Новини

Наукова конференція молодих вчених ІСПЕ НАН України

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

Відкриття конференції 18 квітня, 10:30.
Директор Інституту чл.-кор. В.В. Брей
Ранкове засідання
Голова – к.х.н. І.А. Фарбун
 • 10:45
  ВУГЛЕЦЬВМІСНІ КИСЛОТНІ КАТАЛІЗАТОРИ ДЛЯ РЕАКЦІЇ ЕСТЕРИФІКАЦІЇ ТА ПЕРЕЕСТЕРИФІКАЦІЇ
  О.С. Федоришин
 • 11:15
  ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ВОД УРАНОВИДОБУВНИХ РЕГІОНІВ ТА ШЛЯХИ ВИЛУЧЕННЯ НЕОРГАНІЧНИХ ТОКСИКАНТІВ
  О.Є. Бащак
 • 11:45
  СИНТЕЗ І МОДИФІКУВАННЯ НАНОПОРУВАТИХ ВУГЛЕЦЕВИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ КОНДЕНСАТОРІВ ПОДВІЙНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ШАРУ
  О.В. Гоженко

Перерва 12:15 – 14:00

 • 14:00
  СИНТЕЗ, ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА ФОТОКАТАЛІТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ДОПОВАНОГО ДІОКСИДУ ОЛОВА
  М.М. Самсоненко
 • 14:30
  ВЛАСТИВОСТІ Ті-ВМІСНИХ НАНЕСЕНИХ НА НЕРЖАВІЮЧУ СТАЛЬ МАТЕРІАЛІВ
  О.В. Санжак
 • 15:00
  ПОРІВНЯННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ТА ФОТОКАТАЛІТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НАНОКОМПОЗИТІВ С/ТіО2 , S/ТіО2 ТА С/S/ТіО
  М. В. Шаповалова

З тезами конференції можна ознайомитися за посиланням:
Тези конференції

Перелік учасників конкурсу
на заміщення вакантних посад наукових співробітників:

Оголошується конкурс

на заміщення вакантних посад:

 • старшого наукового співробітника відділу окислювальних гетерогенно-каталітичних процесів
 • наукового співробітника відділу окислювальних гетерогенно-каталітичних процесів
 • наукового співробітника відділу гетерогенного кислотно-основного каталізу

Срок конкурсу – місяць з дня оголошення

Інститут житлом не забезпечує

До 100-річчя Національної академії наук України

 

12.12.2018  Урочисті збори, присвячені 100-річчю Національної академії наук України.  

12 грудня 2018 р. о 12 годині в приміщенні конференц-залу Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України відбудуться урочисті збори трудового колективу Інституту, приурочені до 100-річчя національної академії наук України.  На збори запрошено ветеранів Інституту. Плануються вітальні виступи директора та почесного директора Інституту, а також вручення ювілейних грамот кращим співробітникам та ветеранам Інституту.

Відбулась наукова сесія, приурочена до 100-річчя Національної академії наук України.

До 100-річчя Національної академії наук України

22-23.11.2018

Відбулась наукова сесія, приурочена до 100-річчя Національної академії наук України. 

22-23 листопада 2018 р. в приміщенні конференц-залу Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України була проведена наукова сесія, приурочена до 100-річчя національної академії наук України.  На сесії виступили з науковими доповідями  активно працюючі науковці – потенційні доктори наук .

ПРОГРАМА

наукової сесії Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України

приуроченої до 100-річчя Національної Академії наук України

22 листопада 2018р. , четвер

10:30  Відкриття конференції 

Вступне слово директор Інституту чл.-кор. В.В. Брей

Сорбція та вуглецеві матеріали для акумулювання енергії

Головуючий – к.х.н.  С.І. Мелешевич

10:45  Перспективи використання неорганічних та окислених вуглецевих сорбентів для виведення надлишку амоній- і фосфат-іонів з організму людини     к.х.н. зав. Лаб. 1-2 О.І. Закутевський

   11:15  Сорбенти на основі модифікованих глинистих мінералів для видалення  неорганічних токсикантів із забруднених водк.х.н. с.н.с. відділу №12 І.А. Ковальчук

   11:45  Збільшення робочої напруги конденесаторів подвійного електричного шару                                            к.ф.-м.н. с.н.с відділу № 5 С.О. Зелінський

Дискусія

 

23 листопада 2018р., п’ятниця

Каталіз і каталізатори

Головуючий –чл.-кор. НАН України В.О. Зажигалов

10:30  Дослідження промислових порошків та відходів та їх використання в процесах деградації органічних забруднювачів  к.х.н. с.н.с. відділу №3 С.В. Халамейда

11:00 Синтез, фізико-хімічні та фотокаталітичні властивості титанатів та модифікованого діоксиду титану   к.х.н. н.с. відділу №3 Т. О. Халявка

11 -30  Перетворення біоспиртів та глюкози на мідьвмісних каталізаторах                                                                 к.х.н.,  с.н.с. відділу №10 М.Є. Шаранда

12:00 Змішані кислотні оксиди як каталізатори перетворення вуглеводнів

та вуглеводів       к.х.н. с.н.с. відділу №10 С.В. Прудіус

Загальна дискусія …]

 

Відбудеться  захист дисертації МИЛІНА АРТУРА МИКОЛАЙОВИЧА

«09» листопада 2018 р. о 10.00 годині

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.220.01 в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря   НАН України

відбудеться  захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук

м.н.с. відділу №10 «Гетерогенного кислотно-основного каталізу» МИЛІНА АРТУРА МИКОЛАЙОВИЧА  

під назвою «КАТАЛІТИЧНИЙ СИНТЕЗ ЕТИЛЛАКТАТУ І МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ НА ОСНОВІ ГЛІЦЕРИНУ»

   (02.00.13 – нафтохімія та вуглехімія).

Відбудеться захист кандидатської дисертації м.н.с. відділу №3  САЧУК О.В. 

«18» жовтня 2018 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.210.01 відбудеться  захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук м.н.с. відділу №3 «Окислювальних гетерогенно-каталітичних процесів» САЧУК ОЛЕНИ ВОЛОДИМИРІВНИ під назвою “ВПЛИВ МЕХАНОХІМІЧНОЇ ТА УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ОБРОБОК НА ВЛАСТИВОСТІ БІНАРНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ОКСИДІВ   Zn, Ce та Mo”   (02.00.04 – фізична хімія).

Захист буде проведений в Інституті хімії поверхні ім. О.O. Чуйка НАН України за адресою: 03164, Київ, вул. Генерала Наумова, 17.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту хімії поверхні ім. О.O. Чуйка НАН України (03164, Київ, вул. Генерала Наумова, 17).

16th Polish-Ukrainian Symposium Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and Their Technological Applications

28-31 серпня 2018 р. в Любліні в Університеті ім. Марії Кюрі-Склодовської відбувся 16th Polish-Ukrainian Symposium Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and Their Technological Applications.  http://www.thomascat.info/Symposium.htm

Інститут  сорбції та проблем ендоекології НАН України є одним з організаторів цього Симпозіуму.

Доповіді  на Симпозіумі було представлено за такою тематикою:

і) human health and enviromental protection (здоров’я людини та охорона навколишнього середовища)

іі) ion exchange and chomatography (іонний обмін та хроматографія)

ііі)  theoretical problems of adsorption and colloid chemistry (теоретичні проблеми адсорбції та колоїдної хімії)

 1. iv) adsorption and adsorbents (адсорбція та адсорбенти)
 2. v) catalysis and catalysts ( каталіз та каталізатори)

В опублікованому збірнику тез Симпозіуму  представлено 196 доповідей ( 39 усних та 154 постерних).

З  України були представлені доповіді  з академічних інститутів НАН України:  Інститут сорбції та проблем ендоекології, Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка, Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В.Думанського,  Інститут фізичної хімії ім.Л.В. Писаржевського, Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії та Університетів з Києва, Львова, Одеси, Харкова, Сіверськодонецька, Чернівців, Полтави, Ужгорода, Дніпра ).

  Цьогоріч  на Симпозіумі  Інститутом сорбції та проблем ендоекології було представлено 14 тез доповідей.  Безпосередньо прийняли участь у роботі Симпозіуму 6 співробітників Інституту: д.х.н., чл.- кор. НАН України В.В. Брей, провід.н.с, к.х.н. В.В. Сидорчук, ст.н.с, к.х.н. І.З.Журавльов, ст.н.с, к.х.н.  С.В. Халамейда, ст.н.с., к.х.н. І.А. Ковальчук, м.н.с – О.Бащак.

Представлені усні доповіді:

 • Examples on catalytic conversion of bioalcohols and C6 carbohydrates – Volodymyr Brei
 • Adsorption of inorganic and organic arsenic from aqueous solutions by APTES modified montmorillonite  – Iryna Kovalchuk
 • Synthesis  of Al-pillared  clays modified by nanoscale zero-valent iron for uranium  ion removal – Oleksandra Baschak

 

Постери:

 

 1. Synthesis of Al-pillared  clays modified by nanoscale zero-valent iron for uranium  ion removal – O.E. Baschak, I.A. Kovalchuk, B.Yu. Kornilovych
 2. Examples on catalytic conversion of bioalcohols and C6 carbohydrates – V.V Brei
 3. The influence of mechanochemical treatment on the properties of CeO2MoO3 system – O.A. Diyuk, V.A. Zazhigalov, O.V. Sachuk, O.Yu. Posudievskyy, I.V. Bacherikova, S.M. Shcherbakov, Z. Sawlowicz, A.K. Melnyk
 4. Modification of tin phosphate porous structure using mechanochemical, microwave and hydrothermal treatments – S. Khalameida, V. Sydorchuk, J. Skubiszewska-Ziȩba, B. Charmas
 5. Isomerization of glucose into fructose over MgO-ZrO2 catalyst – S.I. Levytska, V.V. Brei
 6. Acrylic acid synthesis via aldol condensation method using B-P-V-W-Ox catalysts with different supports – R.V. Nebesnyi, Z.G. Pikh, V.V. Sydorchuk, S.V. Khalameida, I.I. Shpyrka, K.V. Zavalii
 7. Conversion of  D-fructose into ethyl lactate over SnO2/Al2O3 catalyst- S.V.Prudius, V.V.Brei
 8. The study of reduction of CeO2-MoO3 systems after ultrasonic and mechanochemical treatment- O.V. Sachuk, V.A. Zazhigalov, N.V. Diyuk, I.V. Bacherikova, L.S. Kuznetsova, S.M. Shcherbakov, M.M. Tsyba
 9. Photocatalytic properties of Cu-containing activated carbons prepared from sulfo-resins – J. Skubiszewska-Ziȩba, K. Kucio, B. Charmas, V. Sydorchuk, S. Khalameida
 10. Physicochemical and photocatalytic properties of mixed perovskites PrCoxFe 1- xO3 – V. Sydorchuk, O. Zakutevskyy, I. Lutsyuk, O. Pekinchak, Ya. Vakhula, L.Vasylechko
 11. Adsorption of inorganic and organic arsenic from aqueous solutions by APTES modified montmorillonite – V.Yu. Tobilko, L.M. Spasonova, I.A. Kovalchuk, B.Yu. Kornilovych, Yu.M.Kholodko
 12. Vapour-phase condensation of ethyl lactate into lactide over SnO2/SiO2 catalyst – A. Varvarin, S. Leviytska, A. Mylin, V. Brei
 13. Titanium silacates precipitated on the rice husk biochar as sorbents for the extractions of cesium and strontium radioisotope ions – I. Zhuravlev, V.V. Strelko
 14. Disposable filter for purification on the contaminated natural water in outdoor conditions –  I. Zhuravlev, V.V. Strelko, V. Trychlib

 

 

 

 

 

Доповідь О.Бащак як молодого вченого відмічена кращою та відзначена нагородою  

 

 

 

 

 

 

 

 

Організаційним комітетом Симпозіуму було прийняте рішення про проведення наступного 17-го Українсько-Польського Симпозіуму в Україні в 2020 або 2021 році.

 

 

ІСПЕ НАН України оголошує набір до аспірантури

Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України оголошує набір до аспірантури на 2018 рік за спеціальністю 102-Хімія, спеціалізація – фізична хімія

Інститут має Ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні (наказ МОН України від 06.07.2018 №1369 – л)

Прийом документів – до 10 вересня 2018 р.

Вступні випробуванняспеціальність; іноземна мова; презентація дослідницької програми з наукової спеціальності.

Документи, які подають вступники до аспірантури:
1. Заява на ім’я директора Інституту.
2. Копія диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації).
3. Копія додатка до диплому про вищу освіту.
4. Копія паспорта та ідентифікаційного коду
5. Особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, завірений за місцем роботи (для непрацюючих випускників ВНЗ – відділом кадрів Інституту).
6. Медична довідка про стан здоров’я за формою №086/о.
7. Список опублікованих наукових праць і винаходів, відбитки опублікованих статей/тез (за наявності);
8. Рекомендація Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності).
9. 3 кольорові фотокартки (3х4 см).

Під час подання заяви вступник предявляє особисто оригінали таких документів:
– паспорт;
– військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
– документ державного зразка про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

За довідками звертайтесь: 
Тел. (044) 452-93-29 – учений секретар Інституту Мелешевич Світлана Іванівна
E-mail: melesh@ispe.kiev.ua

 

Лауреати Всеукраїнського фестивалю науки

Всеукраїнський фестиваль науки пройшов 16-18 травня в м.Києві.

Всеукраїнський фестиваль науки ­ – це масштабний загальнодержавний проект з популяризації науки в суспільстві, засновником якого у 2007 році стала Національна академія наук України. Одним з найважливіших, пріоритетних завдань НАН України є підготовка висококваліфікованих, творчо мислячих молодих фахівців, здатних забезпечити інноваційну спрямованість і сталий розвиток економіки країни, продовжити кращі традиції вітчизняної прикладної та фундаментальної науки.

Наша головна мета – пропаганда науки у суспільстві. Ми намагаємось зробити науку доступною для людей будь-якого віку. Розширюючи масштаби та вдосконалюючи методи проведення фестивалю, ми намагаємось популяризувати наукове знання в суспільстві, сприяти формуванню позитивного ставлення до науки, викликати інтерес та повагу до науки з раннього віку, підвищити престиж професії вченого та викладача в суспільстві.

Головними нашими цінностями є

 • високий професіоналізм, досвід та відданість справі наших вчених;
 • талант та цілеспрямованість української молоді;
 • наша відданість державі та велике бажання працювати для покращення життя людей та прагнення зробити все можливе, щоб Україна зайняла гідне місце у глобальній економіці.

Партнерами НАН України з організації та проведення Всеукраїнського фестивалю науки вже традиційно є Британська Рада, Посольство Французької Республіки в Україні, Посольство Федеративної Республіки Німеччина в Україні, Французький культурний центр, Інститут Франції, Німецька служба академічних обмінів DAAD.

Спільно з іноземними партнерами вперше в Україні було проведено «науковий пікнік», «науковий театр», «парадокс-шоу» та «наукові кафе».

Фестиваль науки – це свято для всіх. Світ знань не має меж, і перемоги вчених були і ще будуть предметом нашої національної гордості. Наука має стати локомотивом, який дасть можливість нашій державі зайняти гідне місце у глобальній економіці та в соціогуманітарній сфері, гарантувати національну безпеку.

 

Поздоровляємо

лауреата Всеукраїнського фестивалю науки

старшого наукового співробітника ІСПЕ Капінуса Євгена Іллїча

з відзнакою, як переможця Конкурсу на краще книжкове видання НАН України

у номінації “Монографічні видання . Хіміко-біологічний напрям”

видане за підготовку книги Є.І.Капінуса

“Energy charge and and electron transfer processes in chemistry”.