Тимофійович (UA); Ставицька Світлана Сафонівна (UA); Петренко Тетяна Петрівна (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 25.09.2007, бюл. № 15/2007

 

24. АДСОРБЦІЙНИЙ ПРЕПАРАТ НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ І ПЕЛОЇДУ ТА СПОСІБ ЙОГО ОДЕРЖАННЯПатент України (на 20 р.)

(11) Номер патенту: 84246
(21) Номер заявки: a200800847
(22) Дата подання заявки: 24.01.2008
(24) Дата, з якої є чинними права: 25.09.2008

(51) МПК (2006): A61K 33/06 (2006.01), A61K 33/34 (2006.01), A61K 33/44 (2006.01), A61K 35/10 (2006.01), B01J 20/20 (2006.01), A61P 1/00, A61P 17/00
(72) Винахідник: Ставицька Світлана Сафонівна (UA); Стрелко Володимир Васильович (UA); Картель Микола Тимофійович (UA); Петренко Тетяна Петрівна (UA); Прокопенко Віталій Анатолійович (UA); Нікіпелова Олена Михайлівна (UA); Вікарчук Валентина Михайлівна (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 25.09.2008, бюл. № 18/2008

 

25. СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ВУГЛЕЦЕВОГО АДСОРБЕНТА З ВІДХОДІВ ПОЛІЕТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТУ Патент України (на 20 р.)

(11) Номер патенту: 84806
(21) Номер заявки: a200706527
(22) Дата подання заявки: 11.06.2007
(24) Дата, з якої є чинними права: 25.11.2008

(51) МПК (2006): B09B 3/00, B01J 20/30 (2006.01), B29B 17/00, C01B 31/08 (2006.01), C01B 31/10 (2006.01), C08J 11/04 (2006.01), C08J 11/10 (2006.01)
(72) Винахідник: Сич Наталія Володимирівна (UA); Картель Микола Тимофійович (UA); Трофименко Світлана Іванівна (UA); Циба Микола Миколайович (UA); Ніколайчук Антоніна Дмитрівна (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 25.11.2008, бюл. № 22/2008

 

26. СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ГІДРОКСИДІВ АБО ОКСИДІВ ПОЛІВАЛЕНТНИХ МЕТАЛІВ Патент України (на 20 р.)

(11) Номер патенту: 85863
(21) Номер заявки: a200608249
(22) Дата подання заявки: 24.07.2006
(24) Дата, з якої є чинними права: 10.03.2009

(51) МПК (2009): B01J 20/06 (2006.01), B01J 20/30 (2006.01), B01J 21/00
(72) Винахідник: Каніболоцький Валентин Арсентійович (UA); Мелешевич Ірина Костянтинівна (UA); Килівник Юрій Миколайович (UA); Яковлєв Валерій Іванович (UA); Стрелко Володимир Васильович (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 10.03.2009, бюл. № 5/2009

 

27. СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ГІДРОКСИДІВ АБО ОКСИДІВ ПОЛІВАЛЕНТНИХ МЕТАЛІВ Патент України (на 20 р.)

(11) Номер патенту: 85881
(21) Номер заявки: a200613224
(22) Дата подання заявки: 14.12.2006
(24) Дата, з якої є чинними права: 10.03.2009

(51) МПК (2009): B01J 20/06 (2006.01), B01J 20/30 (2006.01), B01J 21/00
(72) Винахідник: Чепурна Ірина Костянтинівна (UA); Каніболоцький Валентин Арсентійович (UA); Яковлєв Валерій Іванович (UA); Килівник Юрій Миколайович (UA); Стрелко Володимир Васильович (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 10.03.2009, бюл. № 5/2009 .

 

28. СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ КАТАЛІЗАТОРА Патент України (на 20 р.)

(11) Номер патенту: 86610
(21) Номер заявки: a200608163
(22) Дата подання заявки: 20.07.2006
(24) Дата, з якої є чинними права: 12.05.2009

(51) МПК (2009): B01J 37/00, B01J 37/02 (2006.01), B01J 37/04 (2006.01), B01J 37/08 (2006.01), B01J 21/02 (2006.01), B01J 21/16 (2006.01), B01J 31/02 (2006.01), B01J 23/04 (2006.01), B01J 23/74 (2006.01), B01J 23/78 (2006.01), B01D 53/00
(72) Винахідник: Денисович Василь Олексійович (UA); Мосягин Андрій Володимирович (UA); Картель Микола Тимофійович (UA); Прохоренко Олена Володимирівна (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 12.05.2009, бюл. № 9/2009

 

29. СПОСІБ ПЕРЕЕТЕРИФІКАЦІЇ СПИРТАМИ ОЛІЙ І/АБО ЖИРІВ БІОЛОГІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ Патент України (на 20 р.)

(11) Номер патенту: 101360
(21) Номер заявки: a201011513
(22) Дата подання заявки: 28.09.2010
(24) Дата, з якої є чинними права: 25.03.2013

(51) МПК: C11C 3/10 (2006.01)
(72) Винахідник: Стрелко Володимир Васильович (UA); Денисович Василь Олексійович (UA); Федоришин Олександр Сергійович (UA); Широков Дмитро Олексійович (UA); Миронюк Таміла Іванівна (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 25.03.2013, бюл. № 6/2013

Перелік всіх патентів Інституту

(по матеріалам спеціалізованої БД «Винаходи (корисні моделі) в Україні»).

 

1
СПОСІБ ІММОБІЛІЗАЦІЇ HА ВУГЛЕЦЕВМІСНИЙ HОСІЙ АМІНОВМІСНИХ БІОЛОГІЧHО АКТИВHИХ СПОЛУК
Патент України (на 20 р.) | в кошик  | патент не діє
(11) Номер патенту: 10481
(21) Номер заявки:  93101013
(22) Дата подання заявки:  16.04.1993
(24) Дата, з якої є чинними права:  12.11.1999
(51) МПК (2006): C12N 11/00
(72) Винахідник:  Коваль Нінель Михайлівна (UA ); Бакалінська Ольга Миколаївна (UA ); Картель Микола Тимофійович (UA ); Стрєлко Володимир Васильович (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ-164, 03680 (UA )
Патент опубліковано 12.11.1999, бюл. № 7/1999 детальніше…
2
СПОСІБ ІММОБІЛІЗАЦІЇ HА ВУГЛЕЦЕВМІСНИЙ HОСІЙ АМІНОВМІСНИХ БІОЛОГІЧHО АКТИВHИХ СПОЛУК
Патент України на винахід (5 р.) (виданий без проведення експертизи по суті) | в кошик  | патент не діє
(11) Номер патенту: 10481 A
(21) Номер заявки:  93101013
(22) Дата подання заявки:  16.04.1993
(24) Дата, з якої є чинними права:  25.12.1996
(51) МПК (2006): C12N 11/00
(72) Винахідник:  Коваль Нінель Михайлівна (UA ); Бакалінська Ольга Миколаївна (UA ); Картель Микола Тимофійович (UA ); Стрєлко Володимир Васильович (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ-164, 03680 (UA )
Патент опубліковано 25.12.1996, бюл. № 4/1996 детальніше…
3
ВУГЛЕЦЕВОМІHЕРАЛЬHИЙ ГРАHУЛЬОВАHИЙ СОРБЕHТ І СПОСІБ ЙОГО ОДЕРЖАHHЯ
Патент України на винахід (5 р.) (виданий без проведення експертизи по суті) | в кошик  | патент не діє
(11) Номер патенту: 14677 A
(21) Номер заявки:  95042112
(22) Дата подання заявки:  27.04.1995
(24) Дата, з якої є чинними права:  20.01.1997
(51) МПК: C01B 31/08 (2006.01), B01J 20/02(2006.01), B01J 20/12 (2006.01), B01J 20/20 (2006.01)
(72) Винахідник:  Стрєлко Володимир Васильович (UA ); Глушаченко Ольга Олександрівна (UA ); Опенько Надія Михайлівна (UA ); Бєляєв Юрій Дмитрович (UA ); Швець Дмитро Іванович (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ-164, 03680 (UA )
Попередньо опубліковано шляхом викладки 20.01.1997
Патент опубліковано 25.04.1997, бюл. № 0/1997
детальніше…
4
СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ СОРБЕНТУ – КОРМОВОЇ ДОБАВКИ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ ВМІСТУ РАДІОНУКЛІДІВ ЦЕЗІЮ В ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА
Патент України (на 20 р.) | в кошик  | патент не діє
(11) Номер патенту: 14865
(21) Номер заявки:  96093524
(22) Дата подання заявки:  11.09.1996
(24) Дата, з якої є чинними права:  16.04.2001
(51) МПК (2006): B01J 20/30 (2006.01), B01J 39/00G21F 9/12 (2006.01)
(72) Винахідник:  Стрєлко Володимир Васильович (UA ); Марданенко Валентина Карпівна (UA ); Яценко Валентина Василівна (UA ); Богданов Григорій Олександрович (UA ); Патриляк Надія Михайлівна (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ, 03164 (UA )
Патент опубліковано 16.04.2001, бюл. № 3/2001 детальніше…
5
СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ СОРБЕНТУ – КОРМОВОЇ ДОБАВКИ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ ВМІСТУ РАДІОНУКЛІДІВ ЦЕЗІЮ В ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА
Патент України на винахід (5 р.) (виданий без проведення експертизи по суті) | в кошик  | патент не діє
(11) Номер патенту: 14865 A
(21) Номер заявки:  96093524
(22) Дата подання заявки:  11.09.1996
(24) Дата, з якої є чинними права:  18.02.1997
(51) МПК (2006): B01J 39/00B01J 20/30 (2006.01), G21F 9/12 (2006.01)
(72) Винахідник:  Стрєлко Володимир Васильович (UA ); Марданенко Валентина Карпівна (UA ); Яценко Валентина Василівна (UA ); Богданов Григорій Олександрович (UA ); Патриляк Надія Михайлівна (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ, 03164 (UA )
Попередньо опубліковано шляхом викладки 18.02.1997
Патент опубліковано 30.06.1997, бюл. № 0/1997
детальніше…
6
СПОСІБ ВИЛУЧЕHHЯ ОРГАHІЧHИХ ДОМІШОК З ВІДХОДІВ ПЕРЕРОБКИ КАМ’ЯHОГО ВУГІЛЛЯ
Патент України на винахід (5 р.) (виданий без проведення експертизи по суті) | в кошик  | патент не діє
(11) Номер патенту: 15000 A
(21) Номер заявки:  95114849
(22) Дата подання заявки:  13.11.1995
(24) Дата, з якої є чинними права:  04.03.1997
(51) МПК (2006): B03B 7/00
(72) Винахідник:  Стрєлко Володимир Васильович (UA ); Глушаченко Ольга Олександрівна (UA ); Опенько Надія Михайлівна (UA ); Бєляєв Юрій Дмитрович (UA ); Швець Дмитро Іванович (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ-164, 03680 (UA )
Попередньо опубліковано шляхом викладки 04.03.1997
Патент опубліковано 30.06.1997, бюл. № 0/1997
детальніше…
7
БАКТЕРИЦИДHИЙ СОРБЦІЙHИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДИ ВІД ХОЛЕРHОГО ВІБРІОHА І СПОСІБ ЙОГО ОДЕРЖАHHЯ
Патент України на винахід (5 р.) (виданий без проведення експертизи по суті) | в кошик  | патент не діє
(11) Номер патенту: 17528 A
(21) Номер заявки:  96083087
(22) Дата подання заявки:  01.08.1996
(24) Дата, з якої є чинними права:  06.05.1997
(51) МПК: C01B 31/08 (2006.01), C01G 3/04(2006.01), A61K 33/44 (2006.01), C01G 3/10 (2006.01), B01J 20/20 (2006.01), B01J 20/30 (2006.01), B01J 20/32(2006.01)
(72) Винахідник:  Стрєлко Володимир Васильович (UA ); Опенько Надія Михайлівна (UA ); Глушаченко Ольга Олександрівна (UA ); Денисова Тетяна Іванівна (UA ); Лисенко Зінаіда Антоновна (UA ); Ралко Надія Михайлівна (UA ); Швець Дмитро Іванович (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ-164, 03680 (UA )
Попередньо опубліковано шляхом викладки 06.05.1997
Патент опубліковано 31.10.1997, бюл. № 0/1997
детальніше…
8
АДСОРБУЮЧИЙ ПРЕПАРАТ “УЛЬТРАСОРБ” ДЛЯ ВИЛУЧЕHHЯ РАДІОHУКЛІДІВ З ОРГАHІЗМУ
Патент України на винахід (5 р.) (виданий без проведення експертизи по суті) | в кошик  | патент не діє
(11) Номер патенту: 20718 A
(21) Номер заявки:  96124929
(22) Дата подання заявки:  27.12.1996
(24) Дата, з якої є чинними права:  07.10.1997
(51) МПК (2006): A61K 33/06 (2006.01), A61K 33/34(2006.01), A61K 33/30 (2006.01), A61P 43/00B01J 20/12 (2006.01), B01J 20/20 (2006.01), B01J 20/04 (2006.01)
(72) Винахідник:  Стрєлко Володимир Васильович (UA ); Картель Микола Тимофійович (UA ); Ставицька Світлана Сафонівна (UA ); Петренко Тетяна Петрівна (UA ); Герасименко Наталія Володимирівна (UA ); Давидов Валентин Іванович (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ-164, 03680 (UA )
Попередньо опубліковано шляхом викладки 07.10.1997
Патент опубліковано 27.02.1998, бюл. № 1/1998
детальніше…
9
СПОСІБ ОЧИЩЕHHЯ ГРУHТУ ВІД РАДІОHУКЛІДІВ
Патент України на винахід (5 р.) (виданий без проведення експертизи по суті) | в кошик  | патент не діє
(11) Номер патенту: 20782 A
(21) Номер заявки:  95125543
(22) Дата подання заявки:  29.12.1995
(24) Дата, з якої є чинними права:  07.10.1997
(51) МПК: G21F 9/34 (2006.01)
(72) Винахідник:  Стрєлко Володимир Васильович (UA ); Швець Дмитро Іванович (UA ); Глушаченко Ольга Олександрівна (UA ); Марданенко Валентина Карпівна (UA ); Опенько Надія Михайлівна (UA ); Романов Леонід Максимович (UA ); Гродзінський Дмитро Михайлович (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ-164, 03680 (UA )
Попередньо опубліковано шляхом викладки 07.10.1997
Патент опубліковано 27.02.1998, бюл. № 1/1998
детальніше…
10
ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОЧИЩЕHHЯ БІОЛОГІЧHИХ РІДИH
Патент України на винахід (5 р.) (виданий без проведення експертизи по суті) | в кошик  | патент не діє
(11) Номер патенту: 21372 A
(21) Номер заявки:  94117683
(22) Дата подання заявки:  22.11.1994
(24) Дата, з якої є чинними права:  02.12.1997
(51) МПК (2006): A61M 1/00
(72) Винахідник:  Ткачук Зоя Олексіївна (UA ); Швець Дмитро Іванович (UA ); Стрєлко Володимир Васильович (UA ); Марданенко Валерій Віталійович (UA ); Межирова Інна Матвіївна (UA ); Георгіянц Мерине Акопівна (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ-164, 03680 (UA )
Попередньо опубліковано шляхом викладки 02.12.1997
Патент опубліковано 30.04.1998, бюл. № 2/1998
детальніше…
[  1  2  3  4  5  ] назад | далі
11
СПОСІБ ОДЕРЖАHHЯ КРЕМHІЙОРГАHІЧHОГО АДСОРБЕHТУ
Патент України на винахід (5 р.) (виданий без проведення експертизи по суті) | в кошик  | патент не діє
(11) Номер патенту: 23325 A
(21) Номер заявки:  96041321
(22) Дата подання заявки:  04.04.1996
(24) Дата, з якої є чинними права:  31.08.1998
(51) МПК (2006): C01B 33/155 (2006.01), B01J 20/00
(72) Винахідник:  Стрєлко Володимир Васильович (UA ); Денисова Тетяна Іванівна (UA ); Мелешевич Світлана Іванівна (UA ); Швець Дмитро Іванович (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ-164, 03680 (UA )
Патент опубліковано 31.08.1998, бюл. № 4/1998 детальніше…
12
ВУГЛЕЦЕВОПОЛІМЕРHИЙ КОМПОЗИЦІЙHИЙ СОРБЦІЙHИЙ МАТЕРІАЛ ТА СПОСІБ ЙОГО ОТРИМАHHЯ
Патент України на винахід (5 р.) (виданий без проведення експертизи по суті) | в кошик  | патент не діє
(11) Номер патенту: 25473 A
(21) Номер заявки:  97115638
(22) Дата подання заявки:  25.11.1997
(24) Дата, з якої є чинними права:  30.10.1998
(51) МПК (2006): C08L 75/00B01J 20/22 (2006.01), B01J 20/20 (2006.01), B01J 20/30 (2006.01)
(72) Винахідник:  Марушко Сергій Зенонович (UA ); Картель Микола Тимофійович (UA ); Савельєв Юрій Васильович (UA ); Кузнєцов Сергій Вікторович (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ-164, 03680 (UA )
Попередньо опубліковано шляхом викладки 30.10.1998
Патент опубліковано 25.12.1998, бюл. № 6/1998
детальніше…
13
СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ОКИСЛЕНОГО ВУГІЛЛЯ
Деклараційний патент на винахід | в кошик  | патент не діє
(11) Номер патенту: 28505 A
(21) Номер заявки:  97052464
(22) Дата подання заявки:  28.05.1997
(24) Дата, з якої є чинними права:  16.10.2000
(51) МПК: C01B 31/10 (2006.01), C01B 31/02(2006.01), C01B 31/08 (2006.01)
(72) Винахідник:  Картель Микола Тимофійович (UA ); Ставицька Світлана Сафонівна (UA ); Петренко Тетяна Петрівна (UA ); Стрєлко Володимир Васильович (UA ); Герасименко Наталія Володимирівна (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ-164, 03680 (UA )
Патент опубліковано 16.10.2000, бюл. № 5/2000 детальніше…
14
ПОРТАТИВНИЙ ВОДООЧИЩУВАЧ
Деклараційний патент на винахід | в кошик  | патент не діє
(11) Номер патенту: 28722 A
(21) Номер заявки:  97094467
(22) Дата подання заявки:  20.02.1998
(24) Дата, з якої є чинними права:  16.10.2000
(51) МПК (2006): C02F 1/18 (2006.01), B01D 29/00
(72) Винахідник:  Швець Дмитро Іванович (UA ); Стрєлко Володимир Васильович (UA ); Опенько Надія Михайлівна (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ-164, 03680 (UA )
Патент опубліковано 16.10.2000, бюл. № 5/2000 детальніше…
15
СОРБЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ ОЧИСТКИ МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ ВІД БОРУ І СПОСІБ ОЧИСТКИ МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ
Деклараційний патент на винахід | в кошик  | патент не діє
(11) Номер патенту: 34535 A
(21) Номер заявки:  97126492
(22) Дата подання заявки:  31.12.1997
(24) Дата, з якої є чинними права:  15.03.2001
(51) МПК (2006): B01J 20/00C02F 1/28 (2006.01)
(72) Винахідник:  Швець Дмитро Іванович (UA ); Стрєлко Володимир Васильович (UA ); Бєляєв Юрій Дмитрович (UA ); Опенько Надія Михайлівна (UA ); Маметьєва Євгенія Георгіївна (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ-164, 03680 (UA )
Патент опубліковано 15.03.2001, бюл. № 2/2001 детальніше…
16
СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЗМІШАНОГО ОКСИДУ ЦИРКОНІЮ ТА КРЕМНІЮ
Патент на корисну модель | в кошик  | патент не діє
(11) Номер патенту: 37173
(21) Номер заявки:  u200804472
(22) Дата подання заявки:  09.04.2008
(24) Дата, з якої є чинними права:  25.11.2008
(51) МПК: B01J 21/06 (2006.01)
(72) Винахідник:  Брей Володимир Вікторович (UA ); Мележик Олександр Васильович (UA ); Прудіус Світлана Володимирівна (UA ); Бодюл Наталія Сергіївна (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, Не вказано (UA )
Патент опубліковано 25.11.2008, бюл. № 22/2008 детальніше…
17
СОРБЦІЙНО-ФІЛЬТРАЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ВОДНО-СПИРТОВИХ СУМІШЕЙ
Деклараційний патент на винахід | в кошик  | патент не діє
(11) Номер патенту: 42905 A
(21) Номер заявки:  98020908
(22) Дата подання заявки:  20.02.1998
(24) Дата, з якої є чинними права:  15.11.2001
(51) МПК: C12H 1/04 (2006.01), B01D 39/02(2006.01)
(72) Винахідник:  Швець Дмитро Іванович (UA ); Стрєлко Володимир Васильович (UA ); Опенько Надія Михайлівна (UA ); Маметьєва Євгенія Георгіївна (UA ); Бєляєв Юрій Дмитрович (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ-164, 03680 (UA )
Патент опубліковано 15.11.2001, бюл. № 10/2001 детальніше…
18
ФОСФОРОВМІСНИЙ ВУГЛЕЦЕВИЙ КАТІОНООБМІННИК ТА СПОСІБ ЙОГО ОДЕРЖАННЯ
Деклараційний патент на винахід | в кошик  | патент не діє
(11) Номер патенту: 42910 A
(21) Номер заявки:  98031388
(22) Дата подання заявки:  19.03.1998
(24) Дата, з якої є чинними права:  15.11.2001
(51) МПК: C01B 31/08 (2006.01)
(72) Винахідник:  Пузій Олександр Михайлович (UA ); Піддубна Ольга Іванівна (UA ); Картель Микола Тимофійович (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ-164, 03680 (UA )
Патент опубліковано 15.11.2001, бюл. № 10/2001 детальніше…
19
ПРИСТРІЙ ДЛЯ КОНДЕНСАЦІЇ ПИТНОЇ ВОДИ З АТМОСФЕРИ
Деклараційний патент на винахід | в кошик  | патент не діє
(11) Номер патенту: 43807 A
(21) Номер заявки:  99073772
(22) Дата подання заявки:  02.07.1999
(24) Дата, з якої є чинними права:  17.12.2001
(51) МПК (2006): B01D 5/00
(72) Винахідник:  Швець Дмитро Іванович (UA ); Опенько Надія Михайлівна (UA ); Маметьєва Євгенія Георгіївна (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ-164, 03680 (UA )
Патент опубліковано 17.12.2001, бюл. № 11/2001 детальніше…
20
СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ОЦТОВОЇ КИСЛОТИ
Патент на корисну модель | в кошик  | патент діє
(11) Номер патенту: 45526
(21) Номер заявки:  u200906564
(22) Дата подання заявки:  23.06.2009
(24) Дата, з якої є чинними права:  10.11.2009
(51) МПК (2009): C07C 53/00C07C 53/08 (2006.01)
(72) Винахідник:  Брей Володимир Вікторович (UA ); Шаранда Михайло Євстафієвич (UA ); Прудіус Світлана Володимирівна (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул.Генерала Наумова, 13, м.Київ-164, 03164, Україна (UA )
Патент опубліковано 10.11.2009, бюл. № 21/2009
 1  2  3  4  5  ] назад | далі
21
СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ НАНОРОЗМІРНОГО ОДНОРІДНОПОРУВАТОГО ФУНКЦІОНАЛІЗОВАНОГО ВУГІЛЛЯ З КИСЛИМИ ПОВЕРХНЕВИМИ ГРУПАМИ
Патент на корисну модель | в кошик  | дію патента припинено, але може бути поновлено
(11) Номер патенту: 57597
(21) Номер заявки:  u201008308
(22) Дата подання заявки:  05.07.2010
(24) Дата, з якої є чинними права:  10.03.2011
(51) МПК: C01B 31/08 (2006.01), C01B 31/12(2006.01)
(72) Винахідник:  Пузій Олександр Михайлович (UA ); Піддубна Ольга Іванівна (UA ); Рейниш Катерина Анатоліївна (UA ); Циба Микола Миколайович (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ-164, 03164, Україна (UA )
Патент опубліковано 10.03.2011, бюл. № 5/2011 детальніше…
22
СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ТИТАНОСИЛІКАТНОГО ІОНООБМІННИКА
Патент на корисну модель | в кошик  | патент діє
(11) Номер патенту: 66489
(21) Номер заявки:  u201106247
(22) Дата подання заявки:  19.05.2011
(24) Дата, з якої є чинними права:  10.01.2012
(51) МПК (2012.01): B01J 20/00C01B 33/00C01B 37/00C01B 39/00
(72) Винахідник:  Стрелко Володимир Васильович (UA ); Мелешевич Світлана Іванівна (UA ); Каніболоцький Валентин Арсентійович (UA ); Олексієнко Ольга Володимирівна (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ-164, 03164, Україна (UA )
Патент опубліковано 10.01.2012, бюл. № 1/2012 детальніше…
23
СПОСІБ ОЧИЩЕННЯ ПІДЗЕМНОЇ ВОДИ ВІД РОЗЧИНЕНОГО УРАНУ
Патент на корисну модель | в кошик  | патент діє
(11) Номер патенту: 67937
(21) Номер заявки:  u201109779
(22) Дата подання заявки:  08.08.2011
(24) Дата, з якої є чинними права:  12.03.2012
(51) МПК: C02F 3/34 (2006.01), G21F 9/04(2006.01)
(72) Винахідник:  Корнілович Борис Юрійович (UA ); Гвоздяк Петро Ілліч (UA ); Маковецький Олександр Лаврович (UA ); Ковальчук Ірина Андріївна (UA ); Хлопась Ольга Олександрівна (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ-164, 03164 (UA )
Патент опубліковано 12.03.2012, бюл. № 5/2012 детальніше…
24
СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЕТИЛОВИХ ЕСТЕРІВ ЖИРНИХ КИСЛОТ НА ЗМІШАНОМУ МgO-ZrO2ОКСИДІ З ДОБАВКОЮ АМІНІВ
Патент на корисну модель | в кошик  | патент діє
(11) Номер патенту: 76234
(21) Номер заявки:  u201207641
(22) Дата подання заявки:  21.06.2012
(24) Дата, з якої є чинними права:  25.12.2012
(51) МПК (2012.01): C11C 3/00C11C 3/10 (2006.01)
(72) Винахідник:  Брей Володимир Вікторович (UA ); Левицька Світлана Іванівна (UA ); Шістка Дмитро Валентинович (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ-164, 03164 (UA )
Патент опубліковано 25.12.2012, бюл. № 24/2012 детальніше…
25
СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ d-ВАЛЕРОЛАКТОНУ НА ТВЕРДОМУ Cu-ВМІСНОМУ КАТАЛІЗАТОРІ
Патент на корисну модель | в кошик  | патент діє
(11) Номер патенту: 96743
(21) Номер заявки:  u201410420
(22) Дата подання заявки:  23.09.2014
(24) Дата, з якої є чинними права:  10.02.2015
(51) МПК (2015.01): C07D 309/00C07D 309/10 (2006.01), C07D 309/12 (2006.01), C07D 309/30(2006.01)
(72) Винахідник:  Брей Володимир Вікторович (UA ); Варварін Анатолій Михайлович (UA ); Прудіус Світлана Володимирівна (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ, 03164 (UA )
Патент опубліковано 10.02.2015, бюл. № 3/2015 детальніше…
26
СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЕТИЛЛАКТАТУ І МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ ІЗ ВОДНО-ЕТАНОЛЬНИХ РОЗЧИНІВ ДИГІДРОКСІАЦЕТОНУ НА АМФОТЕРНОМУ КАТАЛІЗАТОРІ
Патент на корисну модель | в кошик  | патент діє
(11) Номер патенту: 98566
(21) Номер заявки:  u201413638
(22) Дата подання заявки:  19.12.2014
(24) Дата, з якої є чинними права:  27.04.2015
(51) МПК (2015.01): C07C 51/00C07C 51/48 (2006.01)
(72) Винахідник:  Брей Володимир Вікторович (UA ); Левицька Світлана Іванівна (UA ); Милін Артур Миколайович (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ-164, 03164 (UA )
Патент опубліковано 27.04.2015, бюл. № 8/2015 детальніше…
27
СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ СИЛІКАТІВ ТИТАНУ НА ОСНОВІ ОКСИДУ КРЕМНІЮ РИСОВОЇ ЛУЗГИ І СПОЛУК ТИТАНУ
Патент на корисну модель | в кошик  | патент діє
(11) Номер патенту: 99221
(21) Номер заявки:  u201413117
(22) Дата подання заявки:  08.12.2014
(24) Дата, з якої є чинними права:  25.05.2015
(51) МПК (2015.01): C01B 33/00
(72) Винахідник:  Журавльов Ігор Захарович (UA ); Стрелко Володимир Васильович (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ, 03164 (UA )
Патент опубліковано 25.05.2015, бюл. № 10/2015 детальніше…
28
СПОСІБ ПЕРЕЕТЕРИФІКАЦІЇ СПИРТАМИ ОЛІЙ І/АБО ЖИРІВ БІОЛОГІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ
Патент України (на 20 р.) | в кошик  | патент діє
(11) Номер патенту: 101360
(21) Номер заявки:  a201011513
(22) Дата подання заявки:  28.09.2010
(24) Дата, з якої є чинними права:  25.03.2013
(51) МПК: C11C 3/10 (2006.01)
(72) Винахідник:  Стрелко Володимир Васильович (UA ); Денисович Василь Олексійович (UA ); Федоришин Олександр Сергійович (UA ); Широков Дмитро Олексійович (UA ); Миронюк Таміла Іванівна (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ-164, 03164, Україна (UA )
Патент опубліковано 25.03.2013, бюл. № 6/2013 детальніше…
29
СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ АДСОРБЦІЙНО-БАКТЕРИЦИДНОГО МАТЕРІАЛУ НА ОСНОВІ ОКИСНЕНИХ ВУГЛЕЦЕВИХ СОРБЕНТІВ
Патент на корисну модель | в кошик  | патент діє
(11) Номер патенту: 102138
(21) Номер заявки:  a201412229
(22) Дата подання заявки:  13.11.2014
(24) Дата, з якої є чинними права:  26.10.2015
(51) МПК (2015.01): A61L 15/16 (2006.01), B01J 20/10(2006.01), B01J 20/20 (2006.01), C01B 31/08 (2006.01), A61F 13/00A61K 33/38(2006.01)
(72) Винахідник:  Стрелко Володимир Васильович (UA ); Лапко Володимир Федорович (UA ); Бережна Валентина Володимирівна (UA ); Малєтіна Ірина Ісааківна (UA ); Сич Наталія Володимирівна (UA ); Герасимюк Ірина Петрівна (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ-164, 03164 (UA )
Патент опубліковано 26.10.2015, бюл. № 20/2015 детальніше…
30
СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ВУГЛЕЦЕВОГО АДСОРБЕНТУ ІЗ ЛІГНІНО-ЦЕЛЮЛОЗНОЇ СИРОВИНИ
Патент на корисну модель | в кошик  | патент діє
(11) Номер патенту: 103645
(21) Номер заявки:  u201505969
(22) Дата подання заявки:  17.06.2015
(24) Дата, з якої є чинними права:  25.12.2015
(51) МПК (2015.01): B01J 20/00C01B 31/08 (2006.01), C01B 31/12 (2006.01)
(72) Винахідник:  Сич Наталія Володимирівна (UA ); Трофименко Світлана Іванівна (UA ); Циба Микола Миколайович (UA ); Піддубна Ольга Іванівна (UA ); Пузій Олександр Михайлович (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ-164, 03164 (UA )
Патент опубліковано 25.12.2015, бюл. № 24/2015
 ] назад | далі
31
ЗОЛЬ-ГЕЛЬ СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ СФЕРИЧНО ГРАНУЛЬОВАНОГО ВИСОКОПОРУВАТОГО ЦИРКОНІЙСИЛІКАТУ
Патент на корисну модель | в кошик  | патент діє
(11) Номер патенту: 105999
(21) Номер заявки:  u201510517
(22) Дата подання заявки:  28.10.2015
(24) Дата, з якої є чинними права:  11.04.2016
(51) МПК: B01J 20/02 (2006.01), B01J 20/06(2006.01), B01J 20/30 (2006.01), B01J 39/14 (2006.01), C01B 33/32 (2006.01)
(72) Винахідник:  Яковлєв Валерій Іванович (UA ); Стрелко Володимир Васильович (UA ); Кравченко Микола Володимирович (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ-164, 03164 (UA )
Патент опубліковано 11.04.2016, бюл. № 7/2016 детальніше…
32
СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ МЕЗОПОРУВАТОГО АДСОРБЕНТУ ІЗ МІКРОПОРУВАТОГО ВУГІЛЛЯ (ВАРІАНТИ)
Патент України (на 20 р.) | в кошик  | патент діє
(11) Номер патенту: 108785
(21) Номер заявки:  a201310902
(22) Дата подання заявки:  11.09.2013
(24) Дата, з якої є чинними права:  10.06.2015
(51) МПК: B01J 20/20 (2006.01), B01J 20/30(2006.01), C01B 31/08 (2006.01), C01B 31/10 (2006.01), C01B 31/12 (2006.01)
(72) Винахідник:  Сич Наталія Володимирівна (UA ); Стрелко Володимир Васильович (UA ); Трихліб Володимир Андрійович (UA ); Циба Микола Миколайович (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ-164, 03164 (UA )
Патент опубліковано 10.06.2015, бюл. № 11/2015 детальніше…
33
СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЕТИЛЛАКТАТУ ІЗ ЕТАНОЛЬНОГО РОЗЧИНУ ГЛІЦЕРИНУ НА КАТАЛІЗАТОРІ, ЩО МІСТИТЬ ДІОКСИД ЦЕРІЮ
Патент на корисну модель | в кошик  | патент діє
(11) Номер патенту: 108920
(21) Номер заявки:  u201512479
(22) Дата подання заявки:  17.12.2015
(24) Дата, з якої є чинними права:  10.08.2016
(51) МПК (2016.01): C07C 69/68 (2006.01), C07C 67/08(2006.01), C07C 51/00
(72) Винахідник:  Милін Артур Миколайович (UA ); Левицька Світлана Іванівна (UA ); Брей Володимир Вікторович (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ-164, 03164 (UA )
Патент опубліковано 10.08.2016, бюл. № 15/2016 детальніше…
34
УСТАНОВКА ДЛЯ ПЕРЕЕТЕРИФІКАЦІЇ РОСЛИННИХ ОЛІЙ І/АБО ЖИРІВ БІОЛОГІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ
Патент України (на 20 р.) | в кошик  | патент діє
(11) Номер патенту: 109799
(21) Номер заявки:  a201307732
(22) Дата подання заявки:  18.06.2013
(24) Дата, з якої є чинними права:  12.10.2015
(51) МПК (2015.01): C07C 67/02 (2006.01), C10G 3/00C10L 1/02 (2006.01), C10L 1/06 (2006.01), C10L 1/18 (2006.01), C11C 3/10 (2006.01)
(72) Винахідник:  Денисович Василь Олексійович (UA ); Широков Дмитро Олексійович (UA ); Федоришин Олександр Сергійович (UA ); Бондар Роман Васильович (UA ); Стрелко Володимир Васильович (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ-164, 03164 (UA )
Патент опубліковано 12.10.2015, бюл. № 19/2015 детальніше…
35
СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ МЕЗОПОРУВАТОГО АДСОРБЕНТУ ІЗ МІКРОПОРУВАТОГО ВУГІЛЛЯ
Патент на корисну модель | в кошик  | патент діє
(11) Номер патенту: 112121
(21) Номер заявки:  u201604002
(22) Дата подання заявки:  13.04.2016
(24) Дата, з якої є чинними права:  12.12.2016
(51) МПК: B01J 20/20 (2006.01), B01J 20/30(2006.01), C01B 31/08 (2006.01), C01B 31/12 (2006.01)
(72) Винахідник:  Сич Наталія Володимирівна (UA ); Пузій Олександр Михайлович (UA ); Піддубна Ольга Іванівна (UA ); Котинська Людмила Йосипівна (UA ); Купчик Лідія Андріївна (UA ); Циба Микола Миколайович (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ-164, 03164 (UA )
Патент опубліковано 12.12.2016, бюл. № 23/2016 детальніше…
36
СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЦИРКОНІЙСИЛІКАТНОГО КАТАЛІЗАТОРА КРЕКІНГУ ВАКУУМНОГО ГАЗОЙЛЮ
Патент на корисну модель | в кошик  | патент діє
(11) Номер патенту: 112153
(21) Номер заявки:  u201604724
(22) Дата подання заявки:  28.04.2016
(24) Дата, з якої є чинними права:  12.12.2016
(51) МПК (2016.01): B01J 29/08 (2006.01), B01J 37/00C10G 11/00C10G 11/05 (2006.01)
(72) Винахідник:  Брей Володимир Вікторович (UA ); Прудіус Світлана Володимирівна (UA ); Іньшина Олена Ігорівна (UA ); Хоменко Костянтин Миколайович (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ-164, 03164 (UA )
Патент опубліковано 12.12.2016, бюл. № 23/2016 детальніше…
37
СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ МОДИФІКОВАНОГО КРОХМАЛЮ
Патент на корисну модель | в кошик  | патент діє
(11) Номер патенту: 112258
(21) Номер заявки:  u201605796
(22) Дата подання заявки:  30.05.2016
(24) Дата, з якої є чинними права:  12.12.2016
(51) МПК (2016.01): C08B 30/12 (2006.01), C08B 31/00C08B 31/18 (2006.01)
(72) Винахідник:  Стрелко Володимир Васильович (UA ); Купчик Лідія Андріївна (UA ); Ребенок Євгеній Вікторович (UA ); Котинська Людмила Йосипівна (UA ); Сич Наталія Володимирівна (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ-164, 03164 (UA )
Патент опубліковано 12.12.2016, бюл. № 23/2016 детальніше…
38
МЕХАНОХІМІЧНИЙ СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ НАНОРОЗМІРНИХ СТЕРЖНІВ b-ZnMoO4
Патент на корисну модель | в кошик  | патент діє
(11) Номер патенту: 116067
(21) Номер заявки:  u201610715
(22) Дата подання заявки:  25.10.2016
(24) Дата, з якої є чинними права:  10.05.2017
(51) МПК: C01G 9/02 (2006.01), C01G 39/02(2006.01)
(72) Винахідник:  Сачук Олена Володимирівна (UA ); Зажигалов Валерій Олексійович (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ-164, 03164 (UA )
Патент опубліковано 10.05.2017, бюл. № 9/2017 детальніше…
39
СОНОХІМІЧНИЙ СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ НАНОРОЗМІРНОЇ ФАЗИ a-ZnMoO4
Патент на корисну модель | в кошик  | патент діє
(11) Номер патенту: 117264
(21) Номер заявки:  u201612989
(22) Дата подання заявки:  20.12.2016
(24) Дата, з якої є чинними права:  26.06.2017
(51) МПК (2006): C01G 9/02 (2006.01), C01G 39/02(2006.01), B82B 1/00
(72) Винахідник:  Сачук Олена Володимирівна (UA ); Зажигалов Валерій Олексійович (UA ); Старчевський Володимир Людвікович (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ-164, 03164 (UA )
Патент опубліковано 26.06.2017, бюл. № 12/2017 детальніше…
40
СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ВУГЛЕЦЕВОГО СОРБЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ
Патент на корисну модель | в кошик  | патент діє
(11) Номер патенту: 120501
(21) Номер заявки:  u201703279
(22) Дата подання заявки:  06.04.2017
(24) Дата, з якої є чинними права:  10.11.2017
(51) МПК (2006): C01B 32/00B01J 20/20 (2006.01)
(72) Винахідник:  Котинська Людмила Йосипівна (UA ); Купчик Лідія Андріївна (UA ); Сич Наталія Володимирівна (UA ); Циба Микола Миколайович (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ-164, 03164 (UA )
Патент опубліковано 10.11.2017, бюл. № 21/2017
 назад | далі
41
СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ВАНАДІЙ-ФОСФОРНОГО КАТАЛІЗАТОРА (VPO) ОКИСНЕННЯ Н-ПЕНТАНУ У ФТАЛЕВИЙ АНГІДРИД
Патент на корисну модель | в кошик  | патент діє
(11) Номер патенту: 120930
(21) Номер заявки:  u201705058
(22) Дата подання заявки:  25.05.2017
(24) Дата, з якої є чинними права:  27.11.2017
(51) МПК: B01J 23/22 (2006.01), B01J 27/14(2006.01), C07D 301/03 (2006.01), C07D 307/34 (2006.01)
(72) Винахідник:  Кізюн Олена Валеріївна (UA ); Зажигалов Валерій Олексійович (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ-164, 03164 (UA )
Патент опубліковано 27.11.2017, бюл. № 22/2017 детальніше…
42
СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ НАНЕСЕНОГО ВАНАДІЙ-ФОСФОРНОГО ОКСИДНОГО (VPO) КАТАЛІЗАТОРА ОКИСНЕННЯ Н-БУТАНУ В МАЛЕЇНОВИЙ АНГІДРИД
Патент на корисну модель | в кошик  | патент діє
(11) Номер патенту: 121051
(21) Номер заявки:  u201705692
(22) Дата подання заявки:  09.06.2017
(24) Дата, з якої є чинними права:  27.11.2017
(51) МПК: C07D 307/34 (2006.01), C07D 301/03(2006.01), B01J 27/198 (2006.01), B01J 23/22 (2006.01), B01J 21/08 (2006.01)
(72) Винахідник:  Діюк Олена Адамівна (UA ); Зажигалов Валерій Олексійович (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ-164, 03164 (UA )
Патент опубліковано 27.11.2017, бюл. № 22/2017 детальніше…
43
СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ФТАЛЕВОГО АНГІДРИДУ ОКИСНЕННЯМ Н-ПЕНТАНУ
Патент на корисну модель | в кошик  | патент діє
(11) Номер патенту: 121108
(21) Номер заявки:  u201705917
(22) Дата подання заявки:  14.06.2017
(24) Дата, з якої є чинними права:  27.11.2017
(51) МПК (2006): C07D 307/34 (2006.01), C07D 301/03(2006.01), B01J 23/22 (2006.01), B01J 23/00B01J 31/36 (2006.01), B01J 31/28 (2006.01), B01J 31/00
(72) Винахідник:  Кізюн Олена Валеріївна (UA ); Зажигалов Валерій Олексійович (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ-164, 03164 (UA )
Патент опубліковано 27.11.2017, бюл. № 22/2017 детальніше…
44
СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ОКСИДНОГО ВАНАДІЙ-ФОСФОРНОГО (VPO) КАТАЛІЗАТОРА ОКИСЛЮВАЛЬНОГО ДЕГІДРУВАННЯ ЕТАНУ В ЕТИЛЕН
Патент на корисну модель | в кошик  | патент діє
(11) Номер патенту: 121744
(21) Номер заявки:  u201707149
(22) Дата подання заявки:  07.07.2017
(24) Дата, з якої є чинними права:  11.12.2017
(51) МПК (2006): B01J 23/00B01J 23/22 (2006.01), B01J 27/198 (2006.01), C07C 51/16 (2006.01), C07C 27/10 (2006.01)
(72) Винахідник:  Діюк Олена Адамівна (UA ); Зажигалов Валерій Олексійович (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ-164, 03164 (UA )
Патент опубліковано 11.12.2017, бюл. № 23/2017 детальніше…
45
СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ОКСИДНОГО ВАНАДІЙ-ФОСФОРНОГО (VPO) КАТАЛІЗАТОРА ОКИСНЕННЯ Н-БУТАНУ ПІДВИЩЕНОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ В МАЛЕЇНОВИЙ АНГІДРИД
Патент на корисну модель | в кошик  | патент діє
(11) Номер патенту: 122421
(21) Номер заявки:  u201706403
(22) Дата подання заявки:  23.06.2017
(24) Дата, з якої є чинними права:  10.01.2018
(51) МПК: B01J 21/08 (2006.01), B01J 23/22(2006.01), B01J 27/198 (2006.01), C07D 301/03 (2006.01), C07D 307/34 (2006.01)
(72) Винахідник:  Діюк Олена Адамівна (UA ); Зажигалов Валерій Олексійович (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ-164, 03164 (UA )