До 100-річчя Національної академії наук України

 

12.12.2018  Урочисті збори, присвячені 100-річчю Національної академії наук України.  

12 грудня 2018 р. о 12 годині в приміщенні конференц-залу Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України відбудуться урочисті збори трудового колективу Інституту, приурочені до 100-річчя національної академії наук України.  На збори запрошено ветеранів Інституту. Плануються вітальні виступи директора та почесного директора Інституту, а також вручення ювілейних грамот кращим співробітникам та ветеранам Інституту.

Відбулась наукова сесія, приурочена до 100-річчя Національної академії наук України.

До 100-річчя Національної академії наук України

22-23.11.2018

Відбулась наукова сесія, приурочена до 100-річчя Національної академії наук України. 

22-23 листопада 2018 р. в приміщенні конференц-залу Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України була проведена наукова сесія, приурочена до 100-річчя національної академії наук України.  На сесії виступили з науковими доповідями  активно працюючі науковці – потенційні доктори наук .

ПРОГРАМА

наукової сесії Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України

приуроченої до 100-річчя Національної Академії наук України

22 листопада 2018р. , четвер

10:30  Відкриття конференції 

Вступне слово директор Інституту чл.-кор. В.В. Брей

Сорбція та вуглецеві матеріали для акумулювання енергії

Головуючий – к.х.н.  С.І. Мелешевич

10:45  Перспективи використання неорганічних та окислених вуглецевих сорбентів для виведення надлишку амоній- і фосфат-іонів з організму людини     к.х.н. зав. Лаб. 1-2 О.І. Закутевський

   11:15  Сорбенти на основі модифікованих глинистих мінералів для видалення  неорганічних токсикантів із забруднених водк.х.н. с.н.с. відділу №12 І.А. Ковальчук

   11:45  Збільшення робочої напруги конденесаторів подвійного електричного шару                                            к.ф.-м.н. с.н.с відділу № 5 С.О. Зелінський

Дискусія

 

23 листопада 2018р., п’ятниця

Каталіз і каталізатори

Головуючий –чл.-кор. НАН України В.О. Зажигалов

10:30  Дослідження промислових порошків та відходів та їх використання в процесах деградації органічних забруднювачів  к.х.н. с.н.с. відділу №3 С.В. Халамейда

11:00 Синтез, фізико-хімічні та фотокаталітичні властивості титанатів та модифікованого діоксиду титану   к.х.н. н.с. відділу №3 Т. О. Халявка

11 -30  Перетворення біоспиртів та глюкози на мідьвмісних каталізаторах                                                                 к.х.н.,  с.н.с. відділу №10 М.Є. Шаранда

12:00 Змішані кислотні оксиди як каталізатори перетворення вуглеводнів

та вуглеводів       к.х.н. с.н.с. відділу №10 С.В. Прудіус

Загальна дискусія …]

 

Відбудеться  захист дисертації МИЛІНА АРТУРА МИКОЛАЙОВИЧА

«09» листопада 2018 р. о 10.00 годині

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.220.01 в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря   НАН України

відбудеться  захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук

м.н.с. відділу №10 «Гетерогенного кислотно-основного каталізу» МИЛІНА АРТУРА МИКОЛАЙОВИЧА  

під назвою «КАТАЛІТИЧНИЙ СИНТЕЗ ЕТИЛЛАКТАТУ І МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ НА ОСНОВІ ГЛІЦЕРИНУ»

   (02.00.13 – нафтохімія та вуглехімія).

Відбудеться захист кандидатської дисертації м.н.с. відділу №3  САЧУК О.В. 

«18» жовтня 2018 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.210.01 відбудеться  захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук м.н.с. відділу №3 «Окислювальних гетерогенно-каталітичних процесів» САЧУК ОЛЕНИ ВОЛОДИМИРІВНИ під назвою “ВПЛИВ МЕХАНОХІМІЧНОЇ ТА УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ОБРОБОК НА ВЛАСТИВОСТІ БІНАРНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ОКСИДІВ   Zn, Ce та Mo”   (02.00.04 – фізична хімія).

Захист буде проведений в Інституті хімії поверхні ім. О.O. Чуйка НАН України за адресою: 03164, Київ, вул. Генерала Наумова, 17.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту хімії поверхні ім. О.O. Чуйка НАН України (03164, Київ, вул. Генерала Наумова, 17).

16th Polish-Ukrainian Symposium Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and Their Technological Applications

28-31 серпня 2018 р. в Любліні в Університеті ім. Марії Кюрі-Склодовської відбувся 16th Polish-Ukrainian Symposium Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and Their Technological Applications.  http://www.thomascat.info/Symposium.htm

Інститут  сорбції та проблем ендоекології НАН України є одним з організаторів цього Симпозіуму.

Доповіді  на Симпозіумі було представлено за такою тематикою:

і) human health and enviromental protection (здоров’я людини та охорона навколишнього середовища)

іі) ion exchange and chomatography (іонний обмін та хроматографія)

ііі)  theoretical problems of adsorption and colloid chemistry (теоретичні проблеми адсорбції та колоїдної хімії)

 1. iv) adsorption and adsorbents (адсорбція та адсорбенти)
 2. v) catalysis and catalysts ( каталіз та каталізатори)

В опублікованому збірнику тез Симпозіуму  представлено 196 доповідей ( 39 усних та 154 постерних).

З  України були представлені доповіді  з академічних інститутів НАН України:  Інститут сорбції та проблем ендоекології, Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка, Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В.Думанського,  Інститут фізичної хімії ім.Л.В. Писаржевського, Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії та Університетів з Києва, Львова, Одеси, Харкова, Сіверськодонецька, Чернівців, Полтави, Ужгорода, Дніпра ).

  Цьогоріч  на Симпозіумі  Інститутом сорбції та проблем ендоекології було представлено 14 тез доповідей.  Безпосередньо прийняли участь у роботі Симпозіуму 6 співробітників Інституту: д.х.н., чл.- кор. НАН України В.В. Брей, провід.н.с, к.х.н. В.В. Сидорчук, ст.н.с, к.х.н. І.З.Журавльов, ст.н.с, к.х.н.  С.В. Халамейда, ст.н.с., к.х.н. І.А. Ковальчук, м.н.с – О.Бащак.

Представлені усні доповіді:

 • Examples on catalytic conversion of bioalcohols and C6 carbohydrates – Volodymyr Brei
 • Adsorption of inorganic and organic arsenic from aqueous solutions by APTES modified montmorillonite  – Iryna Kovalchuk
 • Synthesis  of Al-pillared  clays modified by nanoscale zero-valent iron for uranium  ion removal – Oleksandra Baschak

 

Постери:

 

 1. Synthesis of Al-pillared  clays modified by nanoscale zero-valent iron for uranium  ion removal – O.E. Baschak, I.A. Kovalchuk, B.Yu. Kornilovych
 2. Examples on catalytic conversion of bioalcohols and C6 carbohydrates – V.V Brei
 3. The influence of mechanochemical treatment on the properties of CeO2MoO3 system – O.A. Diyuk, V.A. Zazhigalov, O.V. Sachuk, O.Yu. Posudievskyy, I.V. Bacherikova, S.M. Shcherbakov, Z. Sawlowicz, A.K. Melnyk
 4. Modification of tin phosphate porous structure using mechanochemical, microwave and hydrothermal treatments – S. Khalameida, V. Sydorchuk, J. Skubiszewska-Ziȩba, B. Charmas
 5. Isomerization of glucose into fructose over MgO-ZrO2 catalyst – S.I. Levytska, V.V. Brei
 6. Acrylic acid synthesis via aldol condensation method using B-P-V-W-Ox catalysts with different supports – R.V. Nebesnyi, Z.G. Pikh, V.V. Sydorchuk, S.V. Khalameida, I.I. Shpyrka, K.V. Zavalii
 7. Conversion of  D-fructose into ethyl lactate over SnO2/Al2O3 catalyst- S.V.Prudius, V.V.Brei
 8. The study of reduction of CeO2-MoO3 systems after ultrasonic and mechanochemical treatment- O.V. Sachuk, V.A. Zazhigalov, N.V. Diyuk, I.V. Bacherikova, L.S. Kuznetsova, S.M. Shcherbakov, M.M. Tsyba
 9. Photocatalytic properties of Cu-containing activated carbons prepared from sulfo-resins – J. Skubiszewska-Ziȩba, K. Kucio, B. Charmas, V. Sydorchuk, S. Khalameida
 10. Physicochemical and photocatalytic properties of mixed perovskites PrCoxFe 1- xO3 – V. Sydorchuk, O. Zakutevskyy, I. Lutsyuk, O. Pekinchak, Ya. Vakhula, L.Vasylechko
 11. Adsorption of inorganic and organic arsenic from aqueous solutions by APTES modified montmorillonite – V.Yu. Tobilko, L.M. Spasonova, I.A. Kovalchuk, B.Yu. Kornilovych, Yu.M.Kholodko
 12. Vapour-phase condensation of ethyl lactate into lactide over SnO2/SiO2 catalyst – A. Varvarin, S. Leviytska, A. Mylin, V. Brei
 13. Titanium silacates precipitated on the rice husk biochar as sorbents for the extractions of cesium and strontium radioisotope ions – I. Zhuravlev, V.V. Strelko
 14. Disposable filter for purification on the contaminated natural water in outdoor conditions –  I. Zhuravlev, V.V. Strelko, V. Trychlib

 

 

 

 

 

Доповідь О.Бащак як молодого вченого відмічена кращою та відзначена нагородою  

 

 

 

 

 

 

 

 

Організаційним комітетом Симпозіуму було прийняте рішення про проведення наступного 17-го Українсько-Польського Симпозіуму в Україні в 2020 або 2021 році.

 

 

ІСПЕ НАН України оголошує набір до аспірантури

Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України оголошує набір до аспірантури на 2018 рік за спеціальністю 102-Хімія, спеціалізація – фізична хімія

Інститут має Ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні (наказ МОН України від 06.07.2018 №1369 – л)

Прийом документів – до 10 вересня 2018 р.

Вступні випробуванняспеціальність; іноземна мова; презентація дослідницької програми з наукової спеціальності.

Документи, які подають вступники до аспірантури:
1. Заява на ім’я директора Інституту.
2. Копія диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації).
3. Копія додатка до диплому про вищу освіту.
4. Копія паспорта та ідентифікаційного коду
5. Особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, завірений за місцем роботи (для непрацюючих випускників ВНЗ – відділом кадрів Інституту).
6. Медична довідка про стан здоров’я за формою №086/о.
7. Список опублікованих наукових праць і винаходів, відбитки опублікованих статей/тез (за наявності);
8. Рекомендація Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності).
9. 3 кольорові фотокартки (3х4 см).

Під час подання заяви вступник предявляє особисто оригінали таких документів:
– паспорт;
– військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
– документ державного зразка про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

За довідками звертайтесь: 
Тел. (044) 452-93-29 – учений секретар Інституту Мелешевич Світлана Іванівна
E-mail: melesh@ispe.kiev.ua

 

Лауреати Всеукраїнського фестивалю науки

Всеукраїнський фестиваль науки пройшов 16-18 травня в м.Києві.

Всеукраїнський фестиваль науки ­ – це масштабний загальнодержавний проект з популяризації науки в суспільстві, засновником якого у 2007 році стала Національна академія наук України. Одним з найважливіших, пріоритетних завдань НАН України є підготовка висококваліфікованих, творчо мислячих молодих фахівців, здатних забезпечити інноваційну спрямованість і сталий розвиток економіки країни, продовжити кращі традиції вітчизняної прикладної та фундаментальної науки.

Наша головна мета – пропаганда науки у суспільстві. Ми намагаємось зробити науку доступною для людей будь-якого віку. Розширюючи масштаби та вдосконалюючи методи проведення фестивалю, ми намагаємось популяризувати наукове знання в суспільстві, сприяти формуванню позитивного ставлення до науки, викликати інтерес та повагу до науки з раннього віку, підвищити престиж професії вченого та викладача в суспільстві.

Головними нашими цінностями є

 • високий професіоналізм, досвід та відданість справі наших вчених;
 • талант та цілеспрямованість української молоді;
 • наша відданість державі та велике бажання працювати для покращення життя людей та прагнення зробити все можливе, щоб Україна зайняла гідне місце у глобальній економіці.

Партнерами НАН України з організації та проведення Всеукраїнського фестивалю науки вже традиційно є Британська Рада, Посольство Французької Республіки в Україні, Посольство Федеративної Республіки Німеччина в Україні, Французький культурний центр, Інститут Франції, Німецька служба академічних обмінів DAAD.

Спільно з іноземними партнерами вперше в Україні було проведено «науковий пікнік», «науковий театр», «парадокс-шоу» та «наукові кафе».

Фестиваль науки – це свято для всіх. Світ знань не має меж, і перемоги вчених були і ще будуть предметом нашої національної гордості. Наука має стати локомотивом, який дасть можливість нашій державі зайняти гідне місце у глобальній економіці та в соціогуманітарній сфері, гарантувати національну безпеку.

 

Поздоровляємо

лауреата Всеукраїнського фестивалю науки

старшого наукового співробітника ІСПЕ Капінуса Євгена Іллїча

з відзнакою, як переможця Конкурсу на краще книжкове видання НАН України

у номінації “Монографічні видання . Хіміко-біологічний напрям”

видане за підготовку книги Є.І.Капінуса

“Energy charge and and electron transfer processes in chemistry”.

Новини з виставки “Зроблено в Києві”

5 червня відбулася виставка-презентація промислової продукції київських виробників за адресою “МВЦ”, пав.№1, Броварський пр-т, 15, Київ, Україна. Організатор: Київська міська державна адміністрація, співорганізатор: Компанія LMT. Участь в виставці взяв участь і ІСПЕ  НАН України.

Керівництво  Президиума НАН України прискіпливо розглядає додатки до постеру адсорбційних технологій “БАРС”, що експонувалися на стенді ІСПЕ НАН України розділу Екологія, захист зовнішнього середовища…….

 

ІСПЕ на ХІІ Всеукраїнському фестивалі науки

На ХІІ Всеукраїнському фестивалі науки, що відбувся 16-18 травня,  головні події якого розвернулися у виставковому залі ИЭС им. Е. О. Патона Інститут був предсталений на виставці наукових досягнень НАН України експозицією по трьом напрямкам: медицина, єкологія та захист довкілля, а також енергетика.

Перелік чинних патентів Інституту

(по матеріалам спеціалізованої БД «Винаходи (корисні моделі) в Україні»)

 

1.СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ СОРБЕНТУ — КОРМОВОЇ ДОБАВКИ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ ВМІСТУ РАДІОНУКЛІДІВ ЦЕЗІЮ В ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА Патент України (на 20 р.)
(11) Номер патенту: 14865
(21) Номер заявки: 96093524
(22) Дата подання заявки: 11.09.1996
(24) Дата, з якої є чинними права: 16.04.2001

(51) МПК (2006): B01J 20/30 (2006.01), B01J 39/00, G21F 9/12 (2006.01)
(72) Винахідник: Стрєлко Володимир Васильович (UA); Марданенко Валентина Карпівна (UA); Яценко Валентина Василівна (UA); Богданов Григорій Олександрович (UA); Патриляк Надія Михайлівна (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 16.04.2001, бюл. № 3/2001

 

2. СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ВИСОКООКТАНОВИХ ВУГЛЕВОДНІВ Патент на корисну модель

(11) Номер патенту: 35731
(21) Номер заявки: u200714113
(22) Дата подання заявки: 17.12.2007
(24) Дата, з якої є чинними права: 10.10.2008

(51) МПК (2006): C07C 2/00
(72) Винахідник: Брей Володимир Вікторович (UA); Кріль Андрій Анатолієвич (UA); Шаранда Михайло Євстафійович (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 10.10.2008, бюл. № 19/2008

 

3. СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЗМІШАНОГО ОКСИДУ ЦИРКОНІЮ ТА КРЕМНІЮ Патент на корисну модель

(11) Номер патенту: 37173
(21) Номер заявки: u200804472
(22) Дата подання заявки: 09.04.2008
(24) Дата, з якої є чинними права: 25.11.2008

(51) МПК: B01J 21/06 (2006.01)
(72) Винахідник: Брей Володимир Вікторович (UA); Мележик Олександр Васильович (UA); Прудіус Світлана Володимирівна (UA); Бодюл Наталія Сергіївна (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 25.11.2008, бюл. № 22/2008

 

4. СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ФЕРОЦІАНІДВМІСНОГО СОРБЕНТУ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДИ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ РОЗЧИНІВ ВІД РАДІОНУКЛІДІВ Патент України (на 20 р.)

(11) Номер патенту: 39755
(21) Номер заявки: 2001020771
(22) Дата подання заявки: 02.02.2001
(24) Дата, з якої є чинними права: 17.01.2005

(51) МПК: B01J 20/30 (2006.01), B01J 20/02 (2006.01), C02F 1/28 (2006.01)
(72) Винахідник: Стрелко Володимир Васильович (UA); Марданенко Валентина Карпівна (UA); Патриляк Надія Михайлівна (UA); Яковлєв Валерій Іванович (UA); Псарьова Тетяна Сергіївна (UA); Закутевський Олег Ігоревич (UA); Шапошнікова Тетяна Олексіївна (UA); Мільграндт Володимир Георгійович (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 17.01.2005, бюл. № 1/2005

 

5. СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ СОРБЕНТУ СФЕРИЧНОЇ ГРАНУЛЯЦІЇ НА ОСНОВІ ФОСФАТУ ТИТАНУ Патент України (на 20 р.)

(11) Номер патенту: 40389
(21) Номер заявки: 2000127601
(22) Дата подання заявки: 27.12.2000
(24) Дата, з якої є чинними права: 15.11.2004

(51) МПК: B01J 20/30 (2006.01), B01J 20/02 (2006.01), C01B 25/37 (2006.01)
(72) Винахідник: Стрелко Володимир Васильович (UA); Яковлєв Валерій Іванович (UA); Зайцева Ганна Олександрівна (UA); Каніболоцький Валентин Арсентійович (UA); Киливник Юрій Миколайович (UA); Лагута Валентин Миколайович (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 15.11.2004, бюл. № 11/2004

 

6.АДСОРБУЮЧИЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ДЕКОРПОРАЦІЇ РАДІОНУКЛІДІВ ТА ІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ З ОРГАНІЗМУ «ПЕКТОПАЛ» Патент України (на 20 р.)

(11) Номер патенту: 42137
(21) Номер заявки: 99031452
(22) Дата подання заявки: 16.03.1999
(24) Дата, з якої є чинними права: 17.11.2003

(51) МПК (2006): A61K 35/02 (2006.01), A61K 31/732 (2006.01), A61K 33/34 (2006.01), A61P 39/00
(72) Винахідник: Стрєлко Володимир Васильович (UA); Марданенко Валентина Карпівна (UA); Хайнаков Сергій Андрійович (UA); Картель Микола Тимофійович (UA); Мільграндт Володимир Георгійович (UA); Александрова Валентина Степанівна (UA); Патриляк Надія Михайлівна (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 17.11.2003, бюл. № 11/2003

 

7. СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ НЕОРГАНІЧНИХ ФОСФАТВМІСНИХ ІОНІТІВ Патент України (на 20 р.)

(11) Номер патенту: 42299
(21) Номер заявки: 2000127588
(22) Дата подання заявки: 27.12.2000
(24) Дата, з якої є чинними права: 17.01.2005

(51) МПК (2006): B01J 39/00, B01J 20/30 (2006.01), C02F 1/42 (2006.01)
(72) Винахідник: Каніболоцький Валентин Арсентійович (UA); Журавльов Ігор Захарович (UA); Стрелко Володимир Васильович (UA); Мелешевич Світлана Іванівна (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 17.01.2005, бюл. № 1/2005

 

8. КОМПОЗИЦІЙНИЙ ЕНТЕРОСОРБЕНТ «КАРБОВЕРМ» ДЛЯ ДЕКОРПОРАЦІЇ РАДІОНУКЛІДІВ І ТОКСИНІВ З ОРГАНІЗМУ ТВАРИН
Патент України (на 20 р.)

(11) Номер патенту: 42992
(21) Номер заявки: 2000106101
(22) Дата подання заявки: 30.10.2000
(24) Дата, з якої є чинними права: 15.10.2004

(51) МПК: B01J 20/04 (2006.01), B01J 20/10 (2006.01), B01J 20/16 (2006.01), B01J 20/20 (2006.01), A61K 33/06 (2006.01), A61K 33/44 (2006.01)
(72) Винахідник: Стрелко Володимир Васильович (UA); Марданенко Валентина Карпівна (UA); Патриляк Надія Михайлівна (UA); Мільграндт Володимир Георгійович (UA); Чижевський Ігор Вікторович (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 15.10.2004, бюл. № 10/2004

 

9. СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ОЦТОВОЇ КИСЛОТИ Патент на корисну модель

(11) Номер патенту: 45526
(21) Номер заявки: u200906564
(22) Дата подання заявки: 23.06.2009
(24) Дата, з якої є чинними права: 10.11.2009

(51) МПК (2009): C07C 53/00, C07C 53/08 (2006.01)
(72) Винахідник: Брей Володимир Вікторович (UA); Шаранда Михайло Євстафієвич (UA); Прудіус Світлана Володимирівна (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 10.11.2009, бюл. № 21/2009

 

10. СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ТИТАНОСИЛІКАТНОГО ІОНООБМІННИКА Патент на корисну модель

(11) Номер патенту: 48457
(21) Номер заявки: u200805920
(22) Дата подання заявки: 07.05.2008
(24) Дата, з якої є чинними права: 25.03.2010

(51) МПК (2009): C01B 33/20 (2006.01), C01B 33/26 (2006.01), C01B 37/00, C01B 39/00
(72) Винахідник: Каленчук Валентина Григорівна (UA); Мелешевич Світлана Іванівна (UA); Каніболоцький Валентин Арсентійович (UA); Стрелко Володимир Васильович (UA); Олексієнко Ольга Володимирівна (UA); Патриляк Надія Михайлівна (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 25.03.2010, бюл. № 6/2010

 

11. СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ НАНОСТРУКТУРОВАНОГО ФУНКЦІОНАЛІЗОВАНОГО ВУГІЛЛЯ Патент на корисну модель

(11) Номер патенту: 51239
(21) Номер заявки: u200913812
(22) Дата подання заявки: 29.12.2009
(24) Дата, з якої є чинними права: 12.07.2010

(51) МПК (2009): C01B 31/00
(72) Винахідник: Пузій Олександр Михайлович (UA); Піддубна Ольга Іванівна (UA); Рейниш Катерина Анатоліївна (UA); Циба Микола Миколайович (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 12.07.2010, бюл. № 13/2010

 

12. СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ НАНОРОЗМІРНОГО ОДНОРІДНОПОРУВАТОГО ФУНКЦІОНАЛІЗОВАНОГО ВУГІЛЛЯ З КИСЛИМИ ПОВЕРХНЕВИМИ ГРУПАМИ Патент на корисну модель

(11) Номер патенту: 57597
(21) Номер заявки: u201008308
(22) Дата подання заявки: 05.07.2010
(24) Дата, з якої є чинними права: 10.03.2011

(51) МПК: C01B 31/08 (2006.01), C01B 31/12 (2006.01)
(72) Винахідник: Пузій Олександр Михайлович (UA); Піддубна Ольга Іванівна (UA); Рейниш Катерина Анатоліївна (UA); Циба Микола Миколайович (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 10.03.2011, бюл. № 5/2011

 

13. СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ТИТАНОСИЛІКАТНОГО ІОНООБМІННИКА Патент на корисну модель

(11) Номер патенту: 66489
(21) Номер заявки: u201106247
(22) Дата подання заявки: 19.05.2011
(24) Дата, з якої є чинними права: 10.01.2012

(51) МПК (2012.01): B01J 20/00, C01B 33/00, C01B 37/00, C01B 39/00
(72) Винахідник: Стрелко Володимир Васильович (UA); Мелешевич Світлана Іванівна (UA); Каніболоцький Валентин Арсентійович (UA); Олексієнко Ольга Володимирівна (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 10.01.2012, бюл. № 1/2012

 

14. СПОСІБ ОЧИЩЕННЯ ПІДЗЕМНОЇ ВОДИ ВІД РОЗЧИНЕНОГО УРАНУ Патент на корисну модель

(11) Номер патенту: 67937
(21) Номер заявки: u201109779
(22) Дата подання заявки: 08.08.2011
(24) Дата, з якої є чинними права: 12.03.2012

(51) МПК: C02F 3/34 (2006.01), G21F 9/04 (2006.01)
(72) Винахідник: Корнілович Борис Юрійович (UA); Гвоздяк Петро Ілліч (UA); Маковецький Олександр Лаврович (UA); Ковальчук Ірина Андріївна (UA); Хлопась Ольга Олександрівна (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 12.03.2012, бюл. № 5/2012

 

15.УСТАНОВКА ДЛЯ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОЇ ОБРОБКИ ВУГЛЕЦЕВМІСНИХ МАТЕРІАЛІВ Патент України (на 20 р.)
(11) Номер патенту: 75936
(21) Номер заявки: 2004020793
(22) Дата подання заявки: 04.02.2004
(24) Дата, з якої є чинними права: 15.06.2006

(51) МПК: C01B 31/10 (2006.01), B01J 20/30 (2006.01)
(72) Винахідник: Картель Микола Тимофійович (UA); Стрелко Володимир Васильович (UA); Денисович Василь Олексійович (UA); Сич Наталія Володимирівна (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 15.06.2006, бюл. № 6/2006

 

16.СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЕТИЛОВИХ ЕСТЕРІВ ЖИРНИХ КИСЛОТ НА ЗМІШАНОМУ МgO-ZrO2 ОКСИДІ З ДОБАВКОЮ АМІНІВ Патент на корисну модель

(11) Номер патенту: 76234
(21) Номер заявки: u201207641
(22) Дата подання заявки: 21.06.2012
(24) Дата, з якої є чинними права: 25.12.2012

(51) МПК (2012.01): C11C 3/00, C11C 3/10 (2006.01)
(72) Винахідник: Брей Володимир Вікторович (UA); Левицька Світлана Іванівна (UA); Шістка Дмитро Валентинович (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 25.12.2012, бюл. № 24/2012

 

17. СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ТИТАНОСИЛІКАТНОГО ІОНООБМІННИКА Патент України (на 20 р.)

(11) Номер патенту: 76786
(21) Номер заявки: 20040503453
(22) Дата подання заявки: 07.05.2004
(24) Дата, з якої є чинними права: 15.09.2006

(51) МПК (2006): C01B 33/20 (2006.01), C01B 33/36 (2006.01), C01G 23/00
(72) Винахідник: Каніболоцький Валентин Арсентійович (UA); Мелешевич Світлана Іванівна (UA); Стрелко Володимир Васильович (UA); Каленчук Валентина Григорівна (UA); Шенк Ніна Іванівна (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 15.09.2006, бюл. № 9/2006

 

18. СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ТИТАНСИЛІКАТНОГО ІОНООБМІННИКА Патент України (на 20 р.)

(11) Номер патенту: 76886
(21) Номер заявки: 20041210609
(22) Дата подання заявки: 23.12.2004
(24) Дата, з якої є чинними права: 15.09.2006

(51) МПК (2006): C01B 33/20 (2006.01), C01B 33/26 (2006.01), C01B 33/36 (2006.01), C01B 37/00, C01B 39/00
(72) Винахідник: Мелешевич Світлана Іванівна (UA); Каленчук Валентина Григорівна (UA); Каніболоцький Валентин Арсентійович (UA); Шенк Ніна Іванівна (UA); Стрелко Володимир Васильович (UA); Псарьова Тетяна Сергіївна (UA); Закутевський Олег Ігоревич (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 15.09.2006, бюл. № 9/2006

 

19. СПОСІБ УТИЛІЗАЦІЇ АКТИВНОГО ВУГІЛЛЯ Патент України (на 20 р.)

(11) Номер патенту: 77564
(21) Номер заявки: a200501457
(22) Дата подання заявки: 17.02.2005
(24) Дата, з якої є чинними права: 15.12.2006

(51) МПК: B01J 20/34 (2006.01), C01B 31/08 (2006.01)
(72) Винахідник: Ставицька Світлана Сафонівна (UA); Стрелко Володимир Васильович (UA); Картель Микола Тимофійович (UA); Петренко Тетяна Петрівна (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 15.12.2006, бюл. № 12/2006

 

20. СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ СОРБУЮЧОЇ ДОБАВКИ З ВІДХОДІВ ПЕРЕРОБКИ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ Патент України (на 20 р.)

(11) Номер патенту: 78108
(21) Номер заявки: a200502862
(22) Дата подання заявки: 29.03.2005
(24) Дата, з якої є чинними права: 15.02.2007

(51) МПК: B01J 20/04 (2006.01), B01J 20/22 (2006.01), B01J 20/32 (2006.01), C02F 1/28 (2006.01), B01J 20/30 (2006.01)
(72) Винахідник: Миронюк Таміла Іванівна (UA); Ніколайчук Аліна Анатоліївна (UA); Картель Микола Тимофійович (UA); Купчик Лідія Андріївна (UA); Стрелко Володимир Васильович (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 15.02.2007, бюл. № 2/2007

 

21. СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ АЕРОСИЛОГЕЛЮ Патент України (на 20 р.)

(11) Номер патенту: 78922
(21) Номер заявки: a200509604
(22) Дата подання заявки: 13.10.2005
(24) Дата, з якої є чинними права: 25.04.2007

(51) МПК: C01B 33/16 (2006.01), C01B 33/158 (2006.01)
(72) Винахідник: Сидорчук Володимир Васильович (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 25.04.2007, бюл. № 5/2007

 

22. ПРЕПАРАТ З ВЛАСТИВОСТЯМИ ГЕРОПРОТЕКТОРА-АНТИОКСИДАНТА Патент України (на 20 р.)

(11) Номер патенту: 79710
(21) Номер заявки: a200603545
(22) Дата подання заявки: 03.04.2006
(24) Дата, з якої є чинними права: 10.07.2007

(51) МПК (2006): C07C 55/10 (2006.01), A61K 36/736 (2006.01), A61P 17/18 (2006.01), A61P 39/06 (2006.01), A61P 43/00
(72) Винахідник: Ніколайчук Аліна Анатоліївна (UA); Денисович Василь Олексійович (UA); Картель Микола Тимофійович (UA); Пострелко Валентин Михайлович (UA); Купчик Лідія Андріївна (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 10.07.2007, бюл. № 10/2007

 

23. АДСОРБЦІЙНИЙ ПРЕПАРАТ «КАРБОКСИКАМ» ТА СПОСІБ ЙОГО ОДЕРЖАННЯ Патент України (на 20 р.)

(11) Номер патенту: 80423
(21) Номер заявки: 20041008781
(22) Дата подання заявки: 27.10.2004
(24) Дата, з якої є чинними права: 25.09.2007

(51) МПК (2006): B01J 20/20 (2006.01), A61K 33/00, A61K 33/44 (2006.01), A61K 36/03 (2006.01), C01B 31/16 (2006.01)
(72) Винахідник: Стрелко Володимир Васильович (UA); Картель Микола Тимофійович (UA); Ставицька Світлана Сафонівна (UA); Петренко Тетяна Петрівна (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 25.09.2007, бюл. № 15/2007

 

24. АДСОРБЦІЙНИЙ ПРЕПАРАТ НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ І ПЕЛОЇДУ ТА СПОСІБ ЙОГО ОДЕРЖАННЯПатент України (на 20 р.)

(11) Номер патенту: 84246
(21) Номер заявки: a200800847
(22) Дата подання заявки: 24.01.2008
(24) Дата, з якої є чинними права: 25.09.2008

(51) МПК (2006): A61K 33/06 (2006.01), A61K 33/34 (2006.01), A61K 33/44 (2006.01), A61K 35/10 (2006.01), B01J 20/20 (2006.01), A61P 1/00, A61P 17/00
(72) Винахідник: Ставицька Світлана Сафонівна (UA); Стрелко Володимир Васильович (UA); Картель Микола Тимофійович (UA); Петренко Тетяна Петрівна (UA); Прокопенко Віталій Анатолійович (UA); Нікіпелова Олена Михайлівна (UA); Вікарчук Валентина Михайлівна (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 25.09.2008, бюл. № 18/2008

 

25. СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ВУГЛЕЦЕВОГО АДСОРБЕНТА З ВІДХОДІВ ПОЛІЕТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТУ Патент України (на 20 р.)

(11) Номер патенту: 84806
(21) Номер заявки: a200706527
(22) Дата подання заявки: 11.06.2007
(24) Дата, з якої є чинними права: 25.11.2008

(51) МПК (2006): B09B 3/00, B01J 20/30 (2006.01), B29B 17/00, C01B 31/08 (2006.01), C01B 31/10 (2006.01), C08J 11/04 (2006.01), C08J 11/10 (2006.01)
(72) Винахідник: Сич Наталія Володимирівна (UA); Картель Микола Тимофійович (UA); Трофименко Світлана Іванівна (UA); Циба Микола Миколайович (UA); Ніколайчук Антоніна Дмитрівна (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 25.11.2008, бюл. № 22/2008

 

26. СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ГІДРОКСИДІВ АБО ОКСИДІВ ПОЛІВАЛЕНТНИХ МЕТАЛІВ Патент України (на 20 р.)

(11) Номер патенту: 85863
(21) Номер заявки: a200608249
(22) Дата подання заявки: 24.07.2006
(24) Дата, з якої є чинними права: 10.03.2009

(51) МПК (2009): B01J 20/06 (2006.01), B01J 20/30 (2006.01), B01J 21/00
(72) Винахідник: Каніболоцький Валентин Арсентійович (UA); Мелешевич Ірина Костянтинівна (UA); Килівник Юрій Миколайович (UA); Яковлєв Валерій Іванович (UA); Стрелко Володимир Васильович (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 10.03.2009, бюл. № 5/2009

 

27. СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ГІДРОКСИДІВ АБО ОКСИДІВ ПОЛІВАЛЕНТНИХ МЕТАЛІВ Патент України (на 20 р.)

(11) Номер патенту: 85881
(21) Номер заявки: a200613224
(22) Дата подання заявки: 14.12.2006
(24) Дата, з якої є чинними права: 10.03.2009

(51) МПК (2009): B01J 20/06 (2006.01), B01J 20/30 (2006.01), B01J 21/00
(72) Винахідник: Чепурна Ірина Костянтинівна (UA); Каніболоцький Валентин Арсентійович (UA); Яковлєв Валерій Іванович (UA); Килівник Юрій Миколайович (UA); Стрелко Володимир Васильович (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 10.03.2009, бюл. № 5/2009 .

 

28. СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ КАТАЛІЗАТОРА Патент України (на 20 р.)

(11) Номер патенту: 86610
(21) Номер заявки: a200608163
(22) Дата подання заявки: 20.07.2006
(24) Дата, з якої є чинними права: 12.05.2009

(51) МПК (2009): B01J 37/00, B01J 37/02 (2006.01), B01J 37/04 (2006.01), B01J 37/08 (2006.01), B01J 21/02 (2006.01), B01J 21/16 (2006.01), B01J 31/02 (2006.01), B01J 23/04 (2006.01), B01J 23/74 (2006.01), B01J 23/78 (2006.01), B01D 53/00
(72) Винахідник: Денисович Василь Олексійович (UA); Мосягин Андрій Володимирович (UA); Картель Микола Тимофійович (UA); Прохоренко Олена Володимирівна (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 12.05.2009, бюл. № 9/2009

 

29. СПОСІБ ПЕРЕЕТЕРИФІКАЦІЇ СПИРТАМИ ОЛІЙ І/АБО ЖИРІВ БІОЛОГІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ Патент України (на 20 р.)

(11) Номер патенту: 101360
(21) Номер заявки: a201011513
(22) Дата подання заявки: 28.09.2010
(24) Дата, з якої є чинними права: 25.03.2013

(51) МПК: C11C 3/10 (2006.01)
(72) Винахідник: Стрелко Володимир Васильович (UA); Денисович Василь Олексійович (UA); Федоришин Олександр Сергійович (UA); Широков Дмитро Олексійович (UA); Миронюк Таміла Іванівна (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 25.03.2013, бюл. № 6/2013