Конкурс на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника відділу гетерогенного кислотно-основного каталізу

Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України (далі Інститут) оголошує конкурс на заміщення вакантної посади  старшого наукового співробітника відділу гетерогенного кислотно-основного каталізу.

Документи для участі у конкурсі приймаються з 02 травня 2024р. по 03 червня 2024 р. відділом кадрів Інституту.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі (далі – кандидати), подають (особисто або поштою) такі документи:

  1. Кандидати, які не є працівниками Інституту:
  • письмову заяву на ім’я директора Інституту про участь у конкурсі;
  • копію документа, що посвідчує особу;
  • заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
  • автобіографію;
  • копію трудової книжки (занаявності);
  • копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
  • перелік наукових праць, опублікованих впродовж останніх п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях; патенти на винахід, що пройшли кваліфікаційну експертизу;
  • письмову згоду на обробку персональних даних.
  1. Кандидати, які працюють в Інституті, подають лише заяву про участь у конкурсі.

Кандидати за бажанням можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації, свого бачення розвитку наукових досліджень на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

Вимоги до учасників конкурсу.

На заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника може претендувати доктор наук або доктор філософії (кандидат наук);

Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України житлом не забезпечує.

Останній строк подання заяв та документів для участі в конкурсі – 03 червня 2024 р.

Контактні дані особи, яка уповноважена для надання роз’яснень щодо конкурсу: Мелешевич Світлана Іванівна тел.:+38 (044) 594 02 40; електронна пошта: melesh@ispe.kiev.ua

Адреса прийняття документів: 03164, м. Київ, вул Генерала Наумова,13, відділ кадрів Інституту, тел. +38 (044) 594 02 43.

Адреса веб-сайту Інституту: www.ispe.kiev.ua

Дата офіційної публікації: 02.05.2024р.