Лекції з “Фізичної Хімії”

Відповідно до освітньо-наукової програми та навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти ступення доктора філософії в аспірантурі буде прочитано цикл лекцій зі спеціальності 02.00.04 “Фізична хімія”

Лектор член проектної групи д.х.н. Ю.А. Малєтін

Періодичність лекції – 2 рази на тиждень (вівторок та четвер)

Явка аспірантів обов’язкова

Запрошуються співробітники інституту

Список наукових розробок, що були передані до Українського інститут науково-технічної експертизи та інформації (УкрІНТЕІ) для експертизи та відбору до участі в стратегічній сесії «Технології, інновації та бізнес»

Український інститут науково-технічної експертизи та інформації (УкрІНТЕІ) організує проведення Cтратегічної сесії «Технології, інновації та бізнес», яку планується провести з 5 по 9 жовтня 2019р. у п’ятизірковому готелі регіону Кемер, Туреччина.

Детальну інформацію щодо конференції можна знайти за посиланням http://www.uintei.kiev.ua

Список розробок

 • Сорбент для вилучення іонів важких металів і радіонуклідів на основі осаджених на силікагелі метал-заміщених форм фосфатів цирконію.
 • Вдосконалення поруватої структури промислового мікропоруватого вугілля.
 • Модифіковані нанопоруваті вуглецеві матеріали для технологій енергозбереження.
 • Спосіб одержання нанодисперсного титанату барію.
 • Спосіб одержання нанодисперсного молібдату цинку.

ІСПЕ НАН України оголошує набір до аспірантури

Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України оголошує набір до аспірантури на 2020 рік за спеціальністю 102-Хімія, спеціалізація – фізична хімія

Прийом документів – до 10 вересня 2020 р.

Зарахування 1 листопада 2020 р.

Вступні випробуванняспеціальність; іноземна мова; презентація дослідницької програми з наукової спеціальності.

Документи, які подають вступники до аспірантури:
1. Заява на ім’я директора Інституту.
2. Копія диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації).
3. Копія додатка до диплому про вищу освіту.
4. Копія паспорта та ідентифікаційного коду
5. Особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, завірений за місцем роботи (для непрацюючих випускників ВНЗ – відділом кадрів Інституту).
6. Медична довідка про стан здоров’я за формою №086/о.
7. Список опублікованих наукових праць і винаходів, відбитки опублікованих статей/тез (за наявності);
8. Рекомендація Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності).
9. 3 кольорові фотокартки (3х4 см).

Під час подання заяви вступник пред’являє особисто оригінали таких документів:
– паспорт;
– військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
– документ державного зразка про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

За довідками звертайтесь:
Тел. (044) 452-93-29 – учений секретар Інституту Мелешевич Світлана Іванівна
E-mail: melesh@ispe.kiev.ua

Наукова конференція молодих вчених ІСПЕ НАН України

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

Відкриття конференції 18 квітня, 10:30.
Директор Інституту чл.-кор. В.В. Брей
Ранкове засідання
Голова – к.х.н. І.А. Фарбун
 • 10:45
  ВУГЛЕЦЬВМІСНІ КИСЛОТНІ КАТАЛІЗАТОРИ ДЛЯ РЕАКЦІЇ ЕСТЕРИФІКАЦІЇ ТА ПЕРЕЕСТЕРИФІКАЦІЇ
  О.С. Федоришин
 • 11:15
  ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ВОД УРАНОВИДОБУВНИХ РЕГІОНІВ ТА ШЛЯХИ ВИЛУЧЕННЯ НЕОРГАНІЧНИХ ТОКСИКАНТІВ
  О.Є. Бащак
 • 11:45
  СИНТЕЗ І МОДИФІКУВАННЯ НАНОПОРУВАТИХ ВУГЛЕЦЕВИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ КОНДЕНСАТОРІВ ПОДВІЙНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ШАРУ
  О.В. Гоженко

Перерва 12:15 – 14:00

 • 14:00
  СИНТЕЗ, ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА ФОТОКАТАЛІТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ДОПОВАНОГО ДІОКСИДУ ОЛОВА
  М.М. Самсоненко
 • 14:30
  ВЛАСТИВОСТІ Ті-ВМІСНИХ НАНЕСЕНИХ НА НЕРЖАВІЮЧУ СТАЛЬ МАТЕРІАЛІВ
  О.В. Санжак
 • 15:00
  ПОРІВНЯННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ТА ФОТОКАТАЛІТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НАНОКОМПОЗИТІВ С/ТіО2 , S/ТіО2 ТА С/S/ТіО
  М. В. Шаповалова

З тезами конференції можна ознайомитися за посиланням:
Тези конференції

Перелік учасників конкурсу
на заміщення вакантних посад наукових співробітників:

Оголошується конкурс

на заміщення вакантних посад:

 • старшого наукового співробітника відділу окислювальних гетерогенно-каталітичних процесів
 • наукового співробітника відділу окислювальних гетерогенно-каталітичних процесів
 • наукового співробітника відділу гетерогенного кислотно-основного каталізу

Срок конкурсу – місяць з дня оголошення

Інститут житлом не забезпечує

До 100-річчя Національної академії наук України

 

12.12.2018  Урочисті збори, присвячені 100-річчю Національної академії наук України.  

12 грудня 2018 р. о 12 годині в приміщенні конференц-залу Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України відбудуться урочисті збори трудового колективу Інституту, приурочені до 100-річчя національної академії наук України.  На збори запрошено ветеранів Інституту. Плануються вітальні виступи директора та почесного директора Інституту, а також вручення ювілейних грамот кращим співробітникам та ветеранам Інституту.

Відбулась наукова сесія, приурочена до 100-річчя Національної академії наук України.

До 100-річчя Національної академії наук України

22-23.11.2018

Відбулась наукова сесія, приурочена до 100-річчя Національної академії наук України. 

22-23 листопада 2018 р. в приміщенні конференц-залу Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України була проведена наукова сесія, приурочена до 100-річчя національної академії наук України.  На сесії виступили з науковими доповідями  активно працюючі науковці – потенційні доктори наук .

ПРОГРАМА

наукової сесії Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України

приуроченої до 100-річчя Національної Академії наук України

22 листопада 2018р. , четвер

10:30  Відкриття конференції 

Вступне слово директор Інституту чл.-кор. В.В. Брей

Сорбція та вуглецеві матеріали для акумулювання енергії

Головуючий – к.х.н.  С.І. Мелешевич

10:45  Перспективи використання неорганічних та окислених вуглецевих сорбентів для виведення надлишку амоній- і фосфат-іонів з організму людини     к.х.н. зав. Лаб. 1-2 О.І. Закутевський

   11:15  Сорбенти на основі модифікованих глинистих мінералів для видалення  неорганічних токсикантів із забруднених водк.х.н. с.н.с. відділу №12 І.А. Ковальчук

   11:45  Збільшення робочої напруги конденесаторів подвійного електричного шару                                            к.ф.-м.н. с.н.с відділу № 5 С.О. Зелінський

Дискусія

 

23 листопада 2018р., п’ятниця

Каталіз і каталізатори

Головуючий –чл.-кор. НАН України В.О. Зажигалов

10:30  Дослідження промислових порошків та відходів та їх використання в процесах деградації органічних забруднювачів  к.х.н. с.н.с. відділу №3 С.В. Халамейда

11:00 Синтез, фізико-хімічні та фотокаталітичні властивості титанатів та модифікованого діоксиду титану   к.х.н. н.с. відділу №3 Т. О. Халявка

11 -30  Перетворення біоспиртів та глюкози на мідьвмісних каталізаторах                                                                 к.х.н.,  с.н.с. відділу №10 М.Є. Шаранда

12:00 Змішані кислотні оксиди як каталізатори перетворення вуглеводнів

та вуглеводів       к.х.н. с.н.с. відділу №10 С.В. Прудіус

Загальна дискусія …]

 

Відбудеться  захист дисертації МИЛІНА АРТУРА МИКОЛАЙОВИЧА

«09» листопада 2018 р. о 10.00 годині

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.220.01 в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря   НАН України

відбудеться  захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук

м.н.с. відділу №10 «Гетерогенного кислотно-основного каталізу» МИЛІНА АРТУРА МИКОЛАЙОВИЧА  

під назвою «КАТАЛІТИЧНИЙ СИНТЕЗ ЕТИЛЛАКТАТУ І МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ НА ОСНОВІ ГЛІЦЕРИНУ»

   (02.00.13 – нафтохімія та вуглехімія).

Відбудеться захист кандидатської дисертації м.н.с. відділу №3  САЧУК О.В. 

«18» жовтня 2018 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.210.01 відбудеться  захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук м.н.с. відділу №3 «Окислювальних гетерогенно-каталітичних процесів» САЧУК ОЛЕНИ ВОЛОДИМИРІВНИ під назвою “ВПЛИВ МЕХАНОХІМІЧНОЇ ТА УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ОБРОБОК НА ВЛАСТИВОСТІ БІНАРНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ОКСИДІВ   Zn, Ce та Mo”   (02.00.04 – фізична хімія).

Захист буде проведений в Інституті хімії поверхні ім. О.O. Чуйка НАН України за адресою: 03164, Київ, вул. Генерала Наумова, 17.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту хімії поверхні ім. О.O. Чуйка НАН України (03164, Київ, вул. Генерала Наумова, 17).