Переможець конкурсу на заміщення вакантної посади завідувача відділу сорбції та тонкого неорганічного синтезу

Романова Ірина Вікторівна в 1988 році закінчила хімічний факультет Київського національного університету імені Шевченка по спеціальності «неорганічна хімія».

1988-1990 рр. працювала на посаді інженера на кафедрі неорганічної хімії Київського національного університету імені Шевченка.

З 1990 року. працює в Інституті сорбції та проблем ендоекології НАН України.

У 2000 році захистила кандидатську дисертацію «Комплексні сполуки титану (IV) та цирконію (IV) з ортофосфатною та оксиетилідендифосфоновою кислотами» по спеціальності «неорганічна хімія».

У 2010 році отримала диплом старшого наукового співробітника по спеціальності «фізична хімія».

У 2019 році захистила докторську дисертацію «Фізико-хімічні основи одержання функціональних оксидних матеріалів цитратним методом» по спеціальності «фізична хімія».

З січня 2020 року виконує обов’язки завідувача відділу сорбції та тонкого неорганічного синтезу.

За останні 5 років опубліковано 13 публікацій, в тому числі 6 статей (серед яких дві входять до міжнародних наукометричних баз), 2 патенти України та 5 тез доповідей на міжнародних конференціях.