Конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників в Інституті

Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України (далі Інститут)
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади

наукового співробітника відділу окислювальних гетерогенно-каталітичних процесів.
Документи для участі у конкурсі приймаються з 10 вересня 2020р. до 12
жовтня 2020 р. відділом кадрів Інституту.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі (далі – кандидати),
подають (особисто або поштою) такі документи:

 1. Кандидати, які не є працівниками Інституту:
  1) письмову заяву на ім’я директора Інституту про участь у конкурсі;
  2) копію документа, що посвідчує особу;
  3) заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
  4) автобіографію;
  5) копію трудової книжки (за наявності);
  6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації,
  присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового
  квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
  7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або
  іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
  8) письмову згоду на обробку персональних даних.
 2. Кандидати, які працюють в Інституті, подають заяву про участь у конкурсі
  та перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних
  (міжнародних) рецензованих фахових виданнях.
  Кандидати за бажанням можуть подавати додаткову інформацію
  стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації, свого
  бачення розвитку наукових досліджень на посаді (характеристики,
  рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

Вимоги до учасників конкурсу.
На заміщення вакантної посади наукового працівника може
претендувати особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії
(кандидата наук), яка має не менше трьох років досвіду, за останні три роки
не менше трьох публікацій та/або патентів.

Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України житлом не
забезпечує.
Останній строк подання заяв та документів для участі в конкурсі

12 жовтня 2020 р.


Контактні дані особи, яка уповноважена для надання роз’яснень щодо
конкурсу: Мелешевич Світлана Іванівна тел.:+38 (044) 594 02 40; електронна
пошта: melesh@ispe.kiev.ua
Адреса прийняття документів: 03164, м. Київ, вул Генерала Наумова,13,
відділ кадрів Інституту, тел. +38 (044) 594 02 43.