Упровадження нової технології виробництва пропіленоксиду

Фахівцям інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України спільно з ТОВ “Виробнича група Техінсервіс” та ТОВ “Карпатнафтохім” розроблено нову НРРОа технологію одержання пропіленоксиду з пропілену та пероксиду водню. Суть нової технології полягає в заміні токсичного метанолу як розчинника в реакції епоксидування пропілену на доступний ацетонітрил, використанні запропонованого каталізатора T/S-1, триреакторного блока з роздільним поданням пероксиду водню, абсорбера для насичення азеотропного ацетонітрилу пропіленом, застосуванні моноетаноламіну замість токсичного гідразингідрату для глибокого очищення товарного пропіленоксиду.

За участі вчених на території ТОВ “Карпатнафтохім” спроєктовано та здійснено запуск пілотної установки потужністю 2 тис. тонн/рік, розробленої на базі НРРОа технології. Надалі заплановано організувати виробництво пропіленоксиду обсягом 130 тис. тонн/рік.

Пропіленоксид – один із багатотонажних продуктів органічного синтезу, річний випуск якого в світі становить майже 8 млн тонн. Його використовують у синтезі олігомерів, потрібних для виробництва жорстких і гнучких поліуретанових пін, що забезпечують тепло- і звукоізоляційні властивості матеріалів будівельної галузі, м’яких меблів тощо, а також для виробництва пропіленгліколю та плюроників.

Конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників в Інституті сорбції та проблем ендоекології НАН України

Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України (далі Інститут) оголошує конкурс на заміщення вакантної посади: завідувача лабораторії «Екологічної хімії», старшого наукового співробітника відділу окислювальних гетерогенно-каталітичних процесів, молодшого наукового співробітника комплексної контрольно-аналітичної лабораторії .

Документи для участі у конкурсі приймаються з 18 січня 2022р. до 18 лютого 2022 р. відділом кадрів Інституту.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі (далі – кандидати), подають (особисто або поштою) такі документи:

1. Кандидати, які не є працівниками Інституту:

 1. письмову заяву на ім’я директора Інституту про участь у конкурсі;
 2. копію документа, що посвідчує особу;
 3. заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
 4. автобіографію;
 5. копію трудової книжки (за наявності);
 6. копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 7. перелік наукових праць, опублікованих впродовж останніх п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях; патенти на мвинахід, що пройшли кваліфікаційну експертизу;
 8. письмову згоду на обробку персональних даних.

2. Кандидати, які працюють в Інституті, подають лише заяву про участь у конкурсі.

Кандидати за бажанням можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації, свого бачення розвитку наукових досліджень на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

Вимоги до учасників конкурсу.

На заміщення вакантних посад: завідувача лабораторії та старшого наукового співробітника може претендувати доктор наук або доктор філософії (кандидат наук); молодшого наукового співробітника – доктор філософії (кандидат наук) або особа, що має освіту другого (магістерського) рівня.

Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України житлом не забезпечує.

Останній строк подання заяв та документів для участі в конкурсі – 18 лютого 2022 р.

Контактні дані особи, яка уповноважена для надання роз’яснень щодо конкурсу:

Мелешевич Світлана Іванівна
тел.:+38 (044) 594 02 40;
email.:melesh@ispe.kiev.ua

Адреса прийняття документів:

03164, м. Київ, вул Генерала Наумова,13,

відділ кадрів Інституту, тел. +38 (044) 594 02 43.

Акредитація освітньої програми «Фізична хімія»

Шановні колеги!

22-23 грудня 2021 р в Інституті працюватиме (в онлайн-режимі) експертна група  щодо проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Фізична хімія» за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти.

В рамках її роботи передбачається відкрита зустріч з усіма бажаючими співробітниками Інституту з метою широкого обговорення вказаної програми. 

Час зустрічі: 23 грудня 2021р. 14:00 – 14:40 в режимі відеоконференції.  

До зустрічі  запрошуються всі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОНП та керівництва ІСПЕ НАН України).

Інформація для підключення до відеоконференції:

Відкрита зустріч з експертами:

ID 27573 Інститут сорбції та проблем ендоекології, ОНП “Фізична хімія”

Час: 23 грудня 2021 14:00
Підключитися до конференції Zoom:

https://us04web.zoom.us/j/75251112798?pwd=bTRScXVoMnpEdDBVU0l0SnY2eFRoUT09

Ідентифікатор конференції: 752 5111 2798

Код доступу: 2021

Звітна наукова сесія

9 грудня 2021р відбудеться звітна наукова сесія Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України у малому конференц – залі.

Початок – 10.30

ПРОГРАМА

ЗАКЛЮЧНІ ТА ПРОМІЖНІ ЗВІТИ ЗА ВІДОМЧОЮ ТА КОНКУРСНОЮ ТЕМАТИКОЮ

д.х.н. І.В. Романова

«Фундаментальні засади створення спеціалізованих сорбентів для потреб приладобудування, медицини та захисту довкілля», 2017-2021, тема 38НТ.

чл.-кор. НАН України Ю.А. Малєтін

«Фізико-хімічні основи гібридних електрохімічних систем з наноструктурними електродами для енергозберігаючих пристроїв підвищеної питомої потужності», 2020-2024, тема 43НТ

«Модифікація нанопоруватої структури і поверхні вугільних електродів для використання в системах енергонакопичення», 2019-2021, договір 11-21

«Розробка накопичувачів електричної енергії для підвищення ефективності альтернативних джерел живлення, а також для використання в гібриднотранспорті та електротранспорті», 2020-2024, договір 17-21

чл.-кор. НАН України В.О. Зажигалов

«Розвиток альтернативних методів одержання нанорозмірних оксидних каталізаторів і композитів на основі Mo, Ti, Zr, Nb та Sn», 2018-2022, тема 40НТ

«Механо- та сонохімічний синтези нанорозмірних складних оксидів – перспективних каталізаторів та функціональних матеріалів», 2019-2021, договір 13-21

чл.-кор. НАН України В.В. Брей

«Каталітична конверсія моноцукрів у хімічні продукти широкого застосування», 2017-2021, тема 39НТ.

«Розробка ефективних каталізаторів для актуальних хімічних процесів переробки переважно поновлюваної сировини», 2021-2023, тема 27П.

к.т.н. Н.В. Сич

«Сорбційні матеріали з агропромислових відходів для охорони довкілля», 2020-2021, тема 42НТ

НАУКОВІ ДОПОВІДІ

«Cтворення та застосування біосорбційних композитів для знешкодження екотоксикатнів», к.т.н. А.Ю. Хохлов

«Синтез та каталітичні властивості змішаних оксидів на основі елементів III-IV груп», к.х.н. С.В. Прудіус

«Фотоактивні матеріали на основі модифікованого діоксиду титану: властивості та перспективи використання у процесах екологічного каталізу», к.х.н. Т.О. Халявка

«Іоніти на основі гідратованих оксидів та фосфатів Mg, Ca, Fe, Al, Ti, Zr для очищення води», к.х.н. І.З Журавльов

100-річчя від дня народження чл.-кор. НАН України В.М.Власенка

16 вересня 2021 року в великому конференц-залі Інституту відбулося розширене засідання Вченої ради, присвячене 100-річчю від дня народження Василя Михайловича Власенка – видатного українського вченого, фундатора наукового напряму «екологічний каталіз», члена-кореспондента НАН України, заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, премії ім. Л.В. Писаржевського АН УРСР, премії Ради Міністрів СРСР, кавалера орденів «Знак пошани» та «За заслуги».

Захід відкрив директор Інституту  член-кореспондент НАН України Володимир Вікторович Брей, який у своєму вступному слові привітав присутніх в залі членів Відділення хімії НАН України, колег та рідних з цією знаменною датою і відзначив, що до 100-річчя з дня народження В.М. Власенка Інститут видав бібліографію з нарисом про його життєвий і науковий шлях. Автором цього чудового нарису є кандидат хімічних наук Ніна Василівна Власенко. Також, у свіжому номері №31 збірника «Каталіз та нафтохімія» розміщено інформацію про науковий шлях В.М. Власенка.

Змістовну доповідь про життя та діяльність В.М. Власенка зробив його аспірант, а нині член-кореспондент НАН України, провідний науковий співробітник Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського  НАН України Сергій Олександрович Соловйов.

Академік – секретар Відділення хімії НАН України, академік НАН України Микола Тимофійович Картель у свої спогадах підкреслив, що В.М. Власенко є одним із фундаторів каталітичного напряму в країні. Він перший у світі сформулював і розвинув у практичному використанні новий науковий напрямі – «екологічний каталіз», який зараз має світове визнання.

Завідувач відділу каталітичних окисно-відновних процесів  Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського  НАН України член-кореспондент НАН України Світлана Микитівна Орлик відмітила, що в 80-90 роки минулого століття їй довелося працювати у відділі гетерогенного каталізу за тематикою наукового напряму «екологічний каталіз», який в Інституті очолював В.М. Власенко. Серез наукових робіт В.М. Власенка на особливу увагу заслуговують його монографії «Каталитическая очистка газов», «Экологический катализ».

Завідувач відділу каталітичних синтезів на основі одновуглецевих молекул Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського  НАН України член-кореспондент НАН України Петро Євгенович Стрижак акцентував увагу присутніх на той факт, «…що пам’ять про  людину живе тоді,  коли про неї говорять, а пам’ять про вченого живе не тільки, коли про нього говорять, а й тоді, коли читають його праці». Саме розуміючи це, В.М. Власенко в останні роки свого життя докладав чимало зусиль на підготовку та публікацію монографії «Экологический катализ». В. М. Власенко той вчений, який від пробірки до заводської прохідної проходив весь шлях для практичної реалізації запронованих ним різноманітних хімічних процесів та технологій.

Своїми спогадами також поділилися доктор хімічних наук Юрій Васильович Білокопитов (ІФХ ім. Л.В. Писаржевського НАН України) та доктор хімічних наук Юрій Олександрович Тарасенко  (ІХП ім. О.О. Чуйка НАН України).

Віддаючи належну шану засновнику наукового напряму «екологічний каталіз» Василю Михайловичу Власенку, увазі присутніх було запропоновано короткі наукові повідомлення:

«Високотемпературне селективне хлорування етилену до вінілхлориду» – член-кореспондент НАН України В.В. Брей

«Альтернативні методи синтезу каталізаторів з погляду зеленої хімії» – член-кореспондент НАН України В.О. Зажигалов

«Конверсія біоетанолу в етилацетат, 1,1-діетоксиетан, н-бутанол на мідьвмісних каталізаторах» – канд. хім. наук М. Є.Шаранда.

Прощання з академіком НАН України СТРЕЛКОМ Володимиром Васильовичем

Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України повідомляє, що прощання з видатним вченим і організатором науки, Заслуженим діячем науки і техніки України, лауреатом Державної премії СРСР в галузі науки і техніки, багаторічним директором нашого Інституту (1991-2017рр.), Почесним директором Інституту,  академіком НАН України

СТРЕЛКОМ Володимиром Васильовичем

відбудеться  27 вересня об 11:00 в Інституті сорбції та проблем ендоекології НАН України за адресою вул. Генерала Наумова, 13 та о 14:00 на Байковому цвинтарі за адресою вул. Байкова,6.

З глибоким сумом сповіщаємо,
що 26 серпня 2021 року на 72-му році пішов із життя вчений-хімік член-кореспондент НАН України
Борис Юрійович Корнілович.

З глибоким сумом сповіщаємо, що 26 серпня 2021 року на 72-му році пішов із життя вчений-хімік член-кореспондент НАН України Борис Юрійович Корнілович.

Доктор хімічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, член-кореспондент НАН України Борис Юрійович Корнілович народився 15 серпня 1950 р. в Києві.

Після закінчення Київського політехнічного інституту з 1973 до 2007 р. працював в Інституті колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, зокрема у 1988–2007 рр. – заступником директора з наукової роботи. З 2008 р. завідував кафедрою хімічної технології НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», а також відділом екологічної хімії Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України.

Б.Ю. Корнілович був одним із провідних фахівців у галузі колоїдної хімії та хімії поверхні силікатів, сорбції, хімії навколишнього середовища і розроблення нових методів очищення рідких середовищ і дисперсних систем від неорганічних токсикантів. Основними напрямами його наукової діяльності було встановлення фізико-хімічних закономірностей міжфазного розподілу радіонуклідів і важких металів різної хімічної природи (цезію, стронцію, урану та інших) у процесах співосадження, адсорбції та іонного обміну; створення нових неорганічних матеріалів для видалення токсикантів із рідких середовищ і розроблення комплексних технологій очищення забруднених вод і ґрунтів. Він отримав принципово нові практичні результати зі створення наукових основ нових технологій очищення радіоактивно забруднених природних і стічних вод. Зокрема, дав фізико-хімічне обґрунтування застосування широкого спектру сучасних методів водоочищення для видалення із забруднених вод радіоактивних домішок різного радіонуклідного складу і на його основі розробив технологічні схеми, що дають змогу очищувати як природні, так і стічні води. Розроблені ним природоохоронні технології апробовані та використовуються на підприємствах ядерно-паливного комплексу України.

Основні результати Б.Ю. Корніловича відображено у понад 450 наукових працях у провідних міжнародних і вітчизняних журналах. Він був керівником низки міжнародних наукових проєктів, зокрема проєктів Агенції із захисту навколишнього середовища США (2010–2016 рр.).

Борис Юрійович працював до останніх днів свого життя, а його життєвий шлях може слугувати взірцем для представників різних поколінь наукової спільноти.

Друзі, колеги й учні Бориса Юрійовича з глибокою вдячністю й шаною пам’ятатимуть його непересічну постать і внесок у розвиток вітчизняної та світової науки.

Прощання відбудеться 30 серпня о 12:00 біля 4-го корпусу Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” за адресою проспект Перемоги 37 та о 13:00 на Байковому цвинтарі за адресою вул. Байкова 16.

100-річчя від дня народження члена-кореспондента Василя Михайловича Власенка

16 вересня 2021 року в конференц-залі Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України відбудеться розширене засідання Вченої ради Інституту, присвячене 100-річчю від дня народження фундатора  наукового напряму «екологічний каталіз» члена-кореспондента Василя Михайловича Власенка (1921 – 2021).

Початок засідання об 11 годині.

Запрошуються всі бажаючі.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Відкриття Ювілейного засідання.

Директор Інституту член-кореспондент НАН України В.В. Брей

 1. Про життя та діяльність члена-кореспондента НАН України В.М. Власенка  – член-кореспондент  НАН України С.О. Соловйов
 2. Виступи зі спогадами
 3. Короткі наукові доповіді:
 • «Високотемпературне селективне хлорування етилену до вінілхлориду» – член-кореспондент НАН України В.В. Брей
 • «Альтернативні методи синтезу каталізаторів з погляду зеленої хімії» – член-кореспондент НАН України В.О. Зажигалов
 • «Конверсія  біоетанолу в етилацетат, 1,1-діетоксиетан, н-бутанол на мідьвмісних  каталізаторах» –   канд. хім. наук М.Є. Шаранда

30 років ІСПЕ НАНУ

3 червня 2021 року в великому конференц-залі Інституту відбулися Урочисті збори  з нагоди 30 – річчя створення Інституту. На цьому святковому заході були присутні співробітники та ветерани Інституту,  а також академік-секретар Відділення хімії НАН України академік НАН України Микола Тимофійович Картель та учений секретар Відділення хімії к.б.н. Оксана Іванівна Дзюба.

Директор Інституту чл.-кор. НАН України Володимир Вікторович Брей привітав присутніх з цією знаменною датою, відзначивши, що Інститут було збудовано за роки незалежної України. Далі він  зробив змістовну доповідь, в якій згадав  про історію Інституту, подякував усім, хто був причетний  до його створення, навів приклади найважливіших досягнень та окреслив подальші перспективи наукової діяльності Інституту. 

Зі словами привітання виступив академік-секретар ВХ НАН України М.Т. Картель. Він також поділився своїми спогадами про яскраві моменти створення Інституту.

Завідувачі відділів д.х.н. Ірина Вікторівна Романова, чл.-кор. НАН України Валерій Олексійович Зажигалов, чл.-кор. НАН України Юрій Андрійович Малєтін зробили цікаві повідомлення про минуле, сьогодення та плани на майбутнє своїх відділів.

Зі спогадами  виступили також ветерани Інституту д.х.н. Юрій Олександрович Тарасенко та д.х.н. С.О. Кириллов, які багато років очолювали наукові відділи Інституту.

Приємним моментом Урочистих зборів було нагородження співробітників Інституту та молодих кандидатів наук нагородами Президії НАН України, грамотами Відділення хімії НАН України та грамотами Інституту.

Виступне слово
Вітання директора Інституту чл.-кор. НАН України Володимира Вікторовича Брея
Урочисті збори
Спогади М.Т. Картеля
Спогади академіка-секретаря ВХ НАН України М.Т. Картеля
Нагородження
Нагородження співробітників Інституту