Новини

100-річчя від дня народження чл.-кор. НАН України В.М.Власенка

16 вересня 2021 року в великому конференц-залі Інституту відбулося розширене засідання Вченої ради, присвячене 100-річчю від дня народження Василя Михайловича Власенка – видатного українського вченого, фундатора наукового напряму «екологічний каталіз», члена-кореспондента НАН України, заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, премії ім. Л.В. Писаржевського АН УРСР, премії Ради Міністрів СРСР, кавалера орденів «Знак пошани» та «За заслуги».

Захід відкрив директор Інституту  член-кореспондент НАН України Володимир Вікторович Брей, який у своєму вступному слові привітав присутніх в залі членів Відділення хімії НАН України, колег та рідних з цією знаменною датою і відзначив, що до 100-річчя з дня народження В.М. Власенка Інститут видав бібліографію з нарисом про його життєвий і науковий шлях. Автором цього чудового нарису є кандидат хімічних наук Ніна Василівна Власенко. Також, у свіжому номері №31 збірника «Каталіз та нафтохімія» розміщено інформацію про науковий шлях В.М. Власенка.

Змістовну доповідь про життя та діяльність В.М. Власенка зробив його аспірант, а нині член-кореспондент НАН України, провідний науковий співробітник Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського  НАН України Сергій Олександрович Соловйов.

Академік – секретар Відділення хімії НАН України, академік НАН України Микола Тимофійович Картель у свої спогадах підкреслив, що В.М. Власенко є одним із фундаторів каталітичного напряму в країні. Він перший у світі сформулював і розвинув у практичному використанні новий науковий напрямі – «екологічний каталіз», який зараз має світове визнання.

Завідувач відділу каталітичних окисно-відновних процесів  Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського  НАН України член-кореспондент НАН України Світлана Микитівна Орлик відмітила, що в 80-90 роки минулого століття їй довелося працювати у відділі гетерогенного каталізу за тематикою наукового напряму «екологічний каталіз», який в Інституті очолював В.М. Власенко. Серез наукових робіт В.М. Власенка на особливу увагу заслуговують його монографії «Каталитическая очистка газов», «Экологический катализ».

Завідувач відділу каталітичних синтезів на основі одновуглецевих молекул Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського  НАН України член-кореспондент НАН України Петро Євгенович Стрижак акцентував увагу присутніх на той факт, «…що пам’ять про  людину живе тоді,  коли про неї говорять, а пам’ять про вченого живе не тільки, коли про нього говорять, а й тоді, коли читають його праці». Саме розуміючи це, В.М. Власенко в останні роки свого життя докладав чимало зусиль на підготовку та публікацію монографії «Экологический катализ». В. М. Власенко той вчений, який від пробірки до заводської прохідної проходив весь шлях для практичної реалізації запронованих ним різноманітних хімічних процесів та технологій.

Своїми спогадами також поділилися доктор хімічних наук Юрій Васильович Білокопитов (ІФХ ім. Л.В. Писаржевського НАН України) та доктор хімічних наук Юрій Олександрович Тарасенко  (ІХП ім. О.О. Чуйка НАН України).

Віддаючи належну шану засновнику наукового напряму «екологічний каталіз» Василю Михайловичу Власенку, увазі присутніх було запропоновано короткі наукові повідомлення:

«Високотемпературне селективне хлорування етилену до вінілхлориду» – член-кореспондент НАН України В.В. Брей

«Альтернативні методи синтезу каталізаторів з погляду зеленої хімії» – член-кореспондент НАН України В.О. Зажигалов

«Конверсія біоетанолу в етилацетат, 1,1-діетоксиетан, н-бутанол на мідьвмісних каталізаторах» – канд. хім. наук М. Є.Шаранда.

Прощання з академіком НАН України СТРЕЛКОМ Володимиром Васильовичем

Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України повідомляє, що прощання з видатним вченим і організатором науки, Заслуженим діячем науки і техніки України, лауреатом Державної премії СРСР в галузі науки і техніки, багаторічним директором нашого Інституту (1991-2017рр.), Почесним директором Інституту,  академіком НАН України

СТРЕЛКОМ Володимиром Васильовичем

відбудеться  27 вересня об 11:00 в Інституті сорбції та проблем ендоекології НАН України за адресою вул. Генерала Наумова, 13 та о 14:00 на Байковому цвинтарі за адресою вул. Байкова,6.

З глибоким сумом сповіщаємо,
що 26 серпня 2021 року на 72-му році пішов із життя вчений-хімік член-кореспондент НАН України
Борис Юрійович Корнілович.

З глибоким сумом сповіщаємо, що 26 серпня 2021 року на 72-му році пішов із життя вчений-хімік член-кореспондент НАН України Борис Юрійович Корнілович.

Доктор хімічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, член-кореспондент НАН України Борис Юрійович Корнілович народився 15 серпня 1950 р. в Києві.

Після закінчення Київського політехнічного інституту з 1973 до 2007 р. працював в Інституті колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, зокрема у 1988–2007 рр. – заступником директора з наукової роботи. З 2008 р. завідував кафедрою хімічної технології НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», а також відділом екологічної хімії Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України.

Б.Ю. Корнілович був одним із провідних фахівців у галузі колоїдної хімії та хімії поверхні силікатів, сорбції, хімії навколишнього середовища і розроблення нових методів очищення рідких середовищ і дисперсних систем від неорганічних токсикантів. Основними напрямами його наукової діяльності було встановлення фізико-хімічних закономірностей міжфазного розподілу радіонуклідів і важких металів різної хімічної природи (цезію, стронцію, урану та інших) у процесах співосадження, адсорбції та іонного обміну; створення нових неорганічних матеріалів для видалення токсикантів із рідких середовищ і розроблення комплексних технологій очищення забруднених вод і ґрунтів. Він отримав принципово нові практичні результати зі створення наукових основ нових технологій очищення радіоактивно забруднених природних і стічних вод. Зокрема, дав фізико-хімічне обґрунтування застосування широкого спектру сучасних методів водоочищення для видалення із забруднених вод радіоактивних домішок різного радіонуклідного складу і на його основі розробив технологічні схеми, що дають змогу очищувати як природні, так і стічні води. Розроблені ним природоохоронні технології апробовані та використовуються на підприємствах ядерно-паливного комплексу України.

Основні результати Б.Ю. Корніловича відображено у понад 450 наукових працях у провідних міжнародних і вітчизняних журналах. Він був керівником низки міжнародних наукових проєктів, зокрема проєктів Агенції із захисту навколишнього середовища США (2010–2016 рр.).

Борис Юрійович працював до останніх днів свого життя, а його життєвий шлях може слугувати взірцем для представників різних поколінь наукової спільноти.

Друзі, колеги й учні Бориса Юрійовича з глибокою вдячністю й шаною пам’ятатимуть його непересічну постать і внесок у розвиток вітчизняної та світової науки.

Прощання відбудеться 30 серпня о 12:00 біля 4-го корпусу Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” за адресою проспект Перемоги 37 та о 13:00 на Байковому цвинтарі за адресою вул. Байкова 16.

100-річчя від дня народження члена-кореспондента Василя Михайловича Власенка

16 вересня 2021 року в конференц-залі Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України відбудеться розширене засідання Вченої ради Інституту, присвячене 100-річчю від дня народження фундатора  наукового напряму «екологічний каталіз» члена-кореспондента Василя Михайловича Власенка (1921 – 2021).

Початок засідання об 11 годині.

Запрошуються всі бажаючі.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Відкриття Ювілейного засідання.

Директор Інституту член-кореспондент НАН України В.В. Брей

 1. Про життя та діяльність члена-кореспондента НАН України В.М. Власенка  – член-кореспондент  НАН України С.О. Соловйов
 2. Виступи зі спогадами
 3. Короткі наукові доповіді:
 • «Високотемпературне селективне хлорування етилену до вінілхлориду» – член-кореспондент НАН України В.В. Брей
 • «Альтернативні методи синтезу каталізаторів з погляду зеленої хімії» – член-кореспондент НАН України В.О. Зажигалов
 • «Конверсія  біоетанолу в етилацетат, 1,1-діетоксиетан, н-бутанол на мідьвмісних  каталізаторах» –   канд. хім. наук М.Є. Шаранда

30 років ІСПЕ НАНУ

3 червня 2021 року в великому конференц-залі Інституту відбулися Урочисті збори  з нагоди 30 – річчя створення Інституту. На цьому святковому заході були присутні співробітники та ветерани Інституту,  а також академік-секретар Відділення хімії НАН України академік НАН України Микола Тимофійович Картель та учений секретар Відділення хімії к.б.н. Оксана Іванівна Дзюба.

Директор Інституту чл.-кор. НАН України Володимир Вікторович Брей привітав присутніх з цією знаменною датою, відзначивши, що Інститут було збудовано за роки незалежної України. Далі він  зробив змістовну доповідь, в якій згадав  про історію Інституту, подякував усім, хто був причетний  до його створення, навів приклади найважливіших досягнень та окреслив подальші перспективи наукової діяльності Інституту. 

Зі словами привітання виступив академік-секретар ВХ НАН України М.Т. Картель. Він також поділився своїми спогадами про яскраві моменти створення Інституту.

Завідувачі відділів д.х.н. Ірина Вікторівна Романова, чл.-кор. НАН України Валерій Олексійович Зажигалов, чл.-кор. НАН України Юрій Андрійович Малєтін зробили цікаві повідомлення про минуле, сьогодення та плани на майбутнє своїх відділів.

Зі спогадами  виступили також ветерани Інституту д.х.н. Юрій Олександрович Тарасенко та д.х.н. С.О. Кириллов, які багато років очолювали наукові відділи Інституту.

Приємним моментом Урочистих зборів було нагородження співробітників Інституту та молодих кандидатів наук нагородами Президії НАН України, грамотами Відділення хімії НАН України та грамотами Інституту.

Виступне слово
Вітання директора Інституту чл.-кор. НАН України Володимира Вікторовича Брея
Урочисті збори
Спогади М.Т. Картеля
Спогади академіка-секретаря ВХ НАН України М.Т. Картеля
Нагородження
Нагородження співробітників Інституту 

Вітаємо Ю. А. Малєтіна з обранням членом-кореспондентом Національної академії наук України зі спеціальності “нанохімія”

26 травня 2021р. Юрія Андрійовича Малєтіна доктора хімічних наук, завідувача відділу нанорозмірних вуглецевих матеріалів для акумулювання енергії обрано членом-кореспондентом Національної академії наук України зі спеціальності “нанохімія”

Урочисті збори присвяченні 30-річчю створення Інституту

3 червня 2021р у конференц-залі Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України об 11.00 відбудуться Урочисті збори присвяченні 30-річчю створення Інституту.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Відкриття урочистих зборів

Директор Інституту чл.-кор. НАН України В.В. Брей

 1. Доповідь про діяльність Інституту (чл.-кор. НАНУ В.В. Брей)
 2. Виступ зі спогадами
 3. Вручення грамот та відзнак співробітникам Інституту

Відзначення 100-річчя з дня народження члена – кореспондента НАН України Василя Михайловича Власенка.

Вчена рада Інституту на засіданні 2 квітня 2021 року прийняла рішення про відзначення у вересні 2021 року 100-річчя з дня народження видатного вченого, фундатора напрямку «екологічний каталіз», доктора хімічних наук, професора, члена – кореспондента НАН України Василя Михайловича Власенка.

Ю.А.Малєтін висунутий Вченою радою Інституту на участь у виборах члена – кореспондента НАН України за спеціальністю «Нанохімія»

У зв’язку з оголошенням Національною академією наук України виборів на вакансії дійсних членів (академіків) та  членів – кореспондентів НАН України (газета «Урядовий кур’єр» від 12.01.2021р. №6 (6874) Вчена рада Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України на засіданні 4 лютого 2021 року, протокол №1,  висунула кандидатуру доктора хімічних наук МАЛЄТІНА Юрія Андрійовича, завідувача відділом нанорозмірних вуглецевих матеріалів для акумулювання енергії, відомого спеціаліста в галузі наноструктурних матеріалів  для енергонакопичувальних систем, для обрання у члени – кореспонденти НАН України за спеціальністю «Нанохімія».

Довідка

про наукову діяльність завідувача відділом наноструктурних вуглецевих матеріалів для  акумулювання енергії Інституту сорбції та проблем ендоекологiї НАН України

МАЛЄТIН ЮРIЙ АНДРIЙОВИЧ

Малєтiн Ю.А., 1949 р. народження, доктор хімічних наук (1990 р.), старший науковий співробітник (1986 р.), закінчив Московський державний університет iм. М.В. Ломоносова (1971 р.), працює в Національній академії наук України з 1973 року (до 2002 р. – в Інституті загальної та неорганічної xiмiї iм. В.I. Вернадського, з 2002 по 2008 рр. – в Національному технічному університеті України «КПI», i з вересня 2008 р. до н/ч – в Інституті сорбції та проблем ендоекологiї).


Малєтiн Ю.А. – фахівець в області неорганічної хімії, хiмiчної кiнетики i механiзмiв хімічних реакцій, а в oстaннi 20 pокiв також в області нанохімії, зокрема в області синтезу наноструктурованих матеріалів, розробки та використання їх композитів для систем акумулювання електричної енергії.


Основнi напрями наукової дiяльностi:
• синтез i дослiдження фiзико-хiмiчних властивостей комплексних сполук 3d-перехiдних металів з органічними лігандами;
• дослiдження кiнетики i механiзму окислювально-вiдновних реакцiй за участю стабiльних радикалів;
• розробка теоретичних основ реакцiй дисоцiативного переносу електрона;
• розробка неводних електролiтiв для електролiтичних конденсаторiв;
• синтез і розробка наноструктурованих матеріалів та їх використання для акумулювання електричної енергії в суперконденсаторах та їх гібридах з Li-іонними акумуляторами;
• організація дослідно-промислового виробництва суперконденсаторів та їх гібридів різних номіналів для ряду сфер застосування.

Paннi роботи Ю.А. Малєтiна присвяченi дослiдженню процесiв комплексоутворення 3d-перехiдних металiв з органiчними лiгандами, вивченню кiнетики i механiзму їх окислювально-вiдновних перетворень, зокрема, за участю стабільних радикалiв. Цикл робiт в цьому напрямi був представлений як докторська дисертацiя, яка була захищена в жовтнi 1989 року в Iнститутi хiмiчної фiзики РАН.

В oстaннi 20 pокiв пiд керiвництвом Ю.А. Малєтiна успiшно ведуться роботи по створенню фiзико-хiмiчних основ i технiчних рiшень, спрямованих на розробку нового типу накопичувачiв електричної eнepriї – суперконденсаторiв та їх гібридів с Li-іонними акумуляторами. Велика частина цих наукових дослiджень i розробок Ю.А. Малєтiна безпосередньо пов’язана з розвитком наноструктурованих вуглецевих матерiалiв, якi здатнi ефективно накопичувати великий електричний заряд i розряджатися iмпульсами великої питомої потужностi. Безперечну науково-технiчну новизну мають також розробки Ю.А. Малєтiна i його спiвробiтникiв по зменшенню внутрiшнього опору суперконденсаторiв, зокрема, за рахунок узгодження розмiру нанопор у матерiалi електроду i розмiру частинок в розчинi електроліту. Цi розробки захищенi численними патентами на винаходи, зокрема опубліковано 17 мiжнародних патентiв i заявок на патенти.

Дослiдження Ю.А. Малєтiна по розробцi фiзико-хiмiчних основ створення суперконденсаторiв i по виготовленню їх експериментальних зразкiв добре вiдомi у нас в кpaїнi i за кордоном, дослiднi зразки суперконденсаторiв пройшли випробування у провiдних науково-технiчних центрах США (Нацiональна лабораторiя Айдахо, Університет Уейн в Детройті, Iнститут транспортних дослiджень в Каліфорнії, компанiя Ігл Пічер i компанiя JME в Клівленді), Швеції (Дослiдницький центр компанiї АВВ), Укpaїни (Iнститут електрозварювання iм. Є.О. Патона) та iн. Результати незалежних випробувань підтверджують передовий рівень робіт Ю.А. Малєтіна в порівнянні з усіма відомими аналогами.

Ю.А. Малєтiн активно займається пiдготовкою наукових кадрiв – вiн був одним з органiзаторiв Малої Академії наук, протягом 13 pокiв читав лекцiї з неорганiчної i фiзичної хiмiї у Вищiй школi, пiд його керiвництвом захищено 5 кандидатських дисертацiй, в даний час пiд його керiвництвом два здобувача готують до захисту дисертаційні роботи. Ю.А. Малєтiн веде достатньо насичену науково-органiзацiйну роботу. Протягом 4 pокiв вiн був членом редколегiї мiжнародного наукового журналу “Inorganic Chemistry Communication”, впродовж багатьох pокiв був членом наукової ради НАН України з проблеми «Неорганiчна хiмiя», членом Королiвського хiмiчного товариства Великобританiї, членом експертної комiciї по хiмiї ВАК України, а також в 2020 р. членом Комісії конкурсу «Підтримка досліджень провідних та молодих учених» Національного фонду досліджень України. Як запрошений іноземний лектор працював в Університеті Східної Англії і Національному Університеті Сінгапуру. Зараз він є членом редколегiї журналу «Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології», рецензентом журналів Carbon та Electrochіmica Acta, а також членом міжнародної консультаційної ради Латвійського державного інституту хімії деревини.

Ю.А.Малєтiн – автор 138 наукових робiт, якi опублiкованi у провiдних наукових журналах, з яких 38 – в зарубiжних виданнях (“Applied Physics А”, “Electroanalytical Chemistry”, “Chemical Physics”, “Inorganica Chimica Acta”, “International Journal of Chemical Kinetics”, “Journal of Power Sоurсеs”, “Polyhedron”, та iн.), а також 39 авторських свiдоцтв i патентiв на винаходи. Biн опублiкував 2 одноосiбні наукові огляди. Ю.А. Малєтiн багато разiв брав участь в мiжнародних конгресах i конференцiях, де він виступав з усними і пленарними доповiдями.

При безпосередній участi Ю.А. Малєтiна було створено науково-виробниче ТОВ «Юнаско-Україна», яке активно спiвробiтничає з рiзними науковими i технiчними органiзацiями i компанiями України i за кордоном, результатом цього є, зокрема, організація в м. Хмельницькому дослiдного виробництва суперконденсаторiв і гібридних пристроїв. Під керівництвом Ю.А. Малєтiна в останні роки було виконано кілька мiжнародних наукових проєктiв (УНТЦ, INTAS, СRDF, FP7) і 5 конкурсних проєктів НАН України.

В даний час під науковим керівництвом Ю.А Малєтіна виконуються 3 Європейських проєкта за програмою Горизонт-2020 (TEESMAT, ASTRABAT i SIMBA).

В грудні минулого року проєкт «Розширення та організація нового виробництва накопичувачів енергії (акумуляторів) із суперконденсаторами» був включений Кабінетом Міністрів України в перелік пріоритетних для держави інвестиційних проєктів до 2023 р. (розпорядження КМУ від 16 грудня 2020 р. №1581-р).

30 років Інституту сорбції та проблем ендоекології (ІСПЕ) НАН України

11 січня 2021 року виповнюється  30 років Інституту сорбції та проблем ендоекології (ІСПЕ) НАН України.

Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України було створено 11 січня  1991 року на базі Відділення сорбції і тонкого неорганічного синтезу та спеціального конструкторсько-технологічного бюро з експериментальним виробництвом Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України (розпорядження Ради міністрів УРСР від 11.01.1991, №7). Директором Інституту було призначено академіка НАН України В.В. Стрелка, який очолював Інститут впродовж  26 років.  До останніх днів життя він був Почесним директором та Радником при дирекції Інституту.

Згідно постанови Ради Міністрів УРСР №228 від 23.08.90 року Інститут  було включено до переліку об’єктів АН УРСР, будівництво яких проводилось за рахунок коштів Мінчорнобилю. В 1997 році було  здано в експлуатацію першу чергу цього будівництва: лабораторно-технологічний корпус (5000 м2); в подальші роки прийнято в експлуатацію 4300 м2.

Інститут посідає провідні позиції у світовій науці по синтезу, вивченню та практичному застосуванню спеціалізованих вуглецевих, неорганічних, композиційних сорбентів та каталізаторів. В активі Інституту – неорганічні іоніти для глибокої очистки складних розчинів від небажаних домішок, насамперед, від важких металів і широкого спектру радіонуклідів; нові різновиди індивідуальних та гібридних вуглецевих сорбентів для енергонакопичувальних систем, сорбенти медичного застосування, а також селективні каталізатори для переробки відновлювальної сировини.

Наукова діяльність Інституту полягає у розвитку фундаментальних досліджень у галузі фізичної хімії, зокрема, з питань адсорбції, каталізу, медичних аспектів розробки та використання сорбційних методів та технологій, проблем збереження довкілля, енергонакопичувальних технологій. 

На даний момент наукова діяльність ІСПЕ НАН України зосереджена на таких наукових напрямах:

 • теорія селективної сорбції, наукові основи синтезу сорбентів з заданими властивостями;
 • розробка спеціалізованих сорбентів, а також сорбційних методів і технологій для медицини (ендоекологія) та охорони навколишнього середовища;
 • створення нетрадиційних каталізаторів і каталітичних процесів переважно на основі використання відновлювальної сировини;
 • дисперсні матеріали для енергонакопичувальних систем.

Традиційним для Інституту є практична направленість його наукових досліджень, зокрема, на створення вуглецевих сорбентів медичного призначення, неорганічних іонообмінників для вилучення радіонуклідів та важких металів, ефективних каталізаторів для актуальних процесів переробки поновлювальної сировини, суперконденсаторів та гібридних електрохімічних систем.

За останні роки найважливішими є наступні науково-технічні розробки:

 • МЕДИЦИНА
  Вуглецевий гемосорбент «Карбон» нового покоління для виведення уремічних токсинів з організму пацієнтів з хронічною нирковою недостатністю. Проведено медико-біологічну оцінку та клінічні випробування сорбційних колонок для очищення крові поза організмом «ГЕМОСБЕЛ-К», споряджених вуглецевим гемосорбентом  «КАРБОН».
 • ЕКОЛОГІЯ
  –  Оксидні сорбенти для вилучення іонів важких металів і радіонуклідів (137Cs, 90Sr, 238Pu, 239Pu, 240Pu, 241Am, U(VI)).
  – Сорбційно-коагуляційний метод очистки рідких радіоактивних відходів, який апробовано на об’єкті «Укриття».
  – Дослідно-промисловий проникний реакційний бар’єр для запобігання радіоактивного забруднення підземних вод на хвостосховищі відходів уранового виробництва СГЗК в м. Жовті Води (спільно з ДП Укр НДПРІ промтехнології Міністерства енергетики та вугільної промисловості України)
 • ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
  – Нові технології одержання етилацетату, н-бутанолу та 1,1-діетоксиетану з біоетанолу та новий НРРОа процес одержання пропілен оксиду (спільно з ТОВ «Виробнича група Техінсервіс»). В червні 2020 року проведено запуск НРРОа установки (2000 тон ПО/рік) на ТОВ «Карпатнафтохім» в м. Калуш.
  – Нетрадиційні способи (механохімія, сонохімія, іонна імплантація) одержання нових високоефективних каталізаторів окиснення органічних сполук та домішок органічних речовин у воді.
 • ЕНЕРГЕТИКА
  Універсальні накопичувачі електроенергії: суперконденсатори та їх гібриди з акумуляторами, що забезпечують високу питому потужність до 25 кВт/кг з низькою тепловтратою.
 • СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
  Біосорбційний композит «Грандетокс» для очищення ґрунту від пестицидів, який апробовано в польових умовах на посівах кукурудзи та цукрового буряка.

На сьогодні Інститут має досить потужний науковий колектив: 6 докторів наук, в тому числі 3 члени-кореспонденти НАН України,  та 31 кандидат наук. Поряд з авторитетними вченими працюють талановиті молоді науковці, які неодноразово одержували наукові гранти на проведення наукових досліджень та закордонні стажування, стипендії Президента України та НАН України. Інститут має свій профіль у Web of Science та власний сайт ispe.kiev.ua.

Про оригінальність наукових досліджень Інституту свідчать  наукові публікації в високо рейтингових міжнародних наукових журналах, отримані міжнародні та вітчизняні патенти.

За результатами державної атестації наукових установ у 2020 році Інститут віднесено до першої кваліфікаційної групи з рейтинговою оцінкою 4.35.

Вчені Інституту підтримують плідні творчі стосунки з колегами багатьох українських вузів та академічних установ, відомими науковими центрами та фірмами ближнього та далекого зарубіжжя. Роботи проводяться у формі координації спільних досліджень за основними науковими напрямами Інституту із залученням обдарованої молоді – студентів і аспірантів.

Інститут має ліцензію (наказ Міністерства освіти і науки від 06.07.2018р. №1369-л.) і здійснює підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю «Хімія», спеціалізація «Фізична хімія»

Зараз одним  з головним завдань для Інституту є збереження наукового кадрового складу. Це стосується як висококваліфікованих науковців, так і молоді.