Лауреати Всеукраїнського фестивалю науки

Всеукраїнський фестиваль науки пройшов 16-18 травня в м.Києві.

Всеукраїнський фестиваль науки ­ – це масштабний загальнодержавний проект з популяризації науки в суспільстві, засновником якого у 2007 році стала Національна академія наук України. Одним з найважливіших, пріоритетних завдань НАН України є підготовка висококваліфікованих, творчо мислячих молодих фахівців, здатних забезпечити інноваційну спрямованість і сталий розвиток економіки країни, продовжити кращі традиції вітчизняної прикладної та фундаментальної науки.

Наша головна мета – пропаганда науки у суспільстві. Ми намагаємось зробити науку доступною для людей будь-якого віку. Розширюючи масштаби та вдосконалюючи методи проведення фестивалю, ми намагаємось популяризувати наукове знання в суспільстві, сприяти формуванню позитивного ставлення до науки, викликати інтерес та повагу до науки з раннього віку, підвищити престиж професії вченого та викладача в суспільстві.

Головними нашими цінностями є

 • високий професіоналізм, досвід та відданість справі наших вчених;
 • талант та цілеспрямованість української молоді;
 • наша відданість державі та велике бажання працювати для покращення життя людей та прагнення зробити все можливе, щоб Україна зайняла гідне місце у глобальній економіці.

Партнерами НАН України з організації та проведення Всеукраїнського фестивалю науки вже традиційно є Британська Рада, Посольство Французької Республіки в Україні, Посольство Федеративної Республіки Німеччина в Україні, Французький культурний центр, Інститут Франції, Німецька служба академічних обмінів DAAD.

Спільно з іноземними партнерами вперше в Україні було проведено «науковий пікнік», «науковий театр», «парадокс-шоу» та «наукові кафе».

Фестиваль науки – це свято для всіх. Світ знань не має меж, і перемоги вчених були і ще будуть предметом нашої національної гордості. Наука має стати локомотивом, який дасть можливість нашій державі зайняти гідне місце у глобальній економіці та в соціогуманітарній сфері, гарантувати національну безпеку.

 

Поздоровляємо

лауреата Всеукраїнського фестивалю науки

старшого наукового співробітника ІСПЕ Капінуса Євгена Іллїча

з відзнакою, як переможця Конкурсу на краще книжкове видання НАН України

у номінації “Монографічні видання . Хіміко-біологічний напрям”

видане за підготовку книги Є.І.Капінуса

“Energy charge and and electron transfer processes in chemistry”.

Новини з виставки “Зроблено в Києві”

5 червня відбулася виставка-презентація промислової продукції київських виробників за адресою “МВЦ”, пав.№1, Броварський пр-т, 15, Київ, Україна. Організатор: Київська міська державна адміністрація, співорганізатор: Компанія LMT. Участь в виставці взяв участь і ІСПЕ  НАН України.

Керівництво  Президиума НАН України прискіпливо розглядає додатки до постеру адсорбційних технологій “БАРС”, що експонувалися на стенді ІСПЕ НАН України розділу Екологія, захист зовнішнього середовища…….

 

ІСПЕ на ХІІ Всеукраїнському фестивалі науки

На ХІІ Всеукраїнському фестивалі науки, що відбувся 16-18 травня,  головні події якого розвернулися у виставковому залі ИЭС им. Е. О. Патона Інститут був предсталений на виставці наукових досягнень НАН України експозицією по трьом напрямкам: медицина, єкологія та захист довкілля, а також енергетика.

Перелік чинних патентів Інституту

(по матеріалам спеціалізованої БД «Винаходи (корисні моделі) в Україні»)

 

1.СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ СОРБЕНТУ — КОРМОВОЇ ДОБАВКИ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ ВМІСТУ РАДІОНУКЛІДІВ ЦЕЗІЮ В ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА Патент України (на 20 р.)
(11) Номер патенту: 14865
(21) Номер заявки: 96093524
(22) Дата подання заявки: 11.09.1996
(24) Дата, з якої є чинними права: 16.04.2001

(51) МПК (2006): B01J 20/30 (2006.01), B01J 39/00, G21F 9/12 (2006.01)
(72) Винахідник: Стрєлко Володимир Васильович (UA); Марданенко Валентина Карпівна (UA); Яценко Валентина Василівна (UA); Богданов Григорій Олександрович (UA); Патриляк Надія Михайлівна (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 16.04.2001, бюл. № 3/2001

 

2. СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ВИСОКООКТАНОВИХ ВУГЛЕВОДНІВ Патент на корисну модель

(11) Номер патенту: 35731
(21) Номер заявки: u200714113
(22) Дата подання заявки: 17.12.2007
(24) Дата, з якої є чинними права: 10.10.2008

(51) МПК (2006): C07C 2/00
(72) Винахідник: Брей Володимир Вікторович (UA); Кріль Андрій Анатолієвич (UA); Шаранда Михайло Євстафійович (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 10.10.2008, бюл. № 19/2008

 

3. СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЗМІШАНОГО ОКСИДУ ЦИРКОНІЮ ТА КРЕМНІЮ Патент на корисну модель

(11) Номер патенту: 37173
(21) Номер заявки: u200804472
(22) Дата подання заявки: 09.04.2008
(24) Дата, з якої є чинними права: 25.11.2008

(51) МПК: B01J 21/06 (2006.01)
(72) Винахідник: Брей Володимир Вікторович (UA); Мележик Олександр Васильович (UA); Прудіус Світлана Володимирівна (UA); Бодюл Наталія Сергіївна (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 25.11.2008, бюл. № 22/2008

 

4. СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ФЕРОЦІАНІДВМІСНОГО СОРБЕНТУ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДИ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ РОЗЧИНІВ ВІД РАДІОНУКЛІДІВ Патент України (на 20 р.)

(11) Номер патенту: 39755
(21) Номер заявки: 2001020771
(22) Дата подання заявки: 02.02.2001
(24) Дата, з якої є чинними права: 17.01.2005

(51) МПК: B01J 20/30 (2006.01), B01J 20/02 (2006.01), C02F 1/28 (2006.01)
(72) Винахідник: Стрелко Володимир Васильович (UA); Марданенко Валентина Карпівна (UA); Патриляк Надія Михайлівна (UA); Яковлєв Валерій Іванович (UA); Псарьова Тетяна Сергіївна (UA); Закутевський Олег Ігоревич (UA); Шапошнікова Тетяна Олексіївна (UA); Мільграндт Володимир Георгійович (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 17.01.2005, бюл. № 1/2005

 

5. СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ СОРБЕНТУ СФЕРИЧНОЇ ГРАНУЛЯЦІЇ НА ОСНОВІ ФОСФАТУ ТИТАНУ Патент України (на 20 р.)

(11) Номер патенту: 40389
(21) Номер заявки: 2000127601
(22) Дата подання заявки: 27.12.2000
(24) Дата, з якої є чинними права: 15.11.2004

(51) МПК: B01J 20/30 (2006.01), B01J 20/02 (2006.01), C01B 25/37 (2006.01)
(72) Винахідник: Стрелко Володимир Васильович (UA); Яковлєв Валерій Іванович (UA); Зайцева Ганна Олександрівна (UA); Каніболоцький Валентин Арсентійович (UA); Киливник Юрій Миколайович (UA); Лагута Валентин Миколайович (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 15.11.2004, бюл. № 11/2004

 

6.АДСОРБУЮЧИЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ДЕКОРПОРАЦІЇ РАДІОНУКЛІДІВ ТА ІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ З ОРГАНІЗМУ «ПЕКТОПАЛ» Патент України (на 20 р.)

(11) Номер патенту: 42137
(21) Номер заявки: 99031452
(22) Дата подання заявки: 16.03.1999
(24) Дата, з якої є чинними права: 17.11.2003

(51) МПК (2006): A61K 35/02 (2006.01), A61K 31/732 (2006.01), A61K 33/34 (2006.01), A61P 39/00
(72) Винахідник: Стрєлко Володимир Васильович (UA); Марданенко Валентина Карпівна (UA); Хайнаков Сергій Андрійович (UA); Картель Микола Тимофійович (UA); Мільграндт Володимир Георгійович (UA); Александрова Валентина Степанівна (UA); Патриляк Надія Михайлівна (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 17.11.2003, бюл. № 11/2003

 

7. СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ НЕОРГАНІЧНИХ ФОСФАТВМІСНИХ ІОНІТІВ Патент України (на 20 р.)

(11) Номер патенту: 42299
(21) Номер заявки: 2000127588
(22) Дата подання заявки: 27.12.2000
(24) Дата, з якої є чинними права: 17.01.2005

(51) МПК (2006): B01J 39/00, B01J 20/30 (2006.01), C02F 1/42 (2006.01)
(72) Винахідник: Каніболоцький Валентин Арсентійович (UA); Журавльов Ігор Захарович (UA); Стрелко Володимир Васильович (UA); Мелешевич Світлана Іванівна (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 17.01.2005, бюл. № 1/2005

 

8. КОМПОЗИЦІЙНИЙ ЕНТЕРОСОРБЕНТ «КАРБОВЕРМ» ДЛЯ ДЕКОРПОРАЦІЇ РАДІОНУКЛІДІВ І ТОКСИНІВ З ОРГАНІЗМУ ТВАРИН
Патент України (на 20 р.)

(11) Номер патенту: 42992
(21) Номер заявки: 2000106101
(22) Дата подання заявки: 30.10.2000
(24) Дата, з якої є чинними права: 15.10.2004

(51) МПК: B01J 20/04 (2006.01), B01J 20/10 (2006.01), B01J 20/16 (2006.01), B01J 20/20 (2006.01), A61K 33/06 (2006.01), A61K 33/44 (2006.01)
(72) Винахідник: Стрелко Володимир Васильович (UA); Марданенко Валентина Карпівна (UA); Патриляк Надія Михайлівна (UA); Мільграндт Володимир Георгійович (UA); Чижевський Ігор Вікторович (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 15.10.2004, бюл. № 10/2004

 

9. СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ОЦТОВОЇ КИСЛОТИ Патент на корисну модель

(11) Номер патенту: 45526
(21) Номер заявки: u200906564
(22) Дата подання заявки: 23.06.2009
(24) Дата, з якої є чинними права: 10.11.2009

(51) МПК (2009): C07C 53/00, C07C 53/08 (2006.01)
(72) Винахідник: Брей Володимир Вікторович (UA); Шаранда Михайло Євстафієвич (UA); Прудіус Світлана Володимирівна (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 10.11.2009, бюл. № 21/2009

 

10. СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ТИТАНОСИЛІКАТНОГО ІОНООБМІННИКА Патент на корисну модель

(11) Номер патенту: 48457
(21) Номер заявки: u200805920
(22) Дата подання заявки: 07.05.2008
(24) Дата, з якої є чинними права: 25.03.2010

(51) МПК (2009): C01B 33/20 (2006.01), C01B 33/26 (2006.01), C01B 37/00, C01B 39/00
(72) Винахідник: Каленчук Валентина Григорівна (UA); Мелешевич Світлана Іванівна (UA); Каніболоцький Валентин Арсентійович (UA); Стрелко Володимир Васильович (UA); Олексієнко Ольга Володимирівна (UA); Патриляк Надія Михайлівна (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 25.03.2010, бюл. № 6/2010

 

11. СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ НАНОСТРУКТУРОВАНОГО ФУНКЦІОНАЛІЗОВАНОГО ВУГІЛЛЯ Патент на корисну модель

(11) Номер патенту: 51239
(21) Номер заявки: u200913812
(22) Дата подання заявки: 29.12.2009
(24) Дата, з якої є чинними права: 12.07.2010

(51) МПК (2009): C01B 31/00
(72) Винахідник: Пузій Олександр Михайлович (UA); Піддубна Ольга Іванівна (UA); Рейниш Катерина Анатоліївна (UA); Циба Микола Миколайович (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 12.07.2010, бюл. № 13/2010

 

12. СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ НАНОРОЗМІРНОГО ОДНОРІДНОПОРУВАТОГО ФУНКЦІОНАЛІЗОВАНОГО ВУГІЛЛЯ З КИСЛИМИ ПОВЕРХНЕВИМИ ГРУПАМИ Патент на корисну модель

(11) Номер патенту: 57597
(21) Номер заявки: u201008308
(22) Дата подання заявки: 05.07.2010
(24) Дата, з якої є чинними права: 10.03.2011

(51) МПК: C01B 31/08 (2006.01), C01B 31/12 (2006.01)
(72) Винахідник: Пузій Олександр Михайлович (UA); Піддубна Ольга Іванівна (UA); Рейниш Катерина Анатоліївна (UA); Циба Микола Миколайович (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 10.03.2011, бюл. № 5/2011

 

13. СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ТИТАНОСИЛІКАТНОГО ІОНООБМІННИКА Патент на корисну модель

(11) Номер патенту: 66489
(21) Номер заявки: u201106247
(22) Дата подання заявки: 19.05.2011
(24) Дата, з якої є чинними права: 10.01.2012

(51) МПК (2012.01): B01J 20/00, C01B 33/00, C01B 37/00, C01B 39/00
(72) Винахідник: Стрелко Володимир Васильович (UA); Мелешевич Світлана Іванівна (UA); Каніболоцький Валентин Арсентійович (UA); Олексієнко Ольга Володимирівна (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 10.01.2012, бюл. № 1/2012

 

14. СПОСІБ ОЧИЩЕННЯ ПІДЗЕМНОЇ ВОДИ ВІД РОЗЧИНЕНОГО УРАНУ Патент на корисну модель

(11) Номер патенту: 67937
(21) Номер заявки: u201109779
(22) Дата подання заявки: 08.08.2011
(24) Дата, з якої є чинними права: 12.03.2012

(51) МПК: C02F 3/34 (2006.01), G21F 9/04 (2006.01)
(72) Винахідник: Корнілович Борис Юрійович (UA); Гвоздяк Петро Ілліч (UA); Маковецький Олександр Лаврович (UA); Ковальчук Ірина Андріївна (UA); Хлопась Ольга Олександрівна (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 12.03.2012, бюл. № 5/2012

 

15.УСТАНОВКА ДЛЯ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОЇ ОБРОБКИ ВУГЛЕЦЕВМІСНИХ МАТЕРІАЛІВ Патент України (на 20 р.)
(11) Номер патенту: 75936
(21) Номер заявки: 2004020793
(22) Дата подання заявки: 04.02.2004
(24) Дата, з якої є чинними права: 15.06.2006

(51) МПК: C01B 31/10 (2006.01), B01J 20/30 (2006.01)
(72) Винахідник: Картель Микола Тимофійович (UA); Стрелко Володимир Васильович (UA); Денисович Василь Олексійович (UA); Сич Наталія Володимирівна (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 15.06.2006, бюл. № 6/2006

 

16.СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЕТИЛОВИХ ЕСТЕРІВ ЖИРНИХ КИСЛОТ НА ЗМІШАНОМУ МgO-ZrO2 ОКСИДІ З ДОБАВКОЮ АМІНІВ Патент на корисну модель

(11) Номер патенту: 76234
(21) Номер заявки: u201207641
(22) Дата подання заявки: 21.06.2012
(24) Дата, з якої є чинними права: 25.12.2012

(51) МПК (2012.01): C11C 3/00, C11C 3/10 (2006.01)
(72) Винахідник: Брей Володимир Вікторович (UA); Левицька Світлана Іванівна (UA); Шістка Дмитро Валентинович (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 25.12.2012, бюл. № 24/2012

 

17. СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ТИТАНОСИЛІКАТНОГО ІОНООБМІННИКА Патент України (на 20 р.)

(11) Номер патенту: 76786
(21) Номер заявки: 20040503453
(22) Дата подання заявки: 07.05.2004
(24) Дата, з якої є чинними права: 15.09.2006

(51) МПК (2006): C01B 33/20 (2006.01), C01B 33/36 (2006.01), C01G 23/00
(72) Винахідник: Каніболоцький Валентин Арсентійович (UA); Мелешевич Світлана Іванівна (UA); Стрелко Володимир Васильович (UA); Каленчук Валентина Григорівна (UA); Шенк Ніна Іванівна (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 15.09.2006, бюл. № 9/2006

 

18. СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ТИТАНСИЛІКАТНОГО ІОНООБМІННИКА Патент України (на 20 р.)

(11) Номер патенту: 76886
(21) Номер заявки: 20041210609
(22) Дата подання заявки: 23.12.2004
(24) Дата, з якої є чинними права: 15.09.2006

(51) МПК (2006): C01B 33/20 (2006.01), C01B 33/26 (2006.01), C01B 33/36 (2006.01), C01B 37/00, C01B 39/00
(72) Винахідник: Мелешевич Світлана Іванівна (UA); Каленчук Валентина Григорівна (UA); Каніболоцький Валентин Арсентійович (UA); Шенк Ніна Іванівна (UA); Стрелко Володимир Васильович (UA); Псарьова Тетяна Сергіївна (UA); Закутевський Олег Ігоревич (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 15.09.2006, бюл. № 9/2006

 

19. СПОСІБ УТИЛІЗАЦІЇ АКТИВНОГО ВУГІЛЛЯ Патент України (на 20 р.)

(11) Номер патенту: 77564
(21) Номер заявки: a200501457
(22) Дата подання заявки: 17.02.2005
(24) Дата, з якої є чинними права: 15.12.2006

(51) МПК: B01J 20/34 (2006.01), C01B 31/08 (2006.01)
(72) Винахідник: Ставицька Світлана Сафонівна (UA); Стрелко Володимир Васильович (UA); Картель Микола Тимофійович (UA); Петренко Тетяна Петрівна (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 15.12.2006, бюл. № 12/2006

 

20. СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ СОРБУЮЧОЇ ДОБАВКИ З ВІДХОДІВ ПЕРЕРОБКИ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ Патент України (на 20 р.)

(11) Номер патенту: 78108
(21) Номер заявки: a200502862
(22) Дата подання заявки: 29.03.2005
(24) Дата, з якої є чинними права: 15.02.2007

(51) МПК: B01J 20/04 (2006.01), B01J 20/22 (2006.01), B01J 20/32 (2006.01), C02F 1/28 (2006.01), B01J 20/30 (2006.01)
(72) Винахідник: Миронюк Таміла Іванівна (UA); Ніколайчук Аліна Анатоліївна (UA); Картель Микола Тимофійович (UA); Купчик Лідія Андріївна (UA); Стрелко Володимир Васильович (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 15.02.2007, бюл. № 2/2007

 

21. СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ АЕРОСИЛОГЕЛЮ Патент України (на 20 р.)

(11) Номер патенту: 78922
(21) Номер заявки: a200509604
(22) Дата подання заявки: 13.10.2005
(24) Дата, з якої є чинними права: 25.04.2007

(51) МПК: C01B 33/16 (2006.01), C01B 33/158 (2006.01)
(72) Винахідник: Сидорчук Володимир Васильович (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 25.04.2007, бюл. № 5/2007

 

22. ПРЕПАРАТ З ВЛАСТИВОСТЯМИ ГЕРОПРОТЕКТОРА-АНТИОКСИДАНТА Патент України (на 20 р.)

(11) Номер патенту: 79710
(21) Номер заявки: a200603545
(22) Дата подання заявки: 03.04.2006
(24) Дата, з якої є чинними права: 10.07.2007

(51) МПК (2006): C07C 55/10 (2006.01), A61K 36/736 (2006.01), A61P 17/18 (2006.01), A61P 39/06 (2006.01), A61P 43/00
(72) Винахідник: Ніколайчук Аліна Анатоліївна (UA); Денисович Василь Олексійович (UA); Картель Микола Тимофійович (UA); Пострелко Валентин Михайлович (UA); Купчик Лідія Андріївна (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 10.07.2007, бюл. № 10/2007

 

23. АДСОРБЦІЙНИЙ ПРЕПАРАТ «КАРБОКСИКАМ» ТА СПОСІБ ЙОГО ОДЕРЖАННЯ Патент України (на 20 р.)

(11) Номер патенту: 80423
(21) Номер заявки: 20041008781
(22) Дата подання заявки: 27.10.2004
(24) Дата, з якої є чинними права: 25.09.2007

(51) МПК (2006): B01J 20/20 (2006.01), A61K 33/00, A61K 33/44 (2006.01), A61K 36/03 (2006.01), C01B 31/16 (2006.01)
(72) Винахідник: Стрелко Володимир Васильович (UA); Картель Микола Тимофійович (UA); Ставицька Світлана Сафонівна (UA); Петренко Тетяна Петрівна (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 25.09.2007, бюл. № 15/2007

 

24. АДСОРБЦІЙНИЙ ПРЕПАРАТ НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ І ПЕЛОЇДУ ТА СПОСІБ ЙОГО ОДЕРЖАННЯПатент України (на 20 р.)

(11) Номер патенту: 84246
(21) Номер заявки: a200800847
(22) Дата подання заявки: 24.01.2008
(24) Дата, з якої є чинними права: 25.09.2008

(51) МПК (2006): A61K 33/06 (2006.01), A61K 33/34 (2006.01), A61K 33/44 (2006.01), A61K 35/10 (2006.01), B01J 20/20 (2006.01), A61P 1/00, A61P 17/00
(72) Винахідник: Ставицька Світлана Сафонівна (UA); Стрелко Володимир Васильович (UA); Картель Микола Тимофійович (UA); Петренко Тетяна Петрівна (UA); Прокопенко Віталій Анатолійович (UA); Нікіпелова Олена Михайлівна (UA); Вікарчук Валентина Михайлівна (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 25.09.2008, бюл. № 18/2008

 

25. СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ВУГЛЕЦЕВОГО АДСОРБЕНТА З ВІДХОДІВ ПОЛІЕТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТУ Патент України (на 20 р.)

(11) Номер патенту: 84806
(21) Номер заявки: a200706527
(22) Дата подання заявки: 11.06.2007
(24) Дата, з якої є чинними права: 25.11.2008

(51) МПК (2006): B09B 3/00, B01J 20/30 (2006.01), B29B 17/00, C01B 31/08 (2006.01), C01B 31/10 (2006.01), C08J 11/04 (2006.01), C08J 11/10 (2006.01)
(72) Винахідник: Сич Наталія Володимирівна (UA); Картель Микола Тимофійович (UA); Трофименко Світлана Іванівна (UA); Циба Микола Миколайович (UA); Ніколайчук Антоніна Дмитрівна (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 25.11.2008, бюл. № 22/2008

 

26. СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ГІДРОКСИДІВ АБО ОКСИДІВ ПОЛІВАЛЕНТНИХ МЕТАЛІВ Патент України (на 20 р.)

(11) Номер патенту: 85863
(21) Номер заявки: a200608249
(22) Дата подання заявки: 24.07.2006
(24) Дата, з якої є чинними права: 10.03.2009

(51) МПК (2009): B01J 20/06 (2006.01), B01J 20/30 (2006.01), B01J 21/00
(72) Винахідник: Каніболоцький Валентин Арсентійович (UA); Мелешевич Ірина Костянтинівна (UA); Килівник Юрій Миколайович (UA); Яковлєв Валерій Іванович (UA); Стрелко Володимир Васильович (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 10.03.2009, бюл. № 5/2009

 

27. СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ГІДРОКСИДІВ АБО ОКСИДІВ ПОЛІВАЛЕНТНИХ МЕТАЛІВ Патент України (на 20 р.)

(11) Номер патенту: 85881
(21) Номер заявки: a200613224
(22) Дата подання заявки: 14.12.2006
(24) Дата, з якої є чинними права: 10.03.2009

(51) МПК (2009): B01J 20/06 (2006.01), B01J 20/30 (2006.01), B01J 21/00
(72) Винахідник: Чепурна Ірина Костянтинівна (UA); Каніболоцький Валентин Арсентійович (UA); Яковлєв Валерій Іванович (UA); Килівник Юрій Миколайович (UA); Стрелко Володимир Васильович (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 10.03.2009, бюл. № 5/2009 .

 

28. СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ КАТАЛІЗАТОРА Патент України (на 20 р.)

(11) Номер патенту: 86610
(21) Номер заявки: a200608163
(22) Дата подання заявки: 20.07.2006
(24) Дата, з якої є чинними права: 12.05.2009

(51) МПК (2009): B01J 37/00, B01J 37/02 (2006.01), B01J 37/04 (2006.01), B01J 37/08 (2006.01), B01J 21/02 (2006.01), B01J 21/16 (2006.01), B01J 31/02 (2006.01), B01J 23/04 (2006.01), B01J 23/74 (2006.01), B01J 23/78 (2006.01), B01D 53/00
(72) Винахідник: Денисович Василь Олексійович (UA); Мосягин Андрій Володимирович (UA); Картель Микола Тимофійович (UA); Прохоренко Олена Володимирівна (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 12.05.2009, бюл. № 9/2009

 

29. СПОСІБ ПЕРЕЕТЕРИФІКАЦІЇ СПИРТАМИ ОЛІЙ І/АБО ЖИРІВ БІОЛОГІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ Патент України (на 20 р.)

(11) Номер патенту: 101360
(21) Номер заявки: a201011513
(22) Дата подання заявки: 28.09.2010
(24) Дата, з якої є чинними права: 25.03.2013

(51) МПК: C11C 3/10 (2006.01)
(72) Винахідник: Стрелко Володимир Васильович (UA); Денисович Василь Олексійович (UA); Федоришин Олександр Сергійович (UA); Широков Дмитро Олексійович (UA); Миронюк Таміла Іванівна (UA)
(73) Власник: ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ (UA)

Патент опубліковано 25.03.2013, бюл. № 6/2013

Перелік всіх патентів Інституту

(по матеріалам спеціалізованої БД «Винаходи (корисні моделі) в Україні»).

 

1
СПОСІБ ІММОБІЛІЗАЦІЇ HА ВУГЛЕЦЕВМІСНИЙ HОСІЙ АМІНОВМІСНИХ БІОЛОГІЧHО АКТИВHИХ СПОЛУК
Патент України (на 20 р.) | в кошик  | патент не діє
(11) Номер патенту: 10481
(21) Номер заявки:  93101013
(22) Дата подання заявки:  16.04.1993
(24) Дата, з якої є чинними права:  12.11.1999
(51) МПК (2006): C12N 11/00
(72) Винахідник:  Коваль Нінель Михайлівна (UA ); Бакалінська Ольга Миколаївна (UA ); Картель Микола Тимофійович (UA ); Стрєлко Володимир Васильович (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ-164, 03680 (UA )
Патент опубліковано 12.11.1999, бюл. № 7/1999 детальніше…
2
СПОСІБ ІММОБІЛІЗАЦІЇ HА ВУГЛЕЦЕВМІСНИЙ HОСІЙ АМІНОВМІСНИХ БІОЛОГІЧHО АКТИВHИХ СПОЛУК
Патент України на винахід (5 р.) (виданий без проведення експертизи по суті) | в кошик  | патент не діє
(11) Номер патенту: 10481 A
(21) Номер заявки:  93101013
(22) Дата подання заявки:  16.04.1993
(24) Дата, з якої є чинними права:  25.12.1996
(51) МПК (2006): C12N 11/00
(72) Винахідник:  Коваль Нінель Михайлівна (UA ); Бакалінська Ольга Миколаївна (UA ); Картель Микола Тимофійович (UA ); Стрєлко Володимир Васильович (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ-164, 03680 (UA )
Патент опубліковано 25.12.1996, бюл. № 4/1996 детальніше…
3
ВУГЛЕЦЕВОМІHЕРАЛЬHИЙ ГРАHУЛЬОВАHИЙ СОРБЕHТ І СПОСІБ ЙОГО ОДЕРЖАHHЯ
Патент України на винахід (5 р.) (виданий без проведення експертизи по суті) | в кошик  | патент не діє
(11) Номер патенту: 14677 A
(21) Номер заявки:  95042112
(22) Дата подання заявки:  27.04.1995
(24) Дата, з якої є чинними права:  20.01.1997
(51) МПК: C01B 31/08 (2006.01), B01J 20/02(2006.01), B01J 20/12 (2006.01), B01J 20/20 (2006.01)
(72) Винахідник:  Стрєлко Володимир Васильович (UA ); Глушаченко Ольга Олександрівна (UA ); Опенько Надія Михайлівна (UA ); Бєляєв Юрій Дмитрович (UA ); Швець Дмитро Іванович (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ-164, 03680 (UA )
Попередньо опубліковано шляхом викладки 20.01.1997
Патент опубліковано 25.04.1997, бюл. № 0/1997
детальніше…
4
СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ СОРБЕНТУ – КОРМОВОЇ ДОБАВКИ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ ВМІСТУ РАДІОНУКЛІДІВ ЦЕЗІЮ В ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА
Патент України (на 20 р.) | в кошик  | патент не діє
(11) Номер патенту: 14865
(21) Номер заявки:  96093524
(22) Дата подання заявки:  11.09.1996
(24) Дата, з якої є чинними права:  16.04.2001
(51) МПК (2006): B01J 20/30 (2006.01), B01J 39/00G21F 9/12 (2006.01)
(72) Винахідник:  Стрєлко Володимир Васильович (UA ); Марданенко Валентина Карпівна (UA ); Яценко Валентина Василівна (UA ); Богданов Григорій Олександрович (UA ); Патриляк Надія Михайлівна (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ, 03164 (UA )
Патент опубліковано 16.04.2001, бюл. № 3/2001 детальніше…
5
СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ СОРБЕНТУ – КОРМОВОЇ ДОБАВКИ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ ВМІСТУ РАДІОНУКЛІДІВ ЦЕЗІЮ В ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА
Патент України на винахід (5 р.) (виданий без проведення експертизи по суті) | в кошик  | патент не діє
(11) Номер патенту: 14865 A
(21) Номер заявки:  96093524
(22) Дата подання заявки:  11.09.1996
(24) Дата, з якої є чинними права:  18.02.1997
(51) МПК (2006): B01J 39/00B01J 20/30 (2006.01), G21F 9/12 (2006.01)
(72) Винахідник:  Стрєлко Володимир Васильович (UA ); Марданенко Валентина Карпівна (UA ); Яценко Валентина Василівна (UA ); Богданов Григорій Олександрович (UA ); Патриляк Надія Михайлівна (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ, 03164 (UA )
Попередньо опубліковано шляхом викладки 18.02.1997
Патент опубліковано 30.06.1997, бюл. № 0/1997
детальніше…
6
СПОСІБ ВИЛУЧЕHHЯ ОРГАHІЧHИХ ДОМІШОК З ВІДХОДІВ ПЕРЕРОБКИ КАМ’ЯHОГО ВУГІЛЛЯ
Патент України на винахід (5 р.) (виданий без проведення експертизи по суті) | в кошик  | патент не діє
(11) Номер патенту: 15000 A
(21) Номер заявки:  95114849
(22) Дата подання заявки:  13.11.1995
(24) Дата, з якої є чинними права:  04.03.1997
(51) МПК (2006): B03B 7/00
(72) Винахідник:  Стрєлко Володимир Васильович (UA ); Глушаченко Ольга Олександрівна (UA ); Опенько Надія Михайлівна (UA ); Бєляєв Юрій Дмитрович (UA ); Швець Дмитро Іванович (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ-164, 03680 (UA )
Попередньо опубліковано шляхом викладки 04.03.1997
Патент опубліковано 30.06.1997, бюл. № 0/1997
детальніше…
7
БАКТЕРИЦИДHИЙ СОРБЦІЙHИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДИ ВІД ХОЛЕРHОГО ВІБРІОHА І СПОСІБ ЙОГО ОДЕРЖАHHЯ
Патент України на винахід (5 р.) (виданий без проведення експертизи по суті) | в кошик  | патент не діє
(11) Номер патенту: 17528 A
(21) Номер заявки:  96083087
(22) Дата подання заявки:  01.08.1996
(24) Дата, з якої є чинними права:  06.05.1997
(51) МПК: C01B 31/08 (2006.01), C01G 3/04(2006.01), A61K 33/44 (2006.01), C01G 3/10 (2006.01), B01J 20/20 (2006.01), B01J 20/30 (2006.01), B01J 20/32(2006.01)
(72) Винахідник:  Стрєлко Володимир Васильович (UA ); Опенько Надія Михайлівна (UA ); Глушаченко Ольга Олександрівна (UA ); Денисова Тетяна Іванівна (UA ); Лисенко Зінаіда Антоновна (UA ); Ралко Надія Михайлівна (UA ); Швець Дмитро Іванович (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ-164, 03680 (UA )
Попередньо опубліковано шляхом викладки 06.05.1997
Патент опубліковано 31.10.1997, бюл. № 0/1997
детальніше…
8
АДСОРБУЮЧИЙ ПРЕПАРАТ “УЛЬТРАСОРБ” ДЛЯ ВИЛУЧЕHHЯ РАДІОHУКЛІДІВ З ОРГАHІЗМУ
Патент України на винахід (5 р.) (виданий без проведення експертизи по суті) | в кошик  | патент не діє
(11) Номер патенту: 20718 A
(21) Номер заявки:  96124929
(22) Дата подання заявки:  27.12.1996
(24) Дата, з якої є чинними права:  07.10.1997
(51) МПК (2006): A61K 33/06 (2006.01), A61K 33/34(2006.01), A61K 33/30 (2006.01), A61P 43/00B01J 20/12 (2006.01), B01J 20/20 (2006.01), B01J 20/04 (2006.01)
(72) Винахідник:  Стрєлко Володимир Васильович (UA ); Картель Микола Тимофійович (UA ); Ставицька Світлана Сафонівна (UA ); Петренко Тетяна Петрівна (UA ); Герасименко Наталія Володимирівна (UA ); Давидов Валентин Іванович (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ-164, 03680 (UA )
Попередньо опубліковано шляхом викладки 07.10.1997
Патент опубліковано 27.02.1998, бюл. № 1/1998
детальніше…
9
СПОСІБ ОЧИЩЕHHЯ ГРУHТУ ВІД РАДІОHУКЛІДІВ
Патент України на винахід (5 р.) (виданий без проведення експертизи по суті) | в кошик  | патент не діє
(11) Номер патенту: 20782 A
(21) Номер заявки:  95125543
(22) Дата подання заявки:  29.12.1995
(24) Дата, з якої є чинними права:  07.10.1997
(51) МПК: G21F 9/34 (2006.01)
(72) Винахідник:  Стрєлко Володимир Васильович (UA ); Швець Дмитро Іванович (UA ); Глушаченко Ольга Олександрівна (UA ); Марданенко Валентина Карпівна (UA ); Опенько Надія Михайлівна (UA ); Романов Леонід Максимович (UA ); Гродзінський Дмитро Михайлович (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ-164, 03680 (UA )
Попередньо опубліковано шляхом викладки 07.10.1997
Патент опубліковано 27.02.1998, бюл. № 1/1998
детальніше…
10
ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОЧИЩЕHHЯ БІОЛОГІЧHИХ РІДИH
Патент України на винахід (5 р.) (виданий без проведення експертизи по суті) | в кошик  | патент не діє
(11) Номер патенту: 21372 A
(21) Номер заявки:  94117683
(22) Дата подання заявки:  22.11.1994
(24) Дата, з якої є чинними права:  02.12.1997
(51) МПК (2006): A61M 1/00
(72) Винахідник:  Ткачук Зоя Олексіївна (UA ); Швець Дмитро Іванович (UA ); Стрєлко Володимир Васильович (UA ); Марданенко Валерій Віталійович (UA ); Межирова Інна Матвіївна (UA ); Георгіянц Мерине Акопівна (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ-164, 03680 (UA )
Попередньо опубліковано шляхом викладки 02.12.1997
Патент опубліковано 30.04.1998, бюл. № 2/1998
детальніше…
[  1  2  3  4  5  ] назад | далі
11
СПОСІБ ОДЕРЖАHHЯ КРЕМHІЙОРГАHІЧHОГО АДСОРБЕHТУ
Патент України на винахід (5 р.) (виданий без проведення експертизи по суті) | в кошик  | патент не діє
(11) Номер патенту: 23325 A
(21) Номер заявки:  96041321
(22) Дата подання заявки:  04.04.1996
(24) Дата, з якої є чинними права:  31.08.1998
(51) МПК (2006): C01B 33/155 (2006.01), B01J 20/00
(72) Винахідник:  Стрєлко Володимир Васильович (UA ); Денисова Тетяна Іванівна (UA ); Мелешевич Світлана Іванівна (UA ); Швець Дмитро Іванович (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ-164, 03680 (UA )
Патент опубліковано 31.08.1998, бюл. № 4/1998 детальніше…
12
ВУГЛЕЦЕВОПОЛІМЕРHИЙ КОМПОЗИЦІЙHИЙ СОРБЦІЙHИЙ МАТЕРІАЛ ТА СПОСІБ ЙОГО ОТРИМАHHЯ
Патент України на винахід (5 р.) (виданий без проведення експертизи по суті) | в кошик  | патент не діє
(11) Номер патенту: 25473 A
(21) Номер заявки:  97115638
(22) Дата подання заявки:  25.11.1997
(24) Дата, з якої є чинними права:  30.10.1998
(51) МПК (2006): C08L 75/00B01J 20/22 (2006.01), B01J 20/20 (2006.01), B01J 20/30 (2006.01)
(72) Винахідник:  Марушко Сергій Зенонович (UA ); Картель Микола Тимофійович (UA ); Савельєв Юрій Васильович (UA ); Кузнєцов Сергій Вікторович (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ-164, 03680 (UA )
Попередньо опубліковано шляхом викладки 30.10.1998
Патент опубліковано 25.12.1998, бюл. № 6/1998
детальніше…
13
СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ОКИСЛЕНОГО ВУГІЛЛЯ
Деклараційний патент на винахід | в кошик  | патент не діє
(11) Номер патенту: 28505 A
(21) Номер заявки:  97052464
(22) Дата подання заявки:  28.05.1997
(24) Дата, з якої є чинними права:  16.10.2000
(51) МПК: C01B 31/10 (2006.01), C01B 31/02(2006.01), C01B 31/08 (2006.01)
(72) Винахідник:  Картель Микола Тимофійович (UA ); Ставицька Світлана Сафонівна (UA ); Петренко Тетяна Петрівна (UA ); Стрєлко Володимир Васильович (UA ); Герасименко Наталія Володимирівна (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ-164, 03680 (UA )
Патент опубліковано 16.10.2000, бюл. № 5/2000 детальніше…
14
ПОРТАТИВНИЙ ВОДООЧИЩУВАЧ
Деклараційний патент на винахід | в кошик  | патент не діє
(11) Номер патенту: 28722 A
(21) Номер заявки:  97094467
(22) Дата подання заявки:  20.02.1998
(24) Дата, з якої є чинними права:  16.10.2000
(51) МПК (2006): C02F 1/18 (2006.01), B01D 29/00
(72) Винахідник:  Швець Дмитро Іванович (UA ); Стрєлко Володимир Васильович (UA ); Опенько Надія Михайлівна (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ-164, 03680 (UA )
Патент опубліковано 16.10.2000, бюл. № 5/2000 детальніше…
15
СОРБЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ ОЧИСТКИ МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ ВІД БОРУ І СПОСІБ ОЧИСТКИ МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ
Деклараційний патент на винахід | в кошик  | патент не діє
(11) Номер патенту: 34535 A
(21) Номер заявки:  97126492
(22) Дата подання заявки:  31.12.1997
(24) Дата, з якої є чинними права:  15.03.2001
(51) МПК (2006): B01J 20/00C02F 1/28 (2006.01)
(72) Винахідник:  Швець Дмитро Іванович (UA ); Стрєлко Володимир Васильович (UA ); Бєляєв Юрій Дмитрович (UA ); Опенько Надія Михайлівна (UA ); Маметьєва Євгенія Георгіївна (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ-164, 03680 (UA )
Патент опубліковано 15.03.2001, бюл. № 2/2001 детальніше…
16
СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЗМІШАНОГО ОКСИДУ ЦИРКОНІЮ ТА КРЕМНІЮ
Патент на корисну модель | в кошик  | патент не діє
(11) Номер патенту: 37173
(21) Номер заявки:  u200804472
(22) Дата подання заявки:  09.04.2008
(24) Дата, з якої є чинними права:  25.11.2008
(51) МПК: B01J 21/06 (2006.01)
(72) Винахідник:  Брей Володимир Вікторович (UA ); Мележик Олександр Васильович (UA ); Прудіус Світлана Володимирівна (UA ); Бодюл Наталія Сергіївна (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, Не вказано (UA )
Патент опубліковано 25.11.2008, бюл. № 22/2008 детальніше…
17
СОРБЦІЙНО-ФІЛЬТРАЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ВОДНО-СПИРТОВИХ СУМІШЕЙ
Деклараційний патент на винахід | в кошик  | патент не діє
(11) Номер патенту: 42905 A
(21) Номер заявки:  98020908
(22) Дата подання заявки:  20.02.1998
(24) Дата, з якої є чинними права:  15.11.2001
(51) МПК: C12H 1/04 (2006.01), B01D 39/02(2006.01)
(72) Винахідник:  Швець Дмитро Іванович (UA ); Стрєлко Володимир Васильович (UA ); Опенько Надія Михайлівна (UA ); Маметьєва Євгенія Георгіївна (UA ); Бєляєв Юрій Дмитрович (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ-164, 03680 (UA )
Патент опубліковано 15.11.2001, бюл. № 10/2001 детальніше…
18
ФОСФОРОВМІСНИЙ ВУГЛЕЦЕВИЙ КАТІОНООБМІННИК ТА СПОСІБ ЙОГО ОДЕРЖАННЯ
Деклараційний патент на винахід | в кошик  | патент не діє
(11) Номер патенту: 42910 A
(21) Номер заявки:  98031388
(22) Дата подання заявки:  19.03.1998
(24) Дата, з якої є чинними права:  15.11.2001
(51) МПК: C01B 31/08 (2006.01)
(72) Винахідник:  Пузій Олександр Михайлович (UA ); Піддубна Ольга Іванівна (UA ); Картель Микола Тимофійович (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ-164, 03680 (UA )
Патент опубліковано 15.11.2001, бюл. № 10/2001 детальніше…
19
ПРИСТРІЙ ДЛЯ КОНДЕНСАЦІЇ ПИТНОЇ ВОДИ З АТМОСФЕРИ
Деклараційний патент на винахід | в кошик  | патент не діє
(11) Номер патенту: 43807 A
(21) Номер заявки:  99073772
(22) Дата подання заявки:  02.07.1999
(24) Дата, з якої є чинними права:  17.12.2001
(51) МПК (2006): B01D 5/00
(72) Винахідник:  Швець Дмитро Іванович (UA ); Опенько Надія Михайлівна (UA ); Маметьєва Євгенія Георгіївна (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ-164, 03680 (UA )
Патент опубліковано 17.12.2001, бюл. № 11/2001 детальніше…
20
СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ОЦТОВОЇ КИСЛОТИ
Патент на корисну модель | в кошик  | патент діє
(11) Номер патенту: 45526
(21) Номер заявки:  u200906564
(22) Дата подання заявки:  23.06.2009
(24) Дата, з якої є чинними права:  10.11.2009
(51) МПК (2009): C07C 53/00C07C 53/08 (2006.01)
(72) Винахідник:  Брей Володимир Вікторович (UA ); Шаранда Михайло Євстафієвич (UA ); Прудіус Світлана Володимирівна (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул.Генерала Наумова, 13, м.Київ-164, 03164, Україна (UA )
Патент опубліковано 10.11.2009, бюл. № 21/2009
 1  2  3  4  5  ] назад | далі
21
СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ НАНОРОЗМІРНОГО ОДНОРІДНОПОРУВАТОГО ФУНКЦІОНАЛІЗОВАНОГО ВУГІЛЛЯ З КИСЛИМИ ПОВЕРХНЕВИМИ ГРУПАМИ
Патент на корисну модель | в кошик  | дію патента припинено, але може бути поновлено
(11) Номер патенту: 57597
(21) Номер заявки:  u201008308
(22) Дата подання заявки:  05.07.2010
(24) Дата, з якої є чинними права:  10.03.2011
(51) МПК: C01B 31/08 (2006.01), C01B 31/12(2006.01)
(72) Винахідник:  Пузій Олександр Михайлович (UA ); Піддубна Ольга Іванівна (UA ); Рейниш Катерина Анатоліївна (UA ); Циба Микола Миколайович (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ-164, 03164, Україна (UA )
Патент опубліковано 10.03.2011, бюл. № 5/2011 детальніше…
22
СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ТИТАНОСИЛІКАТНОГО ІОНООБМІННИКА
Патент на корисну модель | в кошик  | патент діє
(11) Номер патенту: 66489
(21) Номер заявки:  u201106247
(22) Дата подання заявки:  19.05.2011
(24) Дата, з якої є чинними права:  10.01.2012
(51) МПК (2012.01): B01J 20/00C01B 33/00C01B 37/00C01B 39/00
(72) Винахідник:  Стрелко Володимир Васильович (UA ); Мелешевич Світлана Іванівна (UA ); Каніболоцький Валентин Арсентійович (UA ); Олексієнко Ольга Володимирівна (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ-164, 03164, Україна (UA )
Патент опубліковано 10.01.2012, бюл. № 1/2012 детальніше…
23
СПОСІБ ОЧИЩЕННЯ ПІДЗЕМНОЇ ВОДИ ВІД РОЗЧИНЕНОГО УРАНУ
Патент на корисну модель | в кошик  | патент діє
(11) Номер патенту: 67937
(21) Номер заявки:  u201109779
(22) Дата подання заявки:  08.08.2011
(24) Дата, з якої є чинними права:  12.03.2012
(51) МПК: C02F 3/34 (2006.01), G21F 9/04(2006.01)
(72) Винахідник:  Корнілович Борис Юрійович (UA ); Гвоздяк Петро Ілліч (UA ); Маковецький Олександр Лаврович (UA ); Ковальчук Ірина Андріївна (UA ); Хлопась Ольга Олександрівна (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ-164, 03164 (UA )
Патент опубліковано 12.03.2012, бюл. № 5/2012 детальніше…
24
СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЕТИЛОВИХ ЕСТЕРІВ ЖИРНИХ КИСЛОТ НА ЗМІШАНОМУ МgO-ZrO2ОКСИДІ З ДОБАВКОЮ АМІНІВ
Патент на корисну модель | в кошик  | патент діє
(11) Номер патенту: 76234
(21) Номер заявки:  u201207641
(22) Дата подання заявки:  21.06.2012
(24) Дата, з якої є чинними права:  25.12.2012
(51) МПК (2012.01): C11C 3/00C11C 3/10 (2006.01)
(72) Винахідник:  Брей Володимир Вікторович (UA ); Левицька Світлана Іванівна (UA ); Шістка Дмитро Валентинович (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ-164, 03164 (UA )
Патент опубліковано 25.12.2012, бюл. № 24/2012 детальніше…
25
СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ d-ВАЛЕРОЛАКТОНУ НА ТВЕРДОМУ Cu-ВМІСНОМУ КАТАЛІЗАТОРІ
Патент на корисну модель | в кошик  | патент діє
(11) Номер патенту: 96743
(21) Номер заявки:  u201410420
(22) Дата подання заявки:  23.09.2014
(24) Дата, з якої є чинними права:  10.02.2015
(51) МПК (2015.01): C07D 309/00C07D 309/10 (2006.01), C07D 309/12 (2006.01), C07D 309/30(2006.01)
(72) Винахідник:  Брей Володимир Вікторович (UA ); Варварін Анатолій Михайлович (UA ); Прудіус Світлана Володимирівна (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ, 03164 (UA )
Патент опубліковано 10.02.2015, бюл. № 3/2015 детальніше…
26
СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЕТИЛЛАКТАТУ І МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ ІЗ ВОДНО-ЕТАНОЛЬНИХ РОЗЧИНІВ ДИГІДРОКСІАЦЕТОНУ НА АМФОТЕРНОМУ КАТАЛІЗАТОРІ
Патент на корисну модель | в кошик  | патент діє
(11) Номер патенту: 98566
(21) Номер заявки:  u201413638
(22) Дата подання заявки:  19.12.2014
(24) Дата, з якої є чинними права:  27.04.2015
(51) МПК (2015.01): C07C 51/00C07C 51/48 (2006.01)
(72) Винахідник:  Брей Володимир Вікторович (UA ); Левицька Світлана Іванівна (UA ); Милін Артур Миколайович (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ-164, 03164 (UA )
Патент опубліковано 27.04.2015, бюл. № 8/2015 детальніше…
27
СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ СИЛІКАТІВ ТИТАНУ НА ОСНОВІ ОКСИДУ КРЕМНІЮ РИСОВОЇ ЛУЗГИ І СПОЛУК ТИТАНУ
Патент на корисну модель | в кошик  | патент діє
(11) Номер патенту: 99221
(21) Номер заявки:  u201413117
(22) Дата подання заявки:  08.12.2014
(24) Дата, з якої є чинними права:  25.05.2015
(51) МПК (2015.01): C01B 33/00
(72) Винахідник:  Журавльов Ігор Захарович (UA ); Стрелко Володимир Васильович (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ, 03164 (UA )
Патент опубліковано 25.05.2015, бюл. № 10/2015 детальніше…
28
СПОСІБ ПЕРЕЕТЕРИФІКАЦІЇ СПИРТАМИ ОЛІЙ І/АБО ЖИРІВ БІОЛОГІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ
Патент України (на 20 р.) | в кошик  | патент діє
(11) Номер патенту: 101360
(21) Номер заявки:  a201011513
(22) Дата подання заявки:  28.09.2010
(24) Дата, з якої є чинними права:  25.03.2013
(51) МПК: C11C 3/10 (2006.01)
(72) Винахідник:  Стрелко Володимир Васильович (UA ); Денисович Василь Олексійович (UA ); Федоришин Олександр Сергійович (UA ); Широков Дмитро Олексійович (UA ); Миронюк Таміла Іванівна (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ-164, 03164, Україна (UA )
Патент опубліковано 25.03.2013, бюл. № 6/2013 детальніше…
29
СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ АДСОРБЦІЙНО-БАКТЕРИЦИДНОГО МАТЕРІАЛУ НА ОСНОВІ ОКИСНЕНИХ ВУГЛЕЦЕВИХ СОРБЕНТІВ
Патент на корисну модель | в кошик  | патент діє
(11) Номер патенту: 102138
(21) Номер заявки:  a201412229
(22) Дата подання заявки:  13.11.2014
(24) Дата, з якої є чинними права:  26.10.2015
(51) МПК (2015.01): A61L 15/16 (2006.01), B01J 20/10(2006.01), B01J 20/20 (2006.01), C01B 31/08 (2006.01), A61F 13/00A61K 33/38(2006.01)
(72) Винахідник:  Стрелко Володимир Васильович (UA ); Лапко Володимир Федорович (UA ); Бережна Валентина Володимирівна (UA ); Малєтіна Ірина Ісааківна (UA ); Сич Наталія Володимирівна (UA ); Герасимюк Ірина Петрівна (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ-164, 03164 (UA )
Патент опубліковано 26.10.2015, бюл. № 20/2015 детальніше…
30
СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ВУГЛЕЦЕВОГО АДСОРБЕНТУ ІЗ ЛІГНІНО-ЦЕЛЮЛОЗНОЇ СИРОВИНИ
Патент на корисну модель | в кошик  | патент діє
(11) Номер патенту: 103645
(21) Номер заявки:  u201505969
(22) Дата подання заявки:  17.06.2015
(24) Дата, з якої є чинними права:  25.12.2015
(51) МПК (2015.01): B01J 20/00C01B 31/08 (2006.01), C01B 31/12 (2006.01)
(72) Винахідник:  Сич Наталія Володимирівна (UA ); Трофименко Світлана Іванівна (UA ); Циба Микола Миколайович (UA ); Піддубна Ольга Іванівна (UA ); Пузій Олександр Михайлович (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ-164, 03164 (UA )
Патент опубліковано 25.12.2015, бюл. № 24/2015
 ] назад | далі
31
ЗОЛЬ-ГЕЛЬ СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ СФЕРИЧНО ГРАНУЛЬОВАНОГО ВИСОКОПОРУВАТОГО ЦИРКОНІЙСИЛІКАТУ
Патент на корисну модель | в кошик  | патент діє
(11) Номер патенту: 105999
(21) Номер заявки:  u201510517
(22) Дата подання заявки:  28.10.2015
(24) Дата, з якої є чинними права:  11.04.2016
(51) МПК: B01J 20/02 (2006.01), B01J 20/06(2006.01), B01J 20/30 (2006.01), B01J 39/14 (2006.01), C01B 33/32 (2006.01)
(72) Винахідник:  Яковлєв Валерій Іванович (UA ); Стрелко Володимир Васильович (UA ); Кравченко Микола Володимирович (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ-164, 03164 (UA )
Патент опубліковано 11.04.2016, бюл. № 7/2016 детальніше…
32
СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ МЕЗОПОРУВАТОГО АДСОРБЕНТУ ІЗ МІКРОПОРУВАТОГО ВУГІЛЛЯ (ВАРІАНТИ)
Патент України (на 20 р.) | в кошик  | патент діє
(11) Номер патенту: 108785
(21) Номер заявки:  a201310902
(22) Дата подання заявки:  11.09.2013
(24) Дата, з якої є чинними права:  10.06.2015
(51) МПК: B01J 20/20 (2006.01), B01J 20/30(2006.01), C01B 31/08 (2006.01), C01B 31/10 (2006.01), C01B 31/12 (2006.01)
(72) Винахідник:  Сич Наталія Володимирівна (UA ); Стрелко Володимир Васильович (UA ); Трихліб Володимир Андрійович (UA ); Циба Микола Миколайович (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ-164, 03164 (UA )
Патент опубліковано 10.06.2015, бюл. № 11/2015 детальніше…
33
СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЕТИЛЛАКТАТУ ІЗ ЕТАНОЛЬНОГО РОЗЧИНУ ГЛІЦЕРИНУ НА КАТАЛІЗАТОРІ, ЩО МІСТИТЬ ДІОКСИД ЦЕРІЮ
Патент на корисну модель | в кошик  | патент діє
(11) Номер патенту: 108920
(21) Номер заявки:  u201512479
(22) Дата подання заявки:  17.12.2015
(24) Дата, з якої є чинними права:  10.08.2016
(51) МПК (2016.01): C07C 69/68 (2006.01), C07C 67/08(2006.01), C07C 51/00
(72) Винахідник:  Милін Артур Миколайович (UA ); Левицька Світлана Іванівна (UA ); Брей Володимир Вікторович (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ-164, 03164 (UA )
Патент опубліковано 10.08.2016, бюл. № 15/2016 детальніше…
34
УСТАНОВКА ДЛЯ ПЕРЕЕТЕРИФІКАЦІЇ РОСЛИННИХ ОЛІЙ І/АБО ЖИРІВ БІОЛОГІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ
Патент України (на 20 р.) | в кошик  | патент діє
(11) Номер патенту: 109799
(21) Номер заявки:  a201307732
(22) Дата подання заявки:  18.06.2013
(24) Дата, з якої є чинними права:  12.10.2015
(51) МПК (2015.01): C07C 67/02 (2006.01), C10G 3/00C10L 1/02 (2006.01), C10L 1/06 (2006.01), C10L 1/18 (2006.01), C11C 3/10 (2006.01)
(72) Винахідник:  Денисович Василь Олексійович (UA ); Широков Дмитро Олексійович (UA ); Федоришин Олександр Сергійович (UA ); Бондар Роман Васильович (UA ); Стрелко Володимир Васильович (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ-164, 03164 (UA )
Патент опубліковано 12.10.2015, бюл. № 19/2015 детальніше…
35
СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ МЕЗОПОРУВАТОГО АДСОРБЕНТУ ІЗ МІКРОПОРУВАТОГО ВУГІЛЛЯ
Патент на корисну модель | в кошик  | патент діє
(11) Номер патенту: 112121
(21) Номер заявки:  u201604002
(22) Дата подання заявки:  13.04.2016
(24) Дата, з якої є чинними права:  12.12.2016
(51) МПК: B01J 20/20 (2006.01), B01J 20/30(2006.01), C01B 31/08 (2006.01), C01B 31/12 (2006.01)
(72) Винахідник:  Сич Наталія Володимирівна (UA ); Пузій Олександр Михайлович (UA ); Піддубна Ольга Іванівна (UA ); Котинська Людмила Йосипівна (UA ); Купчик Лідія Андріївна (UA ); Циба Микола Миколайович (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ-164, 03164 (UA )
Патент опубліковано 12.12.2016, бюл. № 23/2016 детальніше…
36
СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЦИРКОНІЙСИЛІКАТНОГО КАТАЛІЗАТОРА КРЕКІНГУ ВАКУУМНОГО ГАЗОЙЛЮ
Патент на корисну модель | в кошик  | патент діє
(11) Номер патенту: 112153
(21) Номер заявки:  u201604724
(22) Дата подання заявки:  28.04.2016
(24) Дата, з якої є чинними права:  12.12.2016
(51) МПК (2016.01): B01J 29/08 (2006.01), B01J 37/00C10G 11/00C10G 11/05 (2006.01)
(72) Винахідник:  Брей Володимир Вікторович (UA ); Прудіус Світлана Володимирівна (UA ); Іньшина Олена Ігорівна (UA ); Хоменко Костянтин Миколайович (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ-164, 03164 (UA )
Патент опубліковано 12.12.2016, бюл. № 23/2016 детальніше…
37
СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ МОДИФІКОВАНОГО КРОХМАЛЮ
Патент на корисну модель | в кошик  | патент діє
(11) Номер патенту: 112258
(21) Номер заявки:  u201605796
(22) Дата подання заявки:  30.05.2016
(24) Дата, з якої є чинними права:  12.12.2016
(51) МПК (2016.01): C08B 30/12 (2006.01), C08B 31/00C08B 31/18 (2006.01)
(72) Винахідник:  Стрелко Володимир Васильович (UA ); Купчик Лідія Андріївна (UA ); Ребенок Євгеній Вікторович (UA ); Котинська Людмила Йосипівна (UA ); Сич Наталія Володимирівна (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ-164, 03164 (UA )
Патент опубліковано 12.12.2016, бюл. № 23/2016 детальніше…
38
МЕХАНОХІМІЧНИЙ СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ НАНОРОЗМІРНИХ СТЕРЖНІВ b-ZnMoO4
Патент на корисну модель | в кошик  | патент діє
(11) Номер патенту: 116067
(21) Номер заявки:  u201610715
(22) Дата подання заявки:  25.10.2016
(24) Дата, з якої є чинними права:  10.05.2017
(51) МПК: C01G 9/02 (2006.01), C01G 39/02(2006.01)
(72) Винахідник:  Сачук Олена Володимирівна (UA ); Зажигалов Валерій Олексійович (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ-164, 03164 (UA )
Патент опубліковано 10.05.2017, бюл. № 9/2017 детальніше…
39
СОНОХІМІЧНИЙ СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ НАНОРОЗМІРНОЇ ФАЗИ a-ZnMoO4
Патент на корисну модель | в кошик  | патент діє
(11) Номер патенту: 117264
(21) Номер заявки:  u201612989
(22) Дата подання заявки:  20.12.2016
(24) Дата, з якої є чинними права:  26.06.2017
(51) МПК (2006): C01G 9/02 (2006.01), C01G 39/02(2006.01), B82B 1/00
(72) Винахідник:  Сачук Олена Володимирівна (UA ); Зажигалов Валерій Олексійович (UA ); Старчевський Володимир Людвікович (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ-164, 03164 (UA )
Патент опубліковано 26.06.2017, бюл. № 12/2017 детальніше…
40
СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ВУГЛЕЦЕВОГО СОРБЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ
Патент на корисну модель | в кошик  | патент діє
(11) Номер патенту: 120501
(21) Номер заявки:  u201703279
(22) Дата подання заявки:  06.04.2017
(24) Дата, з якої є чинними права:  10.11.2017
(51) МПК (2006): C01B 32/00B01J 20/20 (2006.01)
(72) Винахідник:  Котинська Людмила Йосипівна (UA ); Купчик Лідія Андріївна (UA ); Сич Наталія Володимирівна (UA ); Циба Микола Миколайович (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ-164, 03164 (UA )
Патент опубліковано 10.11.2017, бюл. № 21/2017
 назад | далі
41
СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ВАНАДІЙ-ФОСФОРНОГО КАТАЛІЗАТОРА (VPO) ОКИСНЕННЯ Н-ПЕНТАНУ У ФТАЛЕВИЙ АНГІДРИД
Патент на корисну модель | в кошик  | патент діє
(11) Номер патенту: 120930
(21) Номер заявки:  u201705058
(22) Дата подання заявки:  25.05.2017
(24) Дата, з якої є чинними права:  27.11.2017
(51) МПК: B01J 23/22 (2006.01), B01J 27/14(2006.01), C07D 301/03 (2006.01), C07D 307/34 (2006.01)
(72) Винахідник:  Кізюн Олена Валеріївна (UA ); Зажигалов Валерій Олексійович (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ-164, 03164 (UA )
Патент опубліковано 27.11.2017, бюл. № 22/2017 детальніше…
42
СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ НАНЕСЕНОГО ВАНАДІЙ-ФОСФОРНОГО ОКСИДНОГО (VPO) КАТАЛІЗАТОРА ОКИСНЕННЯ Н-БУТАНУ В МАЛЕЇНОВИЙ АНГІДРИД
Патент на корисну модель | в кошик  | патент діє
(11) Номер патенту: 121051
(21) Номер заявки:  u201705692
(22) Дата подання заявки:  09.06.2017
(24) Дата, з якої є чинними права:  27.11.2017
(51) МПК: C07D 307/34 (2006.01), C07D 301/03(2006.01), B01J 27/198 (2006.01), B01J 23/22 (2006.01), B01J 21/08 (2006.01)
(72) Винахідник:  Діюк Олена Адамівна (UA ); Зажигалов Валерій Олексійович (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ-164, 03164 (UA )
Патент опубліковано 27.11.2017, бюл. № 22/2017 детальніше…
43
СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ФТАЛЕВОГО АНГІДРИДУ ОКИСНЕННЯМ Н-ПЕНТАНУ
Патент на корисну модель | в кошик  | патент діє
(11) Номер патенту: 121108
(21) Номер заявки:  u201705917
(22) Дата подання заявки:  14.06.2017
(24) Дата, з якої є чинними права:  27.11.2017
(51) МПК (2006): C07D 307/34 (2006.01), C07D 301/03(2006.01), B01J 23/22 (2006.01), B01J 23/00B01J 31/36 (2006.01), B01J 31/28 (2006.01), B01J 31/00
(72) Винахідник:  Кізюн Олена Валеріївна (UA ); Зажигалов Валерій Олексійович (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ-164, 03164 (UA )
Патент опубліковано 27.11.2017, бюл. № 22/2017 детальніше…
44
СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ОКСИДНОГО ВАНАДІЙ-ФОСФОРНОГО (VPO) КАТАЛІЗАТОРА ОКИСЛЮВАЛЬНОГО ДЕГІДРУВАННЯ ЕТАНУ В ЕТИЛЕН
Патент на корисну модель | в кошик  | патент діє
(11) Номер патенту: 121744
(21) Номер заявки:  u201707149
(22) Дата подання заявки:  07.07.2017
(24) Дата, з якої є чинними права:  11.12.2017
(51) МПК (2006): B01J 23/00B01J 23/22 (2006.01), B01J 27/198 (2006.01), C07C 51/16 (2006.01), C07C 27/10 (2006.01)
(72) Винахідник:  Діюк Олена Адамівна (UA ); Зажигалов Валерій Олексійович (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ-164, 03164 (UA )
Патент опубліковано 11.12.2017, бюл. № 23/2017 детальніше…
45
СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ОКСИДНОГО ВАНАДІЙ-ФОСФОРНОГО (VPO) КАТАЛІЗАТОРА ОКИСНЕННЯ Н-БУТАНУ ПІДВИЩЕНОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ В МАЛЕЇНОВИЙ АНГІДРИД
Патент на корисну модель | в кошик  | патент діє
(11) Номер патенту: 122421
(21) Номер заявки:  u201706403
(22) Дата подання заявки:  23.06.2017
(24) Дата, з якої є чинними права:  10.01.2018
(51) МПК: B01J 21/08 (2006.01), B01J 23/22(2006.01), B01J 27/198 (2006.01), C07D 301/03 (2006.01), C07D 307/34 (2006.01)
(72) Винахідник:  Діюк Олена Адамівна (UA ); Зажигалов Валерій Олексійович (UA )
(73) Власник:  ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ-164, 03164 (UA )

Наукова конференція молодих вчених ІСПЕ НАН України. Другий день.

 22 березня 2018р., 10:30.

 

Каталіз і каталізатори

Голова – к.х.н.  М. Є Шаранда

 

 1. 10:30 СИНТЕЗ, ВЛАСТИВОСТІ VPO КАТАЛІЗАТОРІВ ДЛЯ ПРОЦЕСІВ ПАРЦІАЛЬНОГО ОКИСНЕННЯ ЕТАНУ ДО ЕТИЛЕНУ ТА БУТАНУ ДО МАЛЕЇНОВОГО АНГІДРИДУ

      О.А. Діюк

 

 1. 11:00 СИНТЕЗ НОВИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ СПОЛУК ТИТАНУ І НІОБІЮ

      Ф.А. Азімов

 

 1. 11:30 СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ VPO КАТАЛІЗАТОРІВ ОКИСНЕННЯ Н-ПЕНТАНУ ДО ФТАЛЕВОГО АНГІДРИДУ

      О.В. Кізюн

 

 1. 12:00 КАТАЛІТИЧНИЙ СИНТЕЗ ЕТИЛЛАКТАТУ І МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ НА ОСНОВІ ГЛІЦЕРИНУ

      А.М.  Милін

 

Перерва 12:30 – 14:00

 

Каталіз і каталізатори

Голова – м.н.с. О.А. Діюк

 

 1. 14:00 МЕХАНОХІМІЧНИЙ ТА УЛЬТРАЗВУКОВИЙ СИНТЕЗИ СПОЛУК НА ОСНОВІ ОКСИДІВ Zn, Ce і Mo

      О.В.Сачук

 

 1. 14:30 ОДЕРЖАННЯ ФОТОКАТАЛІЗАТОРІВ НА ОСНОВІ ДІОКСИДУ ТИТАНУ, СІРКИ І ВУГЛЕЦЮ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЇХНІХ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ І ФОТОКАТАЛІТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ

      М. В.  Бондаренко

 

 1. 14:50 ВПЛИВ ДОМІШОК АЗОТУ НА ВЛАСТИВОСТІ НАНЕСЕНИХ ФОТОКАТАЛІЗАТОРІВ НА ОСНОВІ ТіО2

       О.В.  Санжак

 

 1. 15:10 МЕХАНОХІМІЧНЕ ТА МІКРОХВИЛЬОВЕ МОДИФІКУВАННЯ ОСАДЖЕНОГО ДІОКСИДУ ОЛОВА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЙОГО ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ

      М.М. Самсоненко

 

 Загальна дискусія

 

 

 

 

Наукова конференція молодих вчених ІСПЕ НАН України відкрилася.

ПЕРШИЙ ДЕНЬ

Організаційний комітет конференції

к.х.н., Шаранда М. Є., к.ф.-м.н. Зелінський С. О., м.н.с. Сачук О.В., м.н.с. Санжак О.В.

 

21 березня 2018р. (середа), 10:30.

Відкриття конференції

10:30 Директор Інституту чл.-кор. В.В. Брей

 

Сорбція та тонкий неорганічний синтез

Голова – к.х.н. О.І. Закутевский

 

 1. 10:45 ЦИТРАТНИЙ МЕТОД ОДЕРЖАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ОКСИДНИХ МАТЕРІАЛІВ

І.В. Романова

 

 

 1. 11:20 БІОСОРБЦІЙНЕ ВИДАЛЕННЯ ІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ Pb2+, Cd2+, Сu2+, Zn2+ ІЗ СКЛАДНИХ СОЛЬОВИХ РОЗЧИНІВ

М.В. Титаренко

 

 1. 11:40 ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОДЕРЖАННЯ ЗАЛІЗОВМІСНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ СОРБЕНТІВ НА ОСНОВІ МОНТМОРИЛОНІТУ

О.Є.  Бащак

 

 1. 12:00

ТВЕРДІ КИСЛОТНІ КАТАЛІЗАТОРИ РЕАКЦІЙ ЕТЕРИФІКАЦІЇ ТА ПЕРЕЕТЕРИФІКАЦІЇ

О.С.  Федоришин

 

Перерва 12:30 – 14:00

 

Нанорозмірні вуглецеві матеріали для акумулювання енергії

Голова – к.ф.-м.н.  С.О. Зелінський

 

 1. 14:00 НОВІ ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ВИМОГИ ДО КОМПОНЕНТІВ СУПЕРКОНДЕНСАТОРІВ

      С.О. Тичина

 

 1. 14:20 ВПЛИВ МЕТОДУ ВИГОТОВЛЕННЯ I СКЛАДУ КОМПОЗИТНИХ ЕЛЕКТРОДІВ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ СУПЕРКОНДЕНСАТОРІВ

Д.М.  Дробний

 

 1. 14:40 МОДИФІКАЦІЯ ПОРУВАТОЇ СТРУКТУРИ ТА ПОВЕРХНІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В СУПЕРКОНДЕНСАТОРАХ

О.В.  Гоженко

 

Директором ІСПЕ НАН України призначено чл.-кор. НАН України Володимира Вікторовича Брея

У грудні 2017 р. директором ІСПЕ НАН України призначено чл.-кор. НАН України Володимира Вікторовича Брея , що був вибраний на загальних зборах Інституту. Продовжувати читання Директором ІСПЕ НАН України призначено чл.-кор. НАН України Володимира Вікторовича Брея